Geen activiteit op startdatum DBC (N1646)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1646

Referentienummer "Controleplan Onderzoek Controles cGGZ 2013": 3

Behoort tot Normenkader

GGZ Zelfonderzoek

  1. GGZ Zelfonderzoek 2013

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid 2014
  2. GGZ Rechtmatigheid 2015
  3. GGZ Rechtmatigheid 2016
  4. GGZ Rechtmatigheid 2017
Samenvatting

Op de startdatum van de DBC dient een patiëntgebonden activiteit te hebben plaatsgevonden.

Regelgeving / beleid
2014 & 2015

Voordat een initiële DBC geopend kan worden en zorg mag worden geregistreerd, moet eerst een zorgtraject zijn gestart. De aanmeldingsdatum van de patiënt bepaalt de startdatum van het eerste zorgtraject. 
Bij het openen van een DBC moet een openingsdatum vermeld worden. Zowel het vastleggen van de aanmeldingsdatum en het vermelden van een openingsdatum zijn verplicht volgens de Minimale Dataset (MDS). De openingsdatum is in alle gevallen gelijk aan de datum waarop de eerst(volgende) directe of indirecte patiëntgebonden activiteit plaatsvindt. Uitzondering is het openen van vervolg-DBC’s met onderstaande zorgtypes. Hierbij is de openingsdatum niet gelijk aan de datum van het eerste contact, maar altijd de dag na het sluiten van de voorgaande DBC:

  • (Langdurig periodieke) controle (201)
  • Voortgezette behandeling (202)
  • Uitloop (203)

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie v20141007. Paragraaf 2.1.1, p.9)

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2015 - Versie v20141216. Paragraaf 2.1.1, p.9)

Alle activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van de zorg voor een patiënt moeten worden geregistreerd op een DBC. Op een DBC kunnen activiteiten op verschillende categorieën geregistreerd worden: diagnostiek en behandeling, dagbesteding, verblijf en verrichtingen. Paragraaf 4.1 tot en met 4.4 gaan in op het registreren van activiteiten in verschillende categorieën: diagnostiek en behandeling (4.1), dagbesteding (4.2), verblijf (4.3) en verrichtingen (4.4).

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie v20141007. Hoofdstuk 4, p.30-42) (Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2015 - Versie v20141216. Hoofdstuk 4, p.28-39)

Interpretaties

De vereiste van een patiëntgebonden activiteit op de startdatum van de DBC geldt niet voor crisis-DBC's.

Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Geen activiteit op startdatum DBC (N1646)” als aan de volgende selectie is voldaan:


1) DBC geopend in betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) DBC's m.u.v. DBC's met zorgtype 150, 201, 202, 203, 216, 301 of 302

Blauwepijl.png

3) Geen patiëntgebonden activiteit op startdatum DBC


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Er wordt geen financiële impact berekend.


ValueCareLogo2.png