Herhaalconsult tijdens dagverpleging of langdurige observatie ander specialisme (N0877-HR2018)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0877-HR2018
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2018 MSZ- Controlepunt 1.1

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2018 - Registreren van zorgactiviteiten
Samenvatting

Het is niet toegestaan een herhaal polikliniekbezoek vast te leggen voor een patiënt tijdens een dagverpleging, een klinische opname, langdurige observatie of IC opname van een ander specialisme.

Regelgeving / beleid

2018:

Een polikliniekbezoek (190007, 190008, 190013, 190060, 190065, 190161, 190162, 190163) mag niet tijdens een dagverpleging, langdurige observatie zonder overnachting of verpleegdag (klinische opname) worden geregistreerd, tenzij er sprake is van een herhaal-polikliniekbezoek (190008, 190013, 190065, 190162, 190163) voor een ander specialisme tijdens een niet geplande klinische opname, dat vóór de opname al is ingepland

  • dagverpleging (190030, 190090),
  • langdurige observatie zonder overnachting (190091),
  • verpleegdag (klinische opname) (190200, 190021, 190218, 194804),
  • IC behandeldag (190157 en 190158), Neonatale IC (190150) of Pediatrische IC (190151) of Post IC high care (190152).


2018: NR/REG-1816, artikel 24.1


2017:

Een polikliniekbezoek (190007, 190008, 190013, 190060, 190063, 090613 en 090614) mag niet worden geregistreerd in de volgende gevallen, tenzij er sprake is van een herhaal-polikliniekbezoek (190013) voor een ander specialisme tijdens een niet geplande klinische opname, dat vóór de opname al is ingepland. :

  • tijdens een dagverpleging (190030, 190090),
  • langdurige observatie zonder overnachting (190091),
  • verpleegdag (klinische opname) (190200, 190021, 190218, 194804),

IC behandeldag (190153 t/m 190155), Neonatale IC (190150) of Pediatrische IC (190151) of Post IC high care (190152)


2017: NR/REG-1732, artikel 24.1

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Aan deze norm zijn de volgende ZA codes toegevoegd vanaf 2018: ZA 190065, 190162, 190163. Tevens heeft zorgactiviteit 090614 een einddatum gekregen van 30-04-2017.

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Herhaalconsult tijdens dagverpleging of langdurige observatie ander specialisme (N0877-HR2018)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle herhaal polikliniekbezoeken

2017: 090614, 190008 en 190013
2018: 190008, 190013, 190065, 190162, 190163

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of Handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Op dezelfde dag is voor hetzelfde patiëntnummer en een ander uitvoerend specialisme een dagverpleging (190030 en 190090) of een langdurige observatie zonder overnachting (190091) geregistreerd


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Het onterechte consult wordt verwijderd. De financiële impact wordt bepaald door de onterechte zorgactiviteit(en) te verwijderen uit de te grouperen zorgactiviteiten behorend bij het subtraject. De financiële impact is het verschil in waarde van het subtraject vóór en ná het verwijderen van onterechte zorgactiviteiten. Indien sprake is van het onterecht registreren van twee dezelfde zorgactiviteiten voor dezelfde patiënt op 1 kalenderdag (bijvoorbeeld twee langdurige observaties voor dezelfde patiënt op dezelfde kalenderdag), dan wordt de laatst geregistreerde zorgactiviteit verwijderd.

Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png