Geen face to face contact ICC en medebehandeling (N0150)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0150
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2021 - Polikliniek
  2. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020 - Polikliniek
  3. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2019 - Polikliniek
  4. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2018 - Polikliniek
  5. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2017 - Polikliniek
Samenvatting

Het is niet toegestaan om een zorgactiviteit ICC (ZA 190009) en medebehandeling (ZA 190017) te registreren als er geen face-to-face contact heeft plaatsgevonden tussen patiënt en in consult geroepen poortspecialist.

Regelgeving / beleid
2017
Klinisch intercollegiaal consult (icc) (190009)
Een diagnostisch of screenend contact van een medisch specialist (of arts-assistent) die de poortfunctie uitvoert op verzoek van de hoofdbehandelaar met een patiënt tijdens een klinische opname voor een ander specialisme.

Medebehandeling (190017)
Er is sprake van medebehandeling wanneer een medisch specialist (of arts assistent) die de poortfunctie uitvoert een patiënt, op verzoek van een ander poortspecialisme tijdens een klinische opname waarbij één of meer verpleegdagen en/of ic-behandeldagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd, voor een eigen zorgvraag gaat behandelen. Deze zorgactiviteit kan per consult in het kader van medebehandeling worden vastgelegd.

2017: NR/REG-1732 art. 24 lid 44 en 45

2018
Klinisch intercollegiaal consult (icc) (190009)
Een diagnostisch of screenend contact van een medisch specialist (of arts-assistent) die de poortfunctie uitvoert op verzoek van de hoofdbehandelaar met een patiënt tijdens een klinische opname voor een ander specialisme.

Medebehandeling (190017)
Er is sprake van medebehandeling wanneer een medisch specialist (of arts assistent) die de poortfunctie uitvoert een patiënt, op verzoek van een ander poortspecialisme tijdens een klinische opname waarbij één of meer verpleegdagen en/of ic-dagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd, voor een eigen zorgvraag gaat behandelen. Deze zorgactiviteit kan per consult in het kader van medebehandeling worden vastgelegd.

2018: NR/REG-1816 art. 24 lid 47 en 48

2019
Klinisch intercollegiaal consult (icc) (190009)
Een diagnostisch of screenend contact van een medisch specialist (of arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant) die de poortfunctie uitvoert op verzoek van de hoofdbehandelaar met een patiënt tijdens een klinische opname voor een ander specialismen.

Medebehandeling (190017)
Er is sprake van medebehandeling wanneer een medisch specialist (of arts assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant) die de poortfunctie uitvoert een patiënt, op verzoek van een ander poortspecialisme tijdens een klinische opname waarbij één of meer verpleegdagen en/of ic-dagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd, voor een eigen zorgvraag gaat behandelen. Deze zorgactiviteit wordt per consult in het kader van medebehandeling vastgelegd.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 19 en 20

2020
Klinisch intercollegiaal consult (icc) (190009)
Een diagnostisch of screenend contact van een medisch specialist (of arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant) die de poortfunctie uitvoert op verzoek van de hoofdbehandelaar met een patiënt tijdens een klinische opname voor een ander specialismen.

Medebehandeling (190017)
Er is sprake van medebehandeling wanneer een medisch specialist (of arts assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant) die de poortfunctie uitvoert een patiënt, op verzoek van een ander poortspecialisme tijdens een klinische opname waarbij één of meer verpleegdagen, klinische zorgdagen in de thuissituatie, ic-dagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd, voor een eigen zorgvraag gaat behandelen. Deze zorgactiviteit wordt per consult in het kader van medebehandeling vastgelegd.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 19 en 20

2021
Klinisch intercollegiaal consult (icc) (190009)
Een diagnostisch of screenend face-to-face contact van een medisch specialist (of arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant) die de poortfunctie uitvoert op verzoek van de hoofdbehandelaar met een patiënt tijdens een klinische opname voor een ander specialisme.

Medebehandeling (190017)
Er is sprake van medebehandeling wanneer een medisch specialist (of arts assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant) die de poortfunctie uitvoert een patiënt, op verzoek van een ander poortspecialisme tijdens een klinische opname waarbij één of meer verpleegdagen, klinische zorgdagen in de thuissituatie, ic-dagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd, voor een eigen zorgvraag gaat behandelen. Deze zorgactiviteit wordt per face-to-face contact met de patiënt in het kader van medebehandeling vastgelegd.

2021: NR/REG-2103a art. 24 lid 19 en 20

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. De 'Lijst personen/agenda's die polikliniekbezoek mogen uitvoeren' wordt klantspecifiek ingevuld in het klantportaal van ValueCare.
  2. Deze norm maakt gebruik van de parameter HR2016_NIET_CONSULT_TYPE. Hier kunnen de consulttypes worden ingevoerd die niet meegenomen moeten worden bij het bepalen van de afspraken met de specialist voor een ICC of medebehandeling.
  3. Deze norm maakt gebruik van parameters HR2021_CONTACTTYPE_BEL, HR2021_CONTACTTYPE_SCHRIFT, en HR2021_CONTACTTYPE_VIDEO. Hier kunnen de contacttype worden ingevoerd die niet meegenomen moeten worden bij het bepalen van de afspraken met de specialist voor een ICC of medebehandeling.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Geen face to face contact ICC en medebehandeling (N0150)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle zorgactiviteiten ICC (190009) en medebehandeling (190017)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in scope controlejaar 

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten is in scope controlejaar 

Blauwepijl.png
3) De combinatie van gegevens die betrekking hebben op de afspraak komt niet voor op de 'Lijst personen/agenda's die polikliniekbezoek mogen uitvoeren' binnen de poortfunctie. Deze lijst is opgesteld door de instelling


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

De onterechte zorgactiviteit ICC of medebehandeling wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png