Geen face to face contact poortspecialist (N0169-HR2018)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0169-HR2018
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2018 MSZ - Controlepunt 1.3

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2018 - Registreren van zorgactiviteiten
Samenvatting

Het is niet toegestaan om een poliklinisch consult te registreren, indien er geen sprake is van een face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist (of in een aantal gevallen arts-assistent).

Regelgeving / beleid

2018:

Follow-up pediatrische IC (190029)

Een polikliniekbezoek, waarbij sprake is van een face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist (specialist of arts-assistent), in het kader van langdurige nacontrole van een patiënt met een PICU voorgeschiedenis. Er kan geen polikliniekbezoek naast deze activiteit worden geregistreerd.

Follow-up neonatale IC (190049)

Een polikliniekbezoek in het kader van protocol neonatologie (langdurige nacontrole van een neonaat met een NICU voorgeschiedenis), waarbij sprake is van een face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist (specialist of arts-assistent), in het kader van langdurige nacontrole van een neonaat met een NICU voorgeschiedenis. Er kan geen polikliniekbezoek naast deze activiteit worden geregistreerd.


2018: NR/REG-1816, artikel 24.51, 24.50, 24.43

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Zorgactiviteit 190063 heeft een einddatum gekregen.

Er wordt gebruik gemaakt van parameter "HR2016_NIET_SPECIALIST_AFSPRAAK_TYPE", deze parameter kan voor klanten gevuld worden met afspraaktypes die niet tot een intensief consult leiden. 

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. In de ziekenhuis specifieke referentie gegevens arts_agenda wordt gekeken of er naar functie als poortspecialist gehandeld is (zoals vereist in Handreiking).
  2. Deze norm maakt gebruik van de parameter HR2016_NIET_SPECIALIST_AFSPRAAK_TYPE. Hier kunnen de consulttypes worden ingevoerd die niet meegenomen moeten worden bij het bepalen van de afspraken met de specialist voor een intensief consult.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Geen face to face contact poortspecialist (N0169-HR2018)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle zorgactiviteiten

2017: 190029, 190049 en 190063

2018: 190029 en 190049

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of Handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png                                                                       Blauwepijl.png

3) Er is geen relatie te leggen tussen een [correct uitgevoerde agenda-afspraak] van een poortspecialist en een combinatie van patiëntennummer, datum en uitvoerend specialisme. [correct uitgevoerde agenda-afspraak] is een afspraak die niet het kenmerk Geannuleerd, No-show of Verkeerde boekingen heeft]

4) De combinatie van gegevens die betrekking hebben op de afspraak komt niet voor op de Lijst personen/agenda's die een poortspecialist zijn. Deze lijst is opgesteld door de instelling
Logica: 1 en 2 en (3 of 4)

Berekening financiële impact

Het onterechte consult wordt verwijderd. De financiële impact wordt bepaald door de onterechte zorgactiviteit(en) te verwijderen uit de te grouperen zorgactiviteiten behorend bij het subtraject. De financiële impact is het verschil in waarde van het subtraject vóór en ná het verwijderen van onterechte zorgactiviteiten. Indien sprake is van het onterecht registreren van twee dezelfde zorgactiviteiten voor dezelfde patiënt op 1 kalenderdag (bijvoorbeeld twee langdurige observaties voor dezelfde patiënt op dezelfde kalenderdag), dan wordt de laatst geregistreerde zorgactiviteit verwijderd.

Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png