Herhaalconsult tijdens dagverpleging of langdurige observatie ander specialisme (N0877-HR2020)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0877-HR2020
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2020 MSZ - Controlepunt 1.1

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

 1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Polikliniek (R06401)

Ziekenhuizen Handreiking

 1. Ziekenhuizen Handreiking 2020 - Registreren van zorgactiviteiten
Samenvatting

Het is niet toegestaan een herhaal polikliniekbezoek vast te leggen voor een patiënt tijdens een dagverpleging, een klinische opname, langdurige observatie of IC opname van een ander specialisme.

Regelgeving / beleid
2020
Een polikliniekbezoek (190007, 190008, 190013, 190060, 190065, 190161, 190162, 190163) wordt niet tijdens een dagverpleging, langdurige observatie zonder overnachting, verpleegdag of klinische zorgdag in de thuissituatie (klinische opname) geregistreerd, tenzij er sprake is van een herhaal-polikliniekbezoek (190013, 190065, 190162, 190163) voor een ander specialisme tijdens een niet geplande klinische opname, dat vóór de opname al is ingepland:
 • dagverpleging (190030, 190090),
 • langdurige observatie zonder overnachting (190091),
 • verpleegdag (klinische opname) (190200, 1900212, 190218, 194804),
 • IC behandeldag (190157 en 190158), Neonatale IC (190150) of Pediatrische IC (190151) of Post IC high care (190152).
 • Klinische zorgdag in de thuissituatie, inclusief eventuele verpleging door het ziekenhuis (190228).

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 1

2019
Een polikliniekbezoek (190007, 190008, 190013, 190060, 190065, 190161, 190162, 190163) mag niet tijdens een dagverpleging, langdurige observatie zonder overnachting of verpleegdag (klinische opname) worden geregistreerd, tenzij er sprake is van een herhaal-polikliniekbezoek (190013, 190065, 190162, 190163) voor een ander specialisme tijdens een niet geplande klinische opname, dat vóór de opname al is ingepland:
 • dagverpleging (190030, 190090),
 • langdurige observatie zonder overnachting (190091),
 • verpleegdag (klinische opname) (190200, 1900213, 190218, 194804),
 • IC behandeldag (190157 en 190158), Neonatale IC (190150) of Pediatrische IC (190151) of Post IC high care (190152).

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 1

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

De 190161 is toegevoegd aan de scope.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Per 2021 is de 190166 toegevoegd aan de scope van de norm.
 2. Situaties waarbij er geen agenda afspraak bij het consult kan worden gevonden, worden op norm N0167 of N0180 gesignaleerd.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Herhaalconsult tijdens dagverpleging of langdurige observatie ander specialisme (N0877-HR2020)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle herhaal polikliniekbezoeken
190008, 190013, 190161, 190065, 190162, 190163

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of Handreikingsjaar
of
zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Op dezelfde dag is voor hetzelfde patiëntnummer en een ander uitvoerend specialisme een dagverpleging (190030 en 190090) of een langdurige observatie zonder overnachting (190091) geregistreerd

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Het onterechte consult wordt verwijderd. De financiële impact wordt bepaald door de onterechte zorgactiviteit(en) te verwijderen uit de te grouperen zorgactiviteiten behorend bij het subtraject. De financiële impact is het verschil in waarde van het subtraject vóór en ná het verwijderen van onterechte zorgactiviteiten. Indien sprake is van het onterecht registreren van twee dezelfde zorgactiviteiten voor dezelfde patiënt op 1 kalenderdag (bijvoorbeeld twee langdurige observaties voor dezelfde patiënt op dezelfde kalenderdag), dan wordt de laatst geregistreerde zorgactiviteit verwijderd.

Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png