Handleiding BI Zoekplatform: verschil tussen versies

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 1: Regel 1:
<span style="color:#FF0000;">'''Dit is de handleiding behorende bij portaal versie 5348. Deze kun je downloaden op:&nbsp;'''</span>[https://valuecare.nl/download-bi-zoekplatform https://valuecare.nl/download-bi-zoekplatform]
+
<span style="color:#FF0000;">'''Dit is de handleiding behorende bij portaal versie 5348. Deze kun je downloaden op:&nbsp;'''</span>[https://valuecare.nl/download-bi-zoekplatform Download BI Zoekplatform]
  
  

Versie van 29 jan 2020 om 16:06

Dit is de handleiding behorende bij portaal versie 5348. Deze kun je downloaden op: Download BI Zoekplatform


Handleiding: Portaal downloaden, data uploaden en dashboards genereren

Actie Voorbeeld
Download BI Zoekportaal op www.ValueCare.nl onder kop Downloads Handleiding rij0
Download uitpakken
Dubbelklik op "bestand"
Handleiding rij1
Open folder Handleiding rij2
Dubbelklik op "Start_Desktop_Edition.vbs"
Handleiding rij3
Klik op “Yes, I accept. Start ValueCare BI”
De applicatie wordt zichtbaar in de browser.
Handleiding rij4
Zoek “Menu Snel bestand uploaden”
A1
Upload een Excel bestand.
Klik op “Save & Execute”

Noot 1: Zorg dat Datum velden, valuta velden en numerieke veld goed zijn gedefinieerd in Excel. Het BI Zoekportaal neemt deze veldformats over.
Noot 2: Zorg dat Excel een header row bevat.
Handleiding rij7
Zoek "Menu Genereer Dashboard"
A4
Selecteer gegevens (paginanaam) en sla dashboard op
Handleiding rij10
Sla dashboard op
A5
Selecteer dashboard in vrije zoekbalk
A6
Het dashboard wordt getoond
Handleiding rij13

Handleiding: Tegels op dashboards aanpassen (zelfde grafiek type)

Actie Voorbeeld
Klik op tegel titel van de tegel die u wilt aanpassen
Handleiding2 rij1
Klap rechts boven het rechter stuk open “<<” symbool
Handleiding2 rij2
Klik rechtsboven op potlood om in edit modus van tegel te komen
Handleiding2 rij3
Klink rechtsboven op onderste potlood om in edit modus van grafiek te komen
Handleiding2 rij4
Pas configuratie van grafiek aan en klik op update preview tot het gewenste resultaat is bereikt
Handleiding2 rij5
Klik op “Toepassen”
Handleiding2 rij6
Klik rechtsboven op “Save” symbool
Handleiding2 rij7

Handleiding: Tegels op dashboards aanpassen (nieuw grafiek type)

Actie Voorbeeld
Klik op tegel titel van willekeurige tegel
Handleiding3 rij1
Klap rechts boven het rechter stuk open “<<” symbool
Handleiding3 rij2
Klik rechtsboven op potlood om in edit modus van tegel te komen
Handleiding3 rij3
Verwijder bestaande grafiek door rechtsboven te klikken op “X”
Handleiding3 rij4
Klik op “KPI Toevoegen”
Handleiding3 rij5
Kies een grafiektype die u wilt gebruiken
Handleiding3 rij6
Configureer de tegel en klik op Update preview tot het gewenste resultaat is bereikt
Handleiding3 rij7
Klik op “Toepassen”
Handleiding3 rij8
Pas tegeltitel aan door op potlood naast de titel te klikken
Handleiding3 rij9
Pas tegeltitel aan door klikken op toepassen
Handleiding3 rij10
Klik rechtsboven op “Save” symbool om nieuwe tegel op te slaan
Handleiding3 rij11
Klik op opslaan en de nieuwe tegel staat op het dashboard
Handleiding3 rij12
De nieuwe tegel staat nu op het dashboard
Handleiding3 rij13

