Handleiding BI Zoekplatform

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is de handleiding behorende bij portaal versie 5348. Deze kun je downloaden op: Download BI Zoekplatform


Handleiding: Portaal downloaden, data uploaden en dashboards genereren

Stap Actie Voorbeeld
1 Download BI Zoekportaal op www.ValueCare.nl onder kop Downloads Handleiding rij0
2 Download uitpakken
Dubbelklik op "bestand"
Handleiding rij1
3 Open folder Handleiding rij2
4 Dubbelklik op "Start_Desktop_Edition.vbs"
Handleiding rij3
5 Klik op “Yes, I accept. Start ValueCare BI”
De applicatie wordt zichtbaar in de browser.
Handleiding rij4
6 Zoek “Menu Snel bestand uploaden”
A1
7 Upload een Excel bestand.
Klik op “Save & Execute”

Noot 1: Zorg dat Datum velden, valuta velden en numerieke veld goed zijn gedefinieerd in Excel. Het BI Zoekportaal neemt deze veldformats over.
Noot 2: Zorg dat Excel een header row bevat.
Handleiding rij7
8 Zoek "Menu Genereer Dashboard"
A4
9 Selecteer gegevens (paginanaam) en sla dashboard op
Handleiding rij10
10 Sla dashboard op
A5
11 Selecteer dashboard in vrije zoekbalk
A6
12 Het dashboard wordt getoond
Handleiding rij13

Handleiding: Tegels op dashboards aanpassen (zelfde grafiek type)

Stap Actie Voorbeeld
1 Klik op tegel titel van de tegel die u wilt aanpassen
Handleiding2 rij1
2 Klap rechts boven het rechter stuk open “<<” symbool
Handleiding2 rij2
3 Klik rechtsboven op potlood om in edit modus van tegel te komen
Handleiding2 rij3
4 Klink rechtsboven op onderste potlood om in edit modus van grafiek te komen
Handleiding2 rij4
5 Pas configuratie van grafiek aan en klik op update preview tot het gewenste resultaat is bereikt
Handleiding2 rij5
6 Klik op “Toepassen”
Handleiding2 rij6
7 Klik rechtsboven op “Save” symbool
Handleiding2 rij7

Handleiding: Tegels op dashboards aanpassen (nieuw grafiek type)

Stap Actie Voorbeeld
1 Klik op tegel titel van willekeurige tegel
Handleiding3 rij1
2 Klap rechts boven het rechter stuk open “<<” symbool
Handleiding3 rij2
3 Klik rechtsboven op potlood om in edit modus van tegel te komen
Handleiding3 rij3
4 Verwijder bestaande grafiek door rechtsboven te klikken op “X”
Handleiding3 rij4
5 Klik op “KPI Toevoegen”
Handleiding3 rij5
6 Kies een grafiektype die u wilt gebruiken
Handleiding3 rij6
7 Configureer de tegel en klik op Update preview tot het gewenste resultaat is bereikt
Handleiding3 rij7
8 Klik op “Toepassen”
Handleiding3 rij8
9 Pas tegeltitel aan door op potlood naast de titel te klikken
Handleiding3 rij9
10 Pas tegeltitel aan door klikken op toepassen
Handleiding3 rij10
11 Klik rechtsboven op “Save” symbool om nieuwe tegel op te slaan
Handleiding3 rij11
12 Klik op opslaan en de nieuwe tegel staat op het dashboard
Handleiding3 rij12
13 De nieuwe tegel staat nu op het dashboard
Handleiding3 rij13

Handleiding: Dashboards aanpassen en autocomplete in vrije zoekveld realiseren

Stap Actie Voorbeeld
1 In dashboard modus klik op potlood rechtsboven
Handleiding4 rij1
2 Klik op opslaan
Handleiding4 rij2
3 Pas “Dashboard naam” en “Velden voor aanvullen:” aan. Klik vervolgens op “Opslaan”
Noot: Elke waarde die voorkomt in een veld dat geselecteerd is in “Velden voor aanvullen” ziet gebruiker als filter in het vrije zoekveld bij het betreffende dashboard. In voorbeeld rechts zijn dit dus alle Specialismen, alle OK kamers en alle Specialisten.
Handleiding4 rij3
4 Nieuwe dashboard inclusief alle selectievelden voor autocomplete zijn vindbaar via vrije zoekveld
Handleiding4 rij7

Handleiding: Genereer nieuw dashboard op bestaande dataset

Stap Actie Voorbeeld
1 Zoek "Menu Genereer Dashboard"
A4
2 Selecteer gegevens (paginanaam)
Handleiding5 rij2
3 Pas titels van de vier tegels aan door op het potlood achter titel van tegel te klikken. Sla daarna dashboard op door op “Opslaan” te klikken

Noot: Elke tegel moet een unieke titel hebben.
Handleiding5 rij3
4 Sla dashboard op.

Noot: Geef dashboard een unieke “Dashboard code”. Als Dashboardcode niet uniek is worden bestaande dashboards overschreven
Handleiding5 rij4
5 Het nieuwe dashboard is nu te vinden in het vrije zoekveld van de autocomplete
Handleiding5 rij5

Handleiding: Aanpassen tabelview in middenstuk van tegel

Stap Actie Voorbeeld
1 Klik op tegel titel van de tegel die u wilt aanpassen
Handleiding6 rij1
2 Klap middenstuk open met “>>” symbool
Handleiding6 rij2
3 Klik op paginanaam die u wilt aanpassen. In dit voorbeeld klik op “Demo data”
Handleiding6 rij3
4 Extra velden toevoegen: Sleep veldnamen van rechter stuk naar middenstuk en plaats deze op kolom plek waar deze moeten komen
Handleiding6 rij4
5 Veld verwijderen: Sleep veld vanuit kolom naar prullenbak rechtsboven
Handleiding6 rij5
6 Zet kolommen in middendeel goed.
Handleiding6 rij6
7 Klik rechtsboven op “Save” symbool om nieuwe versie tegel op te slaan
Handleiding6 rij7
8 Klik op opslaan en de nieuwe tegel staat op het dashboard
Handleiding6 rij8
9 De nieuwe tegel staat nu op het dashboard met het aangepaste middenstuk
Handleiding6 rij9

Handleiding: Dashboard configuratie downloaden en in andere omgeving gebruiken

Stap Actie Voorbeeld
1 Zoek “Menu informatieproducten”
D1
2 Klik op het rechter stuk op “Exporteren” en plaats de “d2aa” file op een plek in de verkenner.
Handleiding7 rij2
3 Start nieuwe (lege) omgeving en upload de data

4 Ga in de nieuwe omgeving links onder tandwiel naar informatieproducten
Handleiding7 rij1
5 Importeer d2aa file in nieuwe omgeving en klik op “Importeer”
Handleiding7 rij4
6 Zoek in nieuwe omgeving: “Menu informatieproducten”
D2
7 Klik op “Verversen”om autocomplete te starten zodat alle BI Rapportages in nieuwe omgeving in vrije zoekveld zichtbaar zijn
Handleiding7 rij6
8 Alle BI rapportages zijn nu vindbaar in de nieuwe omgeving
Handleiding7 rij7

Handleiding: Veld aanpassen, hernoemen, toevoegen en verwijderen

Stap Actie Voorbeeld
1 Zoek “Menu Data transformatie (etl)”
E1
2 Vul datatransformatie in en klik op “Opslaan en Uitvoeren”
E2
3 Om datatransformatie aan te passen: Zoek “Menu Data transformatie (etl)” en kies “Transformatienaam” die je wilt aanpassen.
E3

ValueCareLogo2.png