Gynaecologie - Openen subtraject op basis van zorgactiviteit in vervolgsubtraject bevalling (N4180)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4180
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

  1. Ziekenhuizen Volledigheid - Diagnosebepaling - Openen behandeling
Samenvatting

Deze norm signaleert acties wanneer er een typerende verrichting uit een andere zorgprofielklasse dan ZPK1 en ZPK12 of meer dan 1 verrichting uit ZPK1 wordt geregistreerd in een vervolgtraject (ZT21) van een ZT11 met een B diagnose. In deze situatie is een nieuw zorgtraject (diagnose beginnend met G of K) van toepassing, door deze aanpassing leidt het zorgtraject anders af.

Regelgeving / beleid
2019
Het specialisme gynaecologie onderscheidt drie fasen voor obstetrie: zwangerschap (Z11 t/m Z41), bevalling (B11 t/m B41) en kraambed (K23 t/m K25). Het is niet toegestaan om tijdens één zwangerschap parallelle zorgtrajecten te registreren voor eenzelfde fase. Hierop geldt een uitzondering voor de fase van kraambed indien zich een postnatale depressie (K25) voordoet na postnatale complicaties (K23, K24). Het is niet toegestaan om naast de fase bevalling (B11 t/m B41) een parallel zorgtraject voor postnatale complicaties (K23, K24) te registreren. Bij een nieuwe zwangerschap mag een parallel zorgtraject worden geopend.

2019: NR/REG-1907a art. 5a lid 8


Complicaties, nacontrole en nazorg rondom de bevalling vallen in eerste instantie onder het al geopende partus-product (traject met B-diagnose). Alleen wanneer na de nacontrole in het ziekenhuis nog complicaties optreden en het partus-product al is gesloten (> 6 weken na bevalling), is registratie in een ander zorgtraject nodig. Diagnosecode K23 is hiervoor niet passend, aangezien deze is bedoeld voor patiënten die niet in een het ziekenhuis, maar elders zijn bevallen. Daarom is een nieuwe diagnosecode geïntroduceerd: Laat optredende postnatale complicaties na partus in het ziekenhuis (K24).

2019: Wijzigingen dbc-release RZ19b v20180920 art. 3.3 lid 3.3.1

2020
Er wordt geen parallel zorgtraject geopend:
  • Binnen het specialisme gynaecologie voor eenzelfde fase tijdens één zwangerschap (fasen: zwangerschap, bevalling en kraambed), met uitzondering van de fase voor kraambed indien zich een postnatale depressie voordoet na postnatale complicaties.

2020: NR/REG-2001a art. 5 lid 4c

2021
Er wordt geen parallel zorgtraject geopend:
Binnen het specialisme gynaecologie voor eenzelfde fase tijdens één zwangerschap (fasen: zwangerschap, bevalling en kraambed), met uitzondering van de fase voor kraambed indien zich een postnatale depressie voordoet na postnatale complicaties.

2021: NR/REG-2103a art. 5 lid 4c

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Een typerende zorgactiviteit wordt gedefinieerd als een zorgactiviteit met een zorgprofielklasse ongelijk aan 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 89 en 99.
  2. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter is het mogelijk om extra CTG-codes toe te voegen die tot een signalering moeten leiden.
  3. Wanneer de N4060 dezelfde status (test of productie) heeft als de N4180 worden acties op de N4060 uitgesloten van signalering op de N4180. Dit om dubbele acties te voorkomen.
  4. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter is het mogelijk om in te stellen hoeveel ZPK 1 zorgactiviteiten moeten leiden tot een signalering.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Gynaecologie - Openen subtraject op basis van zorgactiviteit in vervolgsubtraject bevalling (N4180)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle vervolgsubtrajecten (ZT21) met diagnose beginnend met B

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

2a) Het subtraject bevat een typerende verrichting uit een zorgprofielklasse anders dan ZPK1 en ZPK12 (m.u.v. echo's 039492, 087070, 039485)

2b) Het subtraject bevat meer dan 1 verrichting uit ZPK 1

Logica: 1 en 2a en 2b

Te nemen actie

Open een nieuw zorgtraject met een G of K diagnose

Berekening financiële impact

Er wordt een nieuwe DBC geopend met de gesignaleerde zorgactiviteiten uit de B41. Het verschil in waarde tussen de huidige DBC na het verwijderen van de zorgactiviteiten en de nieuwe DBC met toegevoegde zorgactiviteiten is de financiële impact.

De simulatie van de nieuwe DBC doen we op basis van de volgende aannames:

1. Wanneer we signaleren vanwege zorgactiviteiten 037191, 037901 en 037170 dan openen we een nieuwe dbc met diagnose K24.

2. Wanneer we signaleren vanwege een ander zorgactiviteit dan gebruiken we de meest gebruikte diagnose voor die zorgactiviteit.

3. Wanneer we stap 2 niet kunnen uitvoeren (niet voldoende data beschikbaar) dan gaan we standaard uit van een G11.

 

ValueCareLogo2.png