Gynaecologie - Openen subtraject op basis van zorgactiviteit(en) fertiliteit in zwangerschaps- of bevallingssubtraject (N4060)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4060
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

 1. Ziekenhuizen Volledigheid - Diagnosebepaling - Openen behandeling
Samenvatting

Deze norm signaleert acties wanneer eeen zorgactiviteit met betrekking tot fertiliteit wordt geregistreerd in een gynaecologie subtraject met een andere diagnose dan fertiliteit (F). Dit duidt erop dat er een nieuw subtraject geopend kan worden of dat de diagnose van het subtraject aangepast dient te worden.

Regelgeving / beleid
2019
Het specialisme gynaecologie onderscheidt drie fasen voor obstetrie: zwangerschap (Z11 t/m Z41), bevalling (B11 t/m B41) en kraambed (K23 t/m K25). Het is niet toegestaan om tijdens één zwangerschap parallelle zorgtrajecten te registreren voor eenzelfde fase. Hierop geldt een uitzondering voor de fase van kraambed indien zich een postnatale depressie (K25) voordoet na postnatale complicaties (K23, K24). Het is niet toegestaan om naast de fase bevalling (B11 t/m B41) een parallel zorgtraject voor postnatale complicaties (K23, K24) te registreren. Bij een nieuwe zwangerschap mag een parallel zorgtraject worden geopend.

2019: NR/REG-1907a art. 5a lid 8

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Wanneer er fertiliteitszorgactiviteiten plaatsvinden, wordt aangenomen dat deze niet in een subtraject voor zwangerschap, bevalling of kraambed plaatsvinden. Zorgtrajecten voor fertiliteit worden niet parallel naast een zwangerschap verwacht, maar voorafgaand daaraan.
 2. De volgende zorgactiviteiten zijn kenmerkend voor fertiliteit:
  1. 036771: Microchirurgische epididymale sperma aspiratie (MESA).
  2. 039987: IVF fase I, volledige behandeling, intake, echoscopieen en evt. noodzakelijke verrichtingen, de begeleiding van de hormoonstimulatie en de overige begeleiding van man en vrouw.
  3. 039988: IVF fase II, volledige behandeling, echoscopieen en de follikelaspiratie.
  4. 039989: IVF fase IV, volledige behandeling, terugplaatsing embryo's, begeleiding van de luteale fase, evt. behandeling overstimulatie, pijnklachten en evaluatie eventuele vroege zwangerschap dmv echoscopie.
  5. 036772: Percutane epididymale sperma aspiratie (PESA).
  6. 039999: Cryocyclus monitoring.
  7. 079997: IVF-laboratoriumfase, incl. eventueel invriezen niet teruggeplaatste embryo's.
  8. 079998: ICSI-laboratoriumfase, incl. eventueel invriezen niet teruggeplaatste embryo's.
  9. 079994: IVF/ICSI-cryolaboratoriumfase.
  10. 035581: Therapeutische laparoscopie bij vruchtbaarheidsproblematiek.
  11. 035583: Diagnostische laparoscopie bij vruchtbaarheidsproblematiek (inclusief tubatesten).
  12. 037043: Plastische reconstructie van de tubae met behulp van de operatiemicroscoop, open procedure, niet na sterilisatie (zie 037045 voor microchirurgische refertilisatie, open procedure).
  13. 037044: Plastische reconstructie van de tubae via laparoscopie, niet na sterilisatie (zie 037046 voor laparoscopische refertilisatie).
  14. 039421: Hystero-salpingografie.
  15. 039984: Kunstmatige inseminatie, eenvoudige homoloog (KI) danwel kunstmatige donor inseminatie (KID).
  16. 039996: IUI met en zonder stimulatie.
  17. 039997: Screening donoren gameten.
  18. 039998: Behandeling met gonadotrofines, pulsatiel GnRH, toediening exclusief het te gebruiken geneesmiddel.
  19. 088511: Hystero-salpingografie.
  20. 039487: Echografie in verband met ovulatie-inductie.
  21. 191127: Vitrificatie en opslag eicellen bij een medische indicatie, eenmalig kosten (t/m 2020)
  22. 191128: Vitrificatie en opslag eicellen zonder medische indicatie, eenmalig kosten (t/m 2020)
  23. 191129: Vitrificatie en opslag eicellen bij een medische indicatie, per jaar (t/m 2020)
  24. 191130: Vitrificatie en opslag eicellen zonder medische indicatie, per jaar (t/m 2020)
  25. 191131: Vitrificatie en opslag eicellen bij een medische indicatie, onderzoek eicellen (t/m 2020)
  26. 191132: Vitrificatie en opslag eicellen zonder medische indicatie, onderzoek eicellen (t/m 2020)
  27. 191171: Cryopreservatie eigen eicellen voor eigen gebruik bij een medische indicatie (vanaf 2021)
  28. 191172: Cryopreservatie eigen eicellen voor eigen gebruik zonder medische indicatie (vanaf 2021)
  29. 191175: Opslag van ingevroren eigen eicellen voor eigen gebruik bij een medische indicatie, per jaar (vanaf 2021)
  30. 191176: Opslag van ingevroren eigen eicellen voor eigen gebruik zonder medische indicatie, per jaar (vanaf 2021)
 3. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter is het mogelijk om zorgactiviteiten uit te sluiten van signalering. Standaard worden er middels deze parameter geen zorgactiviteiten uitgesloten.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Gynaecologie - Openen subtraject op basis van zorgactiviteit(en) fertiliteit in zwangerschaps- of bevallingssubtraject (N4060)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle subtrajecten voor specialisme Gynaecologie met een diagnose beginnend met 'B' of 'Z'

Blauwepijl.png

2) Het subtraject bevat één of meerdere zorgactiviteiten kenmerkend voor fertiliteit (zie interpretatie)


Logica: 1 en 2

Te nemen actie

Er is een parallel subtraject aanwezig voor fertiliteit
Omhangen van de zorgactiviteiten naar het parallelle subtraject.

Er is geen parallel subtraject aanwezig voor fertiliteit
Controleer de registratie en pas de diagnose aan wanneer relevant. Wanneer de diagnose klopt, open dan een nieuwe subtraject voor fertiliteit.

Berekening financiële impact

Er is een parallel subtraject aanwezig voor fertiliteit

Het waardeverschil tussen de gesignaleerde DBC en de prallelle DBC wordt getoond als financiële impact. Hiervoor wordt het omhangen van de gesignaleerde zorgactiviteiten naar het parallelle subtraject gesimulererd en worden beide subtrajecten opnieuw gegrouperd om zo het waardeverschil te berekenen.

Er is geen parallel subtraject aanwezig voor fertiliteit

Het waardeverschil tussen het gesignaleerde subtraject en een nieuw subtraject wordt getoond als financiële impact. Om het nieuwe subtraject te simuleren wordt diagnose F11 van specialisme Gynaecologie gebruikt. Vervolgens worden de gesignaleerde zorgactiviteiten omgehangen naar het nieuwe subtraject en worden beide subtrajecten gegrouperd om zo het waardeverschil te berekenen.


ValueCareLogo2.png