Handleiding: Dashboards aanpassen en autocomplete in vrije zoekveld realiseren

Actie Voorbeeld
In dashboard modus klik op potlood rechtsboven
Handleiding4 rij1
Klik op opslaan
Handleiding4 rij2
Pas “Dashboard naam” en “Velden voor aanvullen:” aan. Klik vervolgens op “Opslaan”
Noot: Elke waarde die voorkomt in een veld dat geselecteerd is in “Velden voor aanvullen” ziet gebruiker als filter in het vrije zoekveld bij het betreffende dashboard. In voorbeeld rechts zijn dit dus alle Specialismen, alle OK kamers en alle Specialisten.
Handleiding4 rij3
Nieuwe dashboard inclusief alle selectievelden voor autocomplete zijn vindbaar via vrije zoekveld
Handleiding4 rij7

Handleiding: Genereer nieuw dashboard op bestaande dataset

Actie Voorbeeld
Zoek "Menu Genereer Dashboard"
A4
Selecteer gegevens (paginanaam)
Handleiding5 rij2
Pas titels van de vier tegels aan door op het potlood achter titel van tegel te klikken. Sla daarna dashboard op door op “Opslaan” te klikken

Noot: Elke tegel moet een unieke titel hebben.
Handleiding5 rij3
Sla dashboard op.

Noot: Geef dashboard een unieke “Dashboard code”. Als Dashboardcode niet uniek is worden bestaande dashboards overschreven
Handleiding5 rij4
Het nieuwe dashboard is nu te vinden in het vrije zoekveld van de autocomplete
Handleiding5 rij5

Handleiding: Aanpassen tabelview in middenstuk van tegel

Actie Voorbeeld
Klik op tegel titel van de tegel die u wilt aanpassen
Handleiding6 rij1
Klap middenstuk open met “>>” symbool
Handleiding6 rij2
Klik op paginanaam die u wilt aanpassen. In dit voorbeeld klik op “Demo data”
Handleiding6 rij3
Extra velden toevoegen: Sleep veldnamen van rechter stuk naar middenstuk en plaats deze op kolom plek waar deze moeten komen
Handleiding6 rij4
Veld verwijderen: Sleep veld vanuit kolom naar prullenbak rechtsboven
Handleiding6 rij5
Zet kolommen in middendeel goed.
Handleiding6 rij6
Klik rechtsboven op “Save” symbool om nieuwe versie tegel op te slaan
Handleiding6 rij7
Klik op opslaan en de nieuwe tegel staat op het dashboard
Handleiding6 rij8
De nieuwe tegel staat nu op het dashboard met het aangepaste middenstuk
Handleiding6 rij9

Handleiding: Dashboard configuratie downloaden en in andere omgeving gebruiken

Actie Voorbeeld
Zoek “Menu informatieproducten”
D1
Klik op het rechter stuk op “Exporteren” en plaats de “d2aa” file op een plek in de verkenner.
Handleiding7 rij2
Start nieuwe (lege) omgeving en upload de data

Ga in de nieuwe omgeving links onder tandwiel naar informatieproducten
Handleiding7 rij1
Importeer d2aa file in nieuwe omgeving en klik op “Importeer”
Handleiding7 rij4
Zoek in nieuwe omgeving: “Menu informatieproducten”
D2
Klik op “Verversen”om autocomplete te starten zodat alle BI Rapportages in nieuwe omgeving in vrije zoekveld zichtbaar zijn
Handleiding7 rij6
Alle BI rapportages zijn nu vindbaar in de nieuwe omgeving
Handleiding7 rij7

Handleiding: Veld aanpassen, hernoemen, toevoegen en verwijderen

Actie Voorbeeld
Zoek “Menu Data transformatie (etl)”
E1
Vul datatransformatie in en klik op “Opslaan en Uitvoeren”
E2
Om datatransformatie aan te passen: Zoek “Menu Data transformatie (etl)” en kies “Transformatienaam” die je wilt aanpassen.
E3

ValueCareLogo2.png