Gewijzigd op 26 jul 2019 om 10:55

Geneesmiddel niet gekoppeld (N0102-HR2017)

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0102-HR2017
Link naar Handreiking MSZ
  1. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2016 - Controlepunt 8
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2017 Het onterecht registreren en declareren van add-ons voor dure en weesgeneesmiddelen en stollingsfactoren (indicatievoorwaarden en gebruikte hoeveelheid)

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017 - OZP - Duur en weesgeneesmiddel add on

Deze norm is vervallen voor de handreiking 2018 en is opgevolgd door de N0106 die behoort tot Rechtmatigheid.

Samenvatting

Een add-on voor dure en weesgeneesmiddelen moet gekoppeld zijn aan een subtraject dan wel zorgtraject.

Regelgeving / beleid

Een add-on geneesmiddel kan uitsluitend worden geregistreerd in combinatie met een zorgtraject, tenzij een behandeling in het buitenland wordt geleverd en het bijbehorende geneesmiddel met een add-on declaratietitel in Nederland wordt toegediend en gedeclareerd.

2016: NR/CU-266 art 25.2

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar. Indirect is deze norm geen Handreiking norm, maar Rechtmatigheid. De interpretatie van ValueCare is dat gecontroleerd moet worden of de combinatie add-on geneesmiddel en diagnose correct is, en indien niet gekoppeld, dan is de diagnose niet te bepalen en per definitie fout.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Add-on geneesmiddelen moeten gekoppeld zijn aan en subtraject met diagnose. Indien dit niet het geval is wordt dit als fout beoordeeld omdat de combinatie met diagnose niet gemaakt kan worden en worden de acties gesignaleerd op deze norm.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Geneesmiddel niet gekoppeld (N0102-HR2017)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle add-on geneesmiddelen

Blauwepijl.png
2) Zorgactiviteit uitgevoerd in scope controlejaar of handreikingjaar
Blauwepijl.png

3) Er is geen koppeling met een subtraject (ZT 11, 21, 51 of 52) aanwezig 

of

de uitvoerdatum van de zorgactiviteit valt buiten looptijd van het subtraject

Logica: 1 en 2 en 3 
Berekening financiële impact

De add-on wordt verwijderd, zie Berekening financiële impact - Waarde add-on.

ValueCareLogo2.png