Follow-up pediatrische IC met gelijktijdig een polikliniekbezoek (N0830)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0830
Behoort tot Normenkader ValueCare

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.P.A.99.103 Follow-up neonatale IC of pediatrische IC

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017 - IC's
  2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2016 - IC's
  3. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - IC's
  4. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - IC's
Samenvatting

Follow-up pediatrische IC (190029) met gelijktijdig een polikliniekbezoek

Regelgeving / beleid

Zie ook: Handboek DOT controleregels d.d. 24 januari 2014, D.P.A.99.104


2013 & 2014 & 2015
Follow-up pediatrische IC (190029)

Een polikliniekbezoek, waarbij sprake is van een face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist (specialist of arts-assistent), in het kader van langdurige nacontrole van een patiënt met een PICU voorgeschiedenis. Er kan geen polikliniekbezoek naast deze activiteit worden geregistreerd.

2015: BR/CU-2136 art. 11.30

2014: BR/CU-2134 art. 12.32

2013: BR/CU-2104 art. 11.22

2016
Follow-up pediatrische IC (190029)

Een polikliniekbezoek, waarbij sprake is van een face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist (specialist of arts-assistent), in het kader van langdurige nacontrole van een patiënt met een PICU voorgeschiedenis. Er kan geen polikliniekbezoek naast deze activiteit worden geregistreerd.

2016: NR/CU-226 art. 24.49

2017
Follow-up pediatrische IC (190029)

Een polikliniekbezoek, waarbij sprake is van een face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist (specialist of arts-assistent), in het kader van langdurige nacontrole van een patiënt met een PICU voorgeschiedenis. Er kan geen polikliniekbezoek naast deze activiteit worden geregistreerd.

2017: NR/REG-1732 art. 24.48

Interpretaties

Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Follow-up pediatrische IC met gelijktijdig een polikliniekbezoek (N0830)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle follow-up pediatrische IC (ZA 190029) 

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of Handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Op dezelfde kalenderdag is voor patiënt een
polikliniekbezoek (ZPK 1, exclusief ZA 190029) uitgevoerd

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

De follow-up pediatrische IC wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting


ValueCareLogo2.png