GGZ Horizontaal Toezicht

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

N1933Het Normenkader GGZ Horizontaal Toezicht is nog in ontwikkeling.

Normenkaderzorg.nl is een kennissysteem van ValueCare. ValueCare wil via Normenkaderzorg.nl kennis over normen in de Nederlandse gezondheidzorg verzamelen, veredelen en verspreiden. Hieronder staat het Normenkader Horizontaal Toezicht voor GGZ gecategoriseerd per jaar.

Verwijzing

# BGGZ SGGZ LGGZ Thema Data-analyse Steekproef Code Norm Beschrijving
A-1 x Verwijzing x N1167 DBC zonder verwijsbrief (N1167) t/m 2019
A-1
x
Verwijzing x
N2020 DBC zonder verwijsbrief (N2020) vanaf 2020
A-1 x Verwijzing x N1426 Prestatie zonder verwijsbrief (N1426)
A-1 x Verwijzing x N1424 DBC met onbevoegde verwijzer (N1424) t/m 2019
A-1
x
Verwijzing x
N2023 DBC met onbevoegde verwijzer (N2023) vanaf 2020
A-1 x Verwijzing x N1358 Prestatie met onbevoegde verwijzer (N1358)
A-1 x Verwijzing x N1551 DBC zonder (geldige) AGB-code verwijzer (N1551)
A-1 x Verwijzing x N1952 Prestatie zonder geldige AGB-code verwijzer (N1952)
A-1
x
Verwijzing x
N1518 DBC zonder type verwijzer (N1518)
A-1 x Verwijzing x N1703 DBC zonder tijdige verwijsdatum (N1703) 
A-1 x Verwijzing x N1890 Prestatie zonder tijdige verwijsdatum (N1890)
A-1

x
Verwijzing
x
N1775 DBC met een verwijsbrief ouder dan 9 maanden (N1775) t/m 2019
A-1
x
Verwijzing x
N2021 DBC met een verwijsbrief ouder dan 9 maanden (N2021) t/m 2020
A-1
x

Verwijzing
x
N2114 Prestatie met een verwijsbrief ouder dan 9 maanden (N2114) t/m 2019
A-1 x

Verwijzing x
N2028 Prestatie met een verwijsbrief ouder dan 9 maanden (N2028) vanaf 2020
A-1

x
Verwijzing
x
N1956 DBC zonder melding huisarts (N1956) t/m 2019
A-1
x
Verwijzing x
N2022 DBC zonder melding huisarts bij terugval of spoedeisende zorg of WvGGZ (N2022) vanaf 2020
A-1
x

Verwijzing
x
N2110 Terugkoppeling naar huisarts (BGGZ) (N2110)
A-1
x x
Verwijzing
x
N2103 Terugkoppeling naar huisarts bij overgang van SGGZ naar GBGGZ (N2103)
A-1
x
Verwijzing x
N2024 Cliënt zonder jaarlijkse terugkoppeling huisarts (N2024) vanaf 2020
A-1 x

Verwijzing x
N2026 Prestatie zonder jaarlijkse terugkoppeling huisarts (N2026) vanaf 2020
A-1

x
Verwijzing

x N9150 Verwijsregistratie sGGZ (N9150)
A-1
x

Verwijzing

x N9340 Verwijsregistratie bGGZ (N9340)

Clientgegevens

# BGGZ SGGZ LGGZ Thema Data-analyse Steekproef Code Norm Beschrijving
A-2 x x x Clientgegevens x
N2500 BSN niet geverifieerd of ontbreekt (N2500)
A-2
x
Clientgegevens x
N2269 Cliënt zonder formulier (N2269)
A-2
x
Clientgegevens x
N2503 Identiteit vergewist met geen of ongeldig document (N2503)

Openingsdatum

# BGGZ SGGZ LGGZ Thema Data-analyse Steekproef Code Norm Beschrijving
O-1 x Openingsdatum x
N1221 Geen activiteit op startdatum DBC (N1221)
O-1 x
Openingsdatum x

