Herhaalconsult tijdens verpleegdag, IC-behandeldag, Neonatale IC of Pediatrische IC ander specialisme (N0878-HR2017)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0878-HR2017
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2017 MSZ - Controlepunt 1.1

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2017 - Registreren van zorgactiviteiten

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017
Samenvatting

Het is niet toegestaan een polikliniekbezoek vast te leggen voor een patiënt tijdens een dagverpleging, een klinische opname, langdurige observatie of IC-behandeldag, tenzij er sprake is van een herhaal-polikliniekbezoek voor een ander specialisme tijdens een niet geplande klinische opname, dat vóór de opname al is ingepland.

Regelgeving / beleid

Een polikliniekbezoek (190007, 190008, 190013, 190060, 190063, 090613 en 090614) mag niet worden geregistreerd in de volgende gevallen, tenzij er sprake is van een herhaal-polikliniekbezoek (190013) voor een ander specialisme tijdens een niet geplande klinische opname, dat vóór de opname al is ingepland. :

  • tijdens een dagverpleging (190030, 190090),
  • langdurige observatie zonder overnachting (190091),
  • verpleegdag (klinische opname) (190200, 190021, 190218, 194804),

IC behandeldag (190153 t/m 190155), Neonatale IC (190150) of Pediatrische IC (190151) of Post IC high care (190152)

2017: NR/REG-1732, artikel 24.1

Wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaar

Aan norm N0878 zijn herhaalpolibezoeken 190008 en 090614 aan de scope toegevoegd.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Vanaf Handreiking 2016 is er een optie om een deelwaarneming te doen op hetzelfde controlepunt in plaats van een data analyse. Dit geldt voor ziekenhuizen waar de begin- en eindtijden van afspraken niet in het ZIS beschikbaar zijn. Ziekenhuizen kunnen om die reden kiezen om of de N0878 te doen (data analyse) of de N0879 (deelwaarneming).
Programmeerbare norm

"Er is sprake van  “Herhaalconsult tijdens verpleegdag, IC-behandeldag, Neonatale IC of Pediatrische IC ander specialisme (N0878-HR2017)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle herhaal polikliniekbezoeken (090614, 190008 en 190013)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of Handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Op dezelfde tijd is voor hetzelfde patiëntnummer en een ander uitvoerend specialisme een geplande verpleegdag (190200, 190218, 194804), IC-behandeldag (190153 t/m 190155), Neonatale IC (190150) of Pediatrische IC (190151, 190152) geregistreerd. De afspraak van het herhaal polikliniekbezoek is niet ingepland voorafgaand aan deze geplande verpleegdag, IC-behandeldag, Neonatale IC of Pediatrische IC.


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Het onterechte consult wordt verwijderd. De financiële impact wordt bepaald door de onterechte zorgactiviteit(en) te verwijderen uit de te grouperen zorgactiviteiten behorend bij het subtraject. De financiële impact is het verschil in waarde van het subtraject vóór en ná het verwijderen van onterechte zorgactiviteiten. Indien sprake is van het onterecht registreren van twee dezelfde zorgactiviteiten voor dezelfde patiënt op 1 kalenderdag (bijvoorbeeld twee langdurige observaties voor dezelfde patiënt op dezelfde kalenderdag), dan wordt de laatst geregistreerde zorgactiviteit verwijderd.

Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png