Geen face to face contact poortspecialist (N0169-HR2020)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0169-HR2020
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2020 MSZ - Controlepunt 1.3

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Polikliniek (R06401)

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2020 - Registreren van zorgactiviteiten
Samenvatting

Het is niet toegestaan om een poliklinisch consult te registreren, indien er geen sprake is van een face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist (of in een aantal gevallen arts-assistent).

Regelgeving / beleid
2020
Follow-up pediatrische IC (190029)
Een polikliniekbezoek, waarbij sprake is van een face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist (specialist of arts-assistent), in het kader van langdurige nacontrole van een patiënt met een PICU voorgeschiedenis. Er kan geen polikliniekbezoek naast deze activiteit worden geregistreerd.

Gestructureerd landelijk neonataal follow-up protocol van NICU populatie (190049)
Een polikliniekbezoek in het kader van protocol neonatologie (langdurige nacontrole van een neonaat met een NICU voorgeschiedenis), waarbij sprake is van een face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist (specialist of arts-assistent), in het kader van langdurige nacontrole van een neonaat met een NICU voorgeschiedenis. Er kan geen polikliniekbezoek naast deze activiteit worden geregistreerd.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 22 en 23

2019
Follow-up pediatrische IC (190029)
Een polikliniekbezoek, waarbij sprake is van een face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist (specialist of arts-assistent), in het kader van langdurige nacontrole van een patiënt met een PICU voorgeschiedenis. Er kan geen polikliniekbezoek naast deze activiteit worden geregistreerd.

Gestructureerd landelijk neonataal follow-up protocol van NICU populatie (190049)
Een polikliniekbezoek in het kader van protocol neonatologie (langdurige nacontrole van een neonaat met een NICU voorgeschiedenis), waarbij sprake is van een face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist (of arts-assistent), in het kader van langdurige nacontrole van een neonaat met een NICU voorgeschiedenis. Naast deze activiteit wordt geen polikliniekbezoek geregistreerd.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 23 en 22

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. In de ziekenhuis specifieke referentie gegevens arts_agenda wordt gekeken of er sprake is van een poortspecialist of arts-assistent.
  2. Deze norm maakt gebruik van de parameter HR2016_NIET_SPECIALIST_AFSPRAAK_TYPE. Hier kunnen de consulttypes worden ingevoerd die niet meegenomen moeten worden bij het bepalen van de afspraken met de specialist voor een intensief consult.
  3. Handmatig genegeerde acties dienen ook beoordeeld te worden op de deelwaarnemingscriteria, deze stromen niet in op de deelwaarneming. (Deelwaarneming N0170)
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Geen face to face contact poortspecialist (N0169-HR2020)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle zorgactiviteiten
Vanaf 2018: 190029 en 190049

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of Handreikingsjaar
of
zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png                                                                       Blauwepijl.png

3) Er is geen relatie te leggen tussen een correct uitgevoerde agenda-afspraak en een combinatie van patiëntennummer, datum en uitvoerend specialisme.

4) De combinatie van gegevens die betrekking hebben op de afspraak komt niet voor op de Lijst personen/agenda's die een poortspecialist zijn. Deze lijst is opgesteld door de instelling


Logica: 1 en 2 en (3 of 4)

Berekening financiële impact

Het onterechte consult wordt verwijderd. De financiële impact wordt bepaald door de onterechte zorgactiviteit(en) te verwijderen uit de te grouperen zorgactiviteiten behorend bij het subtraject. De financiële impact is het verschil in waarde van het subtraject vóór en ná het verwijderen van onterechte zorgactiviteiten. Indien sprake is van het onterecht registreren van twee dezelfde zorgactiviteiten voor dezelfde patiënt op 1 kalenderdag (bijvoorbeeld twee langdurige observaties voor dezelfde patiënt op dezelfde kalenderdag), dan wordt de laatst geregistreerde zorgactiviteit verwijderd.

Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png