Openingsdatum

# BGGZ SGGZ LGGZ Thema Data-analyse Steekproef Code Norm Beschrijving
O-2 x Crisis x
N1132 Crisis-DBC geopend binnen X dagen na opening eerdere crisis-DBC (N1132)

DBC-kenmerken

# BGGZ SGGZ LGGZ Thema Data-analyse Steekproef Code Norm Beschrijving
A-3 x
DBC-kenmerken x
N2254 Zorgtype DBC wijkt af van geleverde zorg onder WvGGZ (N2254)

Diagnose

# BGGZ SGGZ LGGZ Thema Data-analyse Steekproef Code Norm Beschrijving
Z-1 x
Diagnose x
N1016 DB(B)C met behandeling zonder diagnose (N1016)
Z-1
x
Diagnose x
N1028 DBC zonder koppeling meest recente diagnose (N1028)

Onverzekerde zorg

# BGGZ SGGZ LGGZ Thema Data-analyse Steekproef Code Norm Beschrijving
Z-3
x
Onverzekerde zorg
x
N1891 Onverzekerde diagnose (N1891)
Z-3
x
Onverzekerde zorg x
N2255 Onverzekerde diagnose (N2255)
Z-3
x
Onverzekerde zorg x
N2217 Conditioneel toegestane diagnose (N2217)
Z-3 x

Onverzekerde zorg x
N1346
Prestatie met behandeling met onverzekerde hoofddiagnose (N1346)

Triage verslavingszorgzorg

# BGGZ SGGZ LGGZ Thema Data-analyse Steekproef Code Norm Beschrijving
Z-4
x
Triage verslavingszorg x
N2267 Screeningsinstrument ontbreekt bij triage (N2267)

Parallelliteit

# BGGZ SGGZ LGGZ Thema Data-analyse Steekproef Code Norm Beschrijving
Z-5 x

Parallelliteit
x
N1649 Prestatie parallel geopend aan andere prestatie zelfde patiënt (N1649)
Z-5 x x x Parallelliteit
x
N1721 Meerdere verblijfsdagen op één dag geregistreerd (N1721)
Z-5 x x
Paralelliteit x
N2118 Parallelliteit BGGZ-traject en DBC (N2118)
Z-5
x x Parallelliteit
x
N2228 Parallelliteit crisis-DBC's met reguliere DBC's met lopende opname (N2228)
Z-5 x
x Parallelliteit x
N2121 Parallelliteit ZZP-GGZ en BGGZ-traject (N2121)
Z-5 x x x Parallelliteit x N1437 Parallelliteit gGGZ en bGGZ met dezelfde primaire diagnose (N1437)
Z-5
x x Parallelliteit x
N2304 Parallelliteit ZZP-B pakket en DBC(s) (N2304)
Z-5
x x Parallelliteit x
N1805 Parallelle DBC's (N1805).
Z-5
x x Parallelliteit x
N1925 Parallelle DBC's met gelijke diagnosegroep (N1925)


Serialiteit

# BGGZ SGGZ LGGZ Thema Data-analyse Steekproef Code Norm Beschrijving
Z-6
x
Serialiteit x
N2245 Primaire diagnose in vervolg-DBC wijkt af van vorige (initële) DBC (N2245)
Z-6
x
Serialiteit x
N2268 Client langer dan 3 jaar in ambulante zorg zonder evaluatie (N2268)
Z-6
x
Serialiteit x
N2025 Seriële DBC's volgend op een DBC met looptijd korter dan 365 dagen (N2025)
Z-6 x Serialiteit x
N3200 DBC is geopend binnen 35 dagen na sluiten voorgaande DBC met dezelfde primaire diagnose (N3200)
Z-6 x

Serialiteit x
N2104 Seriële prestatie volgend op een prestatie met looptijd korter dan 365 dagen (N2104)
Z-6 x

Serialiteit x
N2119 Prestatie geopend binnen 60 dagen na sluiten voorgaande prestatie (N2119)

