Evaluatie dagbesteding met behandeling (N2242)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2242
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Horizontaal Toezicht

  1. GGZ Horizontaal Toezicht

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid 2018
  2. GGZ Rechtmatigheid 2019
  3. GGZ Rechtmatigheid 2020
Samenvatting

Stel vast dat de dagbesteding in het kader staat van de behandeling.

Regelgeving / beleid

NR/REG-1734
1.3. begripsbepaling
h. dagbesteding: Er kunnen vijf vormen van dagbesteding geregistreerd worden in de
gespecialiseerde ggz. Doel is het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid van de patiënt. Dagbesteding vindt altijd plaats in het kader van de (psychiatrische) behandeling en is
terug te vinden in het behandelplan van de patiënt; 

Categorie II – Dagbesteding (p12)
16. Iedereen, onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar, kan binnen de DBC dagbesteding
registreren.
17. Er zijn vijf vormen van dagbesteding te onderscheiden. Deze staan beschreven in onderdeel

3.1.4.17 Vormen van dagbesteding in Bijlage I. Zie voor de te gebruiken codes Bijlage 3: Activiteiten en verrichtingen.
18. Er geldt een aantal voorwaarden voor het registreren van dagbesteding:

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Evaluatie dagbesteding met behandeling (N2242)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1)  Alle gesloten DBC's geopend in het betreffende jaar 

Blauwepijl.png

Blauwepijl.png

2) Ambulante DBC's

6) Klinische DBC's
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

3) DBC's waarop dagbesteding (act_9.x) is geregistreerd 

7) DBC’s met meer dan 3 verblijfsdagen met meer dan 4 uur dagbesteding (act_9.x) (waarbij per dag dus meer dan 40 minuten dagbesteding doorvalt op de DBC) 

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
4) DBC valt terug in een andere productgroep als de minuten dagbesteding in mindering worden gebracht op het totaal aantal minuten/uren  8) DBC valt terug in een andere productgroep als de minuten dagbesteding in mindering worden gebracht op het totaal aantal minuten/uren 
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
5) Uit het dossier (m.n. behandelplan) blijkt onvoldoende dat de dagbesteding heeft plaatsgevonden in het kader van de (psychiatrische) behandeling
9) Uit het dossier (m.n. behandelplan) blijkt onvoldoende dat de dagbesteding heeft plaatsgevonden in het kader van de (psychiatrische) behandeling


Logica: 1 en 2 en 3 en 4 en 5 & 1 en 6 en 7 en 8 en 9