Geen activiteit op startdatum DBC (N1221)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1221
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Horizontaal Toezicht

 1. GGZ Horizontaal Toezicht

GGZ Zelfonderzoek

 1. GGZ Zelfonderzoek 2014 - Controlepunt 1

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

 1. SGGZ 2020 - Overig
 2. SGGZ 2019 - Overig
 3. SGGZ 2018 - Overig
 4. SGGZ 2017 - Overig

GGZ Rechtmatigheid - Forensische zorg

 1. FZ 2020 - Overig
 2. FZ 2019 - Overig
 3. FZ 2018 - Overig
Uitzondering

Het controlepunt dient alleen te worden uitgevoerd door aanbieders van gespecialiseerde GGZ die niet hebben deelgenomen of zijn uitgevallen gedurende het  Onderzoek controles cGGZ 2013.

Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat de openingsdatum van een DBC gelijk is aan de datum waarop de eerst(volgende) directe of indirecte patiëntgebonden activiteit plaatsvindt.

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Wet- en regelgeving

Validatiefout: Val7054

2017
Als een (initiële of vervolg-)dbc 365 dagen openstaat en de behandeling nog niet afgerond is, moet een vervolg-dbc met één van de volgende zorgtypen worden geopend: 
 • (langdurig periodieke) controle (201)
 • voortgezette behandeling (202) 
 • uitloop (203) 

Uitzondering:
Bij het zorgtype
• Overgang naar DSM-5 (150)
Hier hoeft de openingsdatum van de initiële DBC niet gelijk te zijn aan de datum van de eerste directe of indirecte patiëntgebonden activiteit door de behandelaar.

2017: NR/REG-1734

2018
Als een (initiële of vervolg-)dbc 365 dagen openstaat en de behandeling nog niet afgerond is, moet een vervolg-dbc met één van de volgende zorgtypen worden geopend:
 • (langdurig periodieke) controle (201)
 • voortgezette behandeling (202)
 • uitloop (203)
 • Bemoeizorg (205), Rechterlijke machtiging (206) of Rechterlijke machtiging met voorwaarden (211) met voorwaarde dat voorgaande DBC is gesloten in 2018

Bronnen:

20170101 Validatieregels ggz v20161208

 • 20180101 Toelichting validatieregels ggz, pg 102
 • NR/REG-1803a, pg 35
2019
Openen dbc's

De openingsdatum van een initiële dbc is gelijk aan de datum waarop de eerste directe of indirecte patiëntgebonden activiteit, uitgevoerd door een beroep waarvan de tijd afleidt naar een prestatie, door de behandelaar plaatsvindt. De openingsdatum van een vervolg-dbc is gelijk aan de dag na sluiting van de voorgaande dbc. Uitzondering hierop is een vervolg-dbc met zorgtype exacebatie/recidive (zorgtype 204).   De openingsdatum van een vervolg-dbc met zorgtype 204 is gelijk aan de datum dat de eerste directe of indirecte patiëntgebonden activiteit, uitgevoerd door een beroep waarvan de tijd afleidt naar een prestatie,   door de behandelaar plaatsvindt.

2019: NR/REG-1927 artikel 5.1.2 lid 2

Als een (initiële of vervolg-)dbc 365 dagen openstaat en de behandeling nog niet afgerond is, moet een vervolg-dbc met één van de volgende zorgtypen worden geopend:

 • (langdurig periodieke) controle (201)
 • voortgezette behandeling (202)
 • uitloop (203)

2019: NR/REG-1927 toelichting artikel 5.1.2.5

2020
Openen dbc's

De openingsdatum van een initiële dbc is gelijk aan de datum waarop de eerste directe of indirecte patiëntgebonden activiteit, uitgevoerd door een beroep waarvan de tijd afleidt naar een prestatie, door de behandelaar plaatsvindt. De openingsdatum van een vervolg-dbc is gelijk aan de dag na sluiting van de voorgaande dbc. Uitzondering hierop is een vervolg-dbc met zorgtype exacebatie/recidive (zorgtype 204).   De openingsdatum van een vervolg-dbc met zorgtype 204 is gelijk aan de datum dat de eerste directe of indirecte patiëntgebonden activiteit, uitgevoerd door een beroep waarvan de tijd afleidt naar een prestatie,   door de behandelaar plaatsvindt.  

2020: NR/REG-2021b artikel 5.1.2 lid 2

Als een (initiële of vervolg-)dbc 365 dagen openstaat en de behandeling nog niet afgerond is, moet een vervolg-dbc met één van de volgende zorgtypen worden geopend:

 • (langdurig periodieke) controle (201)
 • voortgezette behandeling (202)
 • uitloop (203)

2020: NR/REG-2021b toelichting artikel 5.1.2.5

Controlemassa
 • Alle DBC's
 • Met uitzondering van DBC’s met zorgtypes 201, 202, 203 of 150
Onderzoeksmethodiek

Data-analyse op totaal te verantwoorden AGB/instelling.

Toetsingskader

Als de openingsdatum van een DBC niet gelijk is aan de datum waarop de eerst(volgende) directe of indirecte patiëntgebonden activiteit plaatsvindt, dan is sprake van onrechtmatigheid.

Definities relevante terminologie
Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Als blijkt dat het contact op de startdatum van de DBC een no-show is (waarop geen tijd geregistreerd is), dan wordt dit niet gezien als een activiteit op de startdatum.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Geen activiteit op startdatum DBC (N1221)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) DBC’s geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2)  Zorgtype DBC ongelijk aan zorgtypes:  

201: (Langdurige periodieke) controle

202: Voortgezette behandeling

203: Uitloop

150: Overgang naar DSM-5

303: Crisis-DBC binnen budget

304: Crisis-DBC buiten budget

305: Acute psychiatrische hulpverlening buiten budget - zorgaanbieder geen onderdeel regioplan

306: Acute psychiatrische hulpverlening buiten budget - geen regioplan

Óf

Voorgaande DBC is gesloten op of na 01-01-2018 en zorgtype DBC ongelijk aan zorgtypes:

205: Bemoeizorg

206: Rechtelijke machtiging

211: Rechtelijke machtiging met voorwaarden

255: Zorgmachtiging

256: Crisismaatregel

Blauwepijl.png

3) Geen patiëntgebonden activiteit op startdatum DBC.

Patiëntgebonden activiteiten bestaan uit:

- Tijdschrijfactiviteiten

- Verblijfsdagen

- Verrichtingen 


 Controlemassa bepaald door data-analyse

 Uitkomst data-analyse

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Er wordt geen financiële impact berekend en bevindingen voor dit controlepunt hoeven niet gecorrigeerd te worden. Bij bevindingen wordt een toelichting gegeven en een verbetermaatregel opgesteld.

ValueCareLogo2.png