Regiebehandelaar

# BGGZ SGGZ LGGZ Thema Data-analyse Steekproef Code Norm Beschrijving
Z-8
x
Regiebehandelaar x
N1869 DBC zonder regie-/hoofdbehandelaar (N1869)
Z-8 x Regiebehandelaar x N2208 Initiële DBC zonder diagnostiekcontact door toegestane regiebehandelaar (N2208)
Z-8 x Regiebehandelaar x N2108 Prestatie zonder direct contact door de regiebehandelaar (N2108)
Z-8 x Regiebehandelaar x N1602 Crisis-DBC zonder tijd psychiater (N1602)
Z-8
x
Regiebehandelaar x
N1458 Crisis-DBC met verblijf zonder tijd regie-/hoofdbehandelaar (N1458) t/m 2019
Z-8
x
Regiebehandelaar x
N2256 Crisis-DBC met verblijf zonder directe tijd van de regiebehandelaar (N2256) vanaf 2020
Z-8
x
Regiebehandelaar x
N2257 Ambulante crisis DBC zonder (in)directe tijd van de regiebehandelaar (N2257) vanaf 2020
Z-8
x
Regiebehandelaar x
N2234 Crisis-DBC zonder tijd regiebehandelaar (N2234)
Z-8
x Regiebehandelaar x N2230 Initiële DBC zonder directe tijd in de eerste 200 minuten van de regiebehandelaar (N2230)
Z-8 x Regiebehandelaar x N1960 DBC met regie-/hoofdbehandelaar zonder (geldige) AGB-code (N1960)
Z-8 x Regiebehandelaar x N1457 Prestatie met hoofdbehandelaar zonder geldige AGB-code (N1457)
Z-8
x
Regiebehandelaar x
N2209 DBC met regiebehandelaar uit dienst (N2209)

Regiebehandelaar

# BGGZ SGGZ LGGZ Thema Data-analyse Steekproef Code Norm Beschrijving
Z-9 x Regiebehandelaar x N2204 DBC met onbevoegde regiebehandelaar volgens kwaliteitsstatuut (N2204)
Z-9 x Regiebehandelaar x N2107 Prestatie zonder regiebehandelaar volgens kwaliteitsstatuut (N2107)

Dagbesteding

# BGGZ SGGZ LGGZ Thema Data-analyse Steekproef Code Norm Beschrijving
Z-10
x
Dagbesteding x N2242 Evaluatie dagbesteding met behandeling (N2242)
Z-10
x
Dagbesteding x
N1734 Dagbesteding i.c.m. directe contacten (N1734)
Z-10
x
Dagbesteding x
N2530 Cliënt langer dan X dagen dagbesteding en in ZVW-behandeling (N2530)
Z-10 x Dagbesteding
x N9220 Relatie dagbesteding met behandeling in de specialistische GGZ (N9220)
Z-10
x Dagbesteding
x N9500 Relatie dagbesteding met behandeling in de langdurige GGZ (N9500)

Beroepentabel

# BGGZ SGGZ LGGZ Thema Data-analyse Steekproef Code Norm Beschrijving
Z-11 x

Beroepentabel x
N2115 Behandelaar zonder CONO-beroep met tijd op prestatie (N2115)
Z-11
x
Beroepentabel x
N1515 Behandelaar zonder CONO-beroep met tijd op DBC (N1515)
Z-11
x
Beroepentabel x
N2203 Beroepen die geen tijd mogen schrijven op de DBC (N2203)
Z-11 x Beroepentabel
x N9235 Bevoegdheid van medewerkers die tijd registreren in de SGGZ (N9235)
Z-11 x Beroepentabel
x N9236 Bevoegdheid van medewerkers die tijd registreren in de BGGZ (N9236) 

Deelprestaties verblijf

# BGGZ SGGZ LGGZ Thema Data-analyse Steekproef Code Norm Beschrijving
Z-13 x Deelprestaties verblijf x N9554 Verblijfsdag op ontslagdatum (N9554)
Z-13
x
Deelprestaties verblijf x
N1541 DBC waarop 365 dagen verblijf overschreden wordt (N1541)
Z-13
x
Deelprestaties verblijf x
N2210 Client nadert 365 dagen verblijf in DBC (N2210)
Z-13
x
Deelprestaties verblijf x
N9563 Verblijf op E, F, G en H-bedden (N9563)
Z-13

