GGZ Zelfonderzoek 2018

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Normenkaderzorg.nl is een kennissysteem van ValueCare. ValueCare wil via Normenkaderzorg.nl kennis over normen in de Nederlandse gezondheidzorg verzamelen, veredelen en verspreiden. Hieronder staat het Normenkader op basis van de Functionele ontwerpen per controlepunt Zelfonderzoek cGGZ 2018.

gGGZ

Controlepunt Methodiek Norm Titel Normen Daily Auditing
Controlepunt A-1.1 Data-analyse icm deelwaarneming N6220
Verwijsregistratie gGGZ, aanwezigheid, tijdigheid en geldigheidsduur
SGGZ 2020 - Verwijsregistratie
Controlepunt A-1.2
Data-analyse 
N6221 Verwijsregistratie gGGZ, bevoegdheid verwijzer 
SGGZ 2020 - Verwijsregistratie
Controlepunt A-2.1
Data-analyse 
N6222 Regiebehandelaarschap gGGZ, directe tijd en bevoegdheid 
SGGZ 2020 - Regiebehandelaarschap
Controlepunt A-2.2
Data-analyse
N6223
Regiebehandelaarschap gGGZ, inzet en betrokkenheid
SGGZ 2020 - Regiebehandelaarschap
Controlepunt A-2.3
Signaleringsgrens/ Data-analyse icm deelwaarneming N6224
Regiebehandelaarschap gGGZ, diagnostiekfase, Publiek
SGGZ 2020 - Regiebehandelaarschap
Controlepunt A-2.4
Signaleringsgrens/ Data-analyse icm deelwaarneming
N6225
Regiebehandelaarschap gGGZ, tijdsbesteding initiële DBC’s, Publiek 
SGGZ 2020 - Regiebehandelaarschap
Controlepunt A-3.1
Data-analyse
N1891 Onverzekerde diagnose  SGGZ 2020 - Onverzekerde zorg
Controlepunt A-5
Data-analyse icm deelwaarneming
N1265 Feitelijke levering van meer dan 6 uur directe tijd per dag binnen één DBC
SGGZ 2020 - Feitelijke levering
Controlepunt A-6
Data-analyse icm deelwaarneming
N1931 Feitelijke levering van activiteiten meer dan 2,5 uur per behandelaar
SGGZ 2020 - Feitelijke levering
Controlepunt A-7
Data-analyse icm deelwaarneming
N1941 Gepast gebruik bij activiteiten van meer dan 3 uur én meer dan 2 behandelaren
SGGZ 2020 - Feitelijke levering
Controlepunt A-8.1
Data-analyse icm deelwaarneming
N6235 Tijdschrijven conform beroepentabel
SGGZ 2020 - Verwijsregistratie
Controlepunt A-8.2
Integrale controle N6232 Tijdschrijven onder categorie. overig in de beroepentabel
SGGZ 2020 - Verwijsregistratie
Controlepunt A-9.1 Data-analyse
N6250 Terechte registratie verblijf zonder overnachting (VZO)
SGGZ 2020 - Verblijf
Controlepunt A-9.2
Data-analyse icm deelwaarneming
N6261 Terechte indicatie verblijf zonder overnachting (VZO)
SGGZ 2020 - Verblijf
Controlepunt A-10
Data-analyse icm deelwaarneming
N6236 Dagbesteding in relatie tot de psychiatrische behandeling
SGGZ 2020 - Feitelijke levering
Controlepunt A-11
Data-analyse icm deelwaarneming N6233 Fysiotherapie binnen de GGZ
SGGZ 2020 - Overig
Controlepunt A-12
Signaleringsgrens/ Data-analyse icm deelwaarneming
N6234 Begeleiding binnen de gespecialiseerde GGZ

n.t.b.

Controlepunt A-13
Data-analyse icm deelwaarneming
N6231 Effectiviteit van langdurige behandeling in de gGGZ
n.t.b.

bGGZ

Controlepunt Methodiek Norm Titel Normen Daily Auditing
Controlepunt F-1.1 Data analyse icm deelwaarneming N6111 Verwijsregistratie gbGGZ, aanwezigheid, tijdigheid en geldigheidsduur
BGGZ 2020 - Verwijsregistratie
Controlepunt F-2.1
Data analyse 
N1022 Regiebehandelaarschap gbGGZ, directe tijd en bevoegdheid, Publiek 
BGGZ 2020 - Regiebehandelaarschap
Controlepunt F-3.1
Data analyse 
N6107 Onverzekerde diagnose
BGGZ 2020 - Overig
Controlepunt F-5
Data analyse 
N6105 Onvolledig behandeltraject
BGGZ 2020 - Overig
Controlepunt F-6
Integrale controle  N6118 Seriële prestaties
BGGZ 2020 - Serialiteit en parallelliteit

Klinisch

Controlepunt Methodiek Norm Titel Normen Daily Auditing
Controlepunt B-1 Data analyse icm deelwaarneming N6242 Noodzaak klinische opname en passende verblijfszwaarte
SGGZ 2020 - Verblijf
Controlepunt B-2
Data analyse icm deelwaarneming
N6243 Registratie verblijf met overnachting
SGGZ 2020 - Verblijf
Controlepunt B-3
Data analyse icm deelwaarneming
N6211 Verblijf op E, F,G en H-bedden
SGGZ 2020 - Verblijf
Controlepunt B-4 Toelichting op Beleid N6270 Verblijf met rechtvaardigingsgrond
n.t.b.

LGGZ

Controlepunt Methodiek Norm Titel Normen Daily Auditing
Controlepunt D-2 Data analyse icm deelwaarneming N6304 Juiste ZZP-GGZ inschalen
n.t.b.
Controlepunt D-3
Data analyse icm deelwaarneming
N6305 Feitelijke levering van behandeling binnen een ZZP-GGZ
n.t.b.

Crisis

Controlepunt Methodiek Norm Titel Normen Daily Auditing 
Controlepunt C-2 Data analyse icm deelwaarneming N1627 Crisis DBC zonder crisissituatie  zie SGGZ 2020 - Crisis