Geen face to face contact poortspecialist (N0169-HR2017)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0169-HR2017

Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2017 MSZ - Controlepunt 1.3

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2017 - Registreren van zorgactiviteiten

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017
Samenvatting

Het is niet toegestaan om een poliklinisch consult te registreren, indien er geen sprake is van een face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist (of in een aantal gevallen arts-assistent).

Regelgeving / beleid
Follow-up pediatrische IC (190029) Een polikliniekbezoek, waarbij sprake is van een face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist (specialist of arts-assistent), in het kader van langdurige nacontrole van een patiënt met een PICU voorgeschiedenis. Er kan geen polikliniekbezoek naast deze activiteit worden geregistreerd. Follow-up neonatale IC (190049) Een polikliniekbezoek in het kader van protocol neonatologie (langdurige nacontrole van een neonaat met een NICU voorgeschiedenis), waarbij sprake is van een face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist (specialist of arts-assistent), in het kader van langdurige nacontrole van een neonaat met een NICU voorgeschiedenis. Er kan geen polikliniekbezoek naast deze activiteit worden geregistreerd. Intensief consult ten behoeve van zorgvuldige afweging behandelopties (190063) Intensief consult tussen poortspecialist en patiënt met een hoge ouderdom of een beperkte levensverwachting, vanwege (combinaties van) infauste prognose, multimorbiditeit, ernstige fysieke en/of cognitieve beperkingen. Dit intensieve consult is bedoeld om samen met de patiënt en eventueel de sociale omgeving van de patiënt (op basis van ‘shared decision making’) de overwegingen van de patiënt te bespreken over het al dan niet staken of starten van een curatieve of levensverlengende behandeling. Dit consult kan worden geregistreerd als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  1. Er is sprake van face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist (niet zijnde arts-assistent).
  2. Er is sprake van een consult van minimaal 30 minuten direct patiëntgebonden tijd.
  3. Dit gesprek wordt binnen enkele weken opgevolgd door een regulier consult om te komen tot een afgewogen besluit.
  4. Er dient op verifieerbare wijze in het medisch dossier zijn te herleiden welke opties van wel en niet behandelen zijn voorgelegd.
  5. Dit consult en de uitkomst wordt ten minste ook schriftelijk teruggekoppeld aan de huisarts. Deze activiteit kan niet naast een polikliniekbezoek worden vastgelegd.

2017: NR/REG-1732, artikel 24.48 / 24.47 / 24.5

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar. 

Er wordt gebruik gemaakt van parameter "HR2016_NIET_SPECIALIST_AFSPRAAK_TYPE", deze parameter kan voor klanten gevuld worden met afspraaktypes die niet tot een intensief consult leiden. 

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. In de ziekenhuis specifieke referentie gegevens arts_agenda wordt gekeken of er naar functie als poortspecialist gehandeld is (zoals vereist in Handreiking).
  2. Deze norm maakt gebruik van de parameter HR2016_NIET_SPECIALIST_AFSPRAAK_TYPE. Hier kunnen de consulttypes worden ingevoerd die niet meegenomen moeten worden bij het bepalen van de afspraken met de specialist voor een intensief consult.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Geen face to face contact poortspecialist (N0169-HR2017)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle zorgactiviteiten (190029, 190049 en 190063)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of Handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png                                                                       Blauwepijl.png

3) Er is geen relatie te leggen tussen een [correct uitgevoerde agenda-afspraak] van een poortspecialist en een combinatie van patiëntennummer, datum en uitvoerend specialisme. [correct uitgevoerde agenda-afspraak] is een afspraak die niet het kenmerk Geannuleerd, No-show of Verkeerde boekingen heeft]

4) De combinatie van gegevens die betrekking hebben op de afspraak komt niet voor op de Lijst personen/agenda's die een poortspecialist zijn. Deze lijst is opgesteld door de instelling
Logica: 1 en 2 en 3 

Berekening financiële impact

Het onterechte consult wordt verwijderd. De financiële impact wordt bepaald door de onterechte zorgactiviteit(en) te verwijderen uit de te grouperen zorgactiviteiten behorend bij het subtraject. De financiële impact is het verschil in waarde van het subtraject vóór en ná het verwijderen van onterechte zorgactiviteiten. Indien sprake is van het onterecht registreren van twee dezelfde zorgactiviteiten voor dezelfde patiënt op 1 kalenderdag (bijvoorbeeld twee langdurige observaties voor dezelfde patiënt op dezelfde kalenderdag), dan wordt de laatst geregistreerde zorgactiviteit verwijderd.

Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png