x Deelprestaties verblijf x
N2327 Client heeft 1095 dagen verblijf overschreden (N2327)
Z-13

x
Deelprestaties verblijf

x N9230 Eerste verblijfsdag met overnachting bij start opname of na verlof (N9230)
Z-13

x
Deelprestaties verblijf

x N9231 Laatste verblijfsdag met overnachting bij eind opname of voor verlof (N9231)
Z-13

x
Deelprestaties verblijf

x N9232 Verblijfsdag met overnachting waarbij de verblijfsdag niet de eerste dag bij opname of de laatste dag van een opnameperiode is (N9232)
Z-13

x
Deelprestaties verblijf

x N9233 Noodzaak klinische opname (N9233)

Tijdsregistratie

# BGGZ SGGZ LGGZ Thema Data-analyse Steekproef Code Norm Beschrijving
Z-14 x x x Tijdsregistratie x
N1834 Patiënt met meer dan 8 uur directe tijd per dag (N1834)
Z-14
x
Tijdsregistratie x
N1135 DBC met minder minuten dan ondergrens productiegroep (N1135)
Z-14
x
Tijdsregistratie x N1363 Tijdschrijfactiviteit van onwaarschijnlijk lange duur (N1363)
Z-14 x Tijdsregistratie
x N9160 Tijdschrijfactiviteit zonder feitelijke levering (N9160)
Z-14
x

Tijdsregistratie

x N9161 Behandelcomponent zonder feitelijke levering (N9161)
Z-14

x
Tijdsregistratie

x N9050 Horizontaal toezicht feitelijke levering (terecht niet gecorrigeerd) meer dan 6 uur directe patiëntgebonden tijd (N9050)
Z-14

x
Tijdsregistratie

x N9060 Horizontaal toezicht feitelijke levering (terecht niet gecorrigeerd) meer dan 150 minuten per activiteit per behandelaar (N9060)
Z-14

x
Tijdsregistratie

x N9070 Horizontaal toezicht feitelijke levering (terecht niet gecorrigeerd) meer dan 180 minuten per activiteit en meer dan 2 behandelaren (N9070)
Z-14

x
Tijdsregistratie

x N9080 Horizontaal toezicht feitelijke levering (terecht niet gecorrigeerd) meer dan 12 uur patiëntgebonden tijd (N9080)

Crisis

# BGGZ SGGZ LGGZ Thema Data-analyse Steekproef Code Norm Beschrijving
Z-19
x
Crisis x
N2236 Crisis-DBC binnen budget met looptijd langer dan 3 kalenderdagen (N2236) 
Z-19
x
Crisis x
N2237 Crisis-DBC buiten budget (304) met looptijd langer dan 25 kalenderdagen (N2237)
Z-19 x Crisis x N2250 Crisis DBC buiten budget (304) niet voorafgegaan door crisis DBC binnen budget (303) (N2250)
Z-19
x
Crisis x
N2259 Er is een crisis DBC binnen budget (303) geopend dagaansluitend op een eerdere crisis DBC binnen budget (303) (N2259)
Z-19
x
Crisis x
N2247 Crisis-DBC binnen budget korter dan 3 kalenderdagen wanneer cliënt in zorg blijft (N2247)
Z-19 x Crisis x N9310 Crisis DBC geopend zonder dat er sprake is van een crisissituatie (N9310)

Sluiten

# BGGZ SGGZ LGGZ Thema Data-analyse Steekproef Code Norm Beschrijving
S-2
x
Sluitdatum x
N1296 Einddatum DBC na overlijdensdatum patiënt (N1296)
S-2 x

Sluitdatum x
N1411 Prestatie staat langer open dan 365 dagen (N1411)
S-2 x
Sluitdatum x
N2244 Crisismaatregel loopt af (N2244)
S-2 x

Sluitreden x
N2106 Prestatie gesloten met foutieve sluitreden (N2106)

Tariefsafspraken

# BGGZ SGGZ LGGZ Thema Data-analyse Steekproef Code Norm Beschrijving
F-1 x x x Facturatie x
N2266 DB(B)C facturatie wijkt af van vastgelegd tarief (N2266)