Geen activiteit op startdatum DBC (N1221)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1221

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2014: 1.

Behoort tot Normenkader
 1. GGZ Zelfonderzoek 2014

GGZ Rechtmatigheid

 1. GGZ Rechtmatigheid 2017
 2. GGZ Rechtmatigheid 2018
 3. GGZ Rechtmatigheid 2019
Uitzondering

Het controlepunt dient alleen te worden uitgevoerd door aanbieders van gespecialiseerde GGZ die niet hebben deelgenomen of zijn uitgevallen gedurende het  Onderzoek controles cGGZ 2013.

Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat de openingsdatum van een DBC gelijk is aan de datum waarop de eerst(volgende) directe of indirecte patiëntgebonden activiteit plaatsvindt.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving

Validatiefout: Val7054

2017
Als een (initiële of vervolg-)dbc 365 dagen openstaat en de behandeling nog niet afgerond is, moet een vervolg-dbc met één van de volgende zorgtypen worden geopend: 
 • (langdurig periodieke) controle (201)
 • voortgezette behandeling (202) 
 • uitloop (203) 

Uitzondering: 
Bij het zorgtype 
• Overgang naar DSM-5 (150) 
Hier hoeft de openingsdatum van de initiele DBC niet gelijk te zijn aan de datum van de eerste directe of indirecte patientgebonden activiteit door de behandelaar. 

2018
Als een (initiële of vervolg-)dbc 365 dagen openstaat en de behandeling nog niet afgerond is, moet een vervolg-dbc met één van de volgende zorgtypen worden geopend: 
 • (langdurig periodieke) controle (201)
 • voortgezette behandeling (202) 
 • uitloop (203) 
 • Bemoeizorg (205), Rechterlijke machtiging (206) of Rechterlijke machtiging met voorwaarden (211) met voorwaarde dat voorgaande DBC is gesloten in 2018

Bronnen:

20170101 Validatieregels ggz v20161208

 • 20180101 Toelichting validatieregels ggz, pg 102
 • NR/REG-1734, pg 35
2019
Controlemassa
 • Alle DBC's
 • Met uitzondering van DBC’s met zorgtypes 201, 202, 203 of 150
Onderzoeksmethodiek

Data-analyse op totaal te verantwoorden AGB/instelling.

Toetsingskader

Als de openingsdatum van een DBC niet gelijk is aan de datum waarop de eerst(volgende) directe of indirecte patiëntgebonden activiteit plaatsvindt, dan is sprake van onrechtmatigheid.

Definities relevante terminologie
 • Direct patiëntgebonden tijd
 • Indirect patiëntgebonden tijd
 • Zorgtraject
Interpretaties
 • Als blijkt dat het contact op de startdatum van de DBC een no-show is (waarop geen tijd geregistreerd is), dan wordt dit niet gezien als een activiteit op de startdatum.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Geen activiteit op startdatum DBC (N1221)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) DBC’s geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2)  Zorgtype DBC ongelijk aan zorgtypes:  

201: (Langdurige periodieke) controle

202: Voortgezette behandeling

203: Uitloop

150: Overgang naar DSM-5

Óf

Voorgaande DBC is gesloten op of na 01-01-2018 en zorgtype DBC ongelijk aan zorgtypes:

205: Bemoeizorg

206: Rechtelijke machtiging

211: Rechtelijke machtiging met voorwaarden


Blauwepijl.png

3) Geen patiëntgebonden activiteit op startdatum DBC.

Patiëntgebonden activiteiten bestaan uit:

- Tijdschrijfactiviteiten

- Verblijfsdagen

- Verrichtingen 


 Controlemassa bepaald door data-analyse

 Uitkomst data-analyse

Logica: 1 en 2 en 3

Financiële afwikkeling resultaten

Er wordt geen financiële impact berekend en bevindingen voor dit controlepunt hoeven niet gecorrigeerd te worden. Bij bevindingen wordt een toelichting gegeven en een verbetermaatregel opgesteld.

ValueCareLogo2.png