Einddatum prestatie na overlijdensdatum cliënt (N1408)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1408
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid - generalistische basis Geestelijke Gezondheidszorg

  1. BGGZ 2020 - Overig
  2. BGGZ 2019 - Overig
  3. BGGZ 2018 - Overig
  4. BGGZ 2017 - Overig
  5. BGGZ 2016 - Overig
Samenvatting

De controle signaleert prestaties waarvan de einddatum na de overlijdensdatum van de cliënt ligt. Het behandeltraject wordt afgesloten als de cliënt is overleden. 

Wet- en regelgeving
2016

2017
Zorgverzekeringswet

De zorgverzekering eindigt van rechtswege met ingang van de dag volgende op de dag waarop de verzekerde overlijdt.

2017: Zorgverzekeringswet 2017 art. 6.1.c

Einde van het behandeltraject
Het behandeltraject wordt afgesloten als de behandeling van de patiënt eindigt. Daarvan is sprake als: de behandeling is afgerond, vermoeden van DSM-stoornis niet bevestigd, patiëntprofiel patiënt te zwaar voor generalistische basis-ggz, voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van patiënt en/of behandelaar, overlijden van de patiënt, na 365 dagen of ingeval van overgang naar een andere bekostiging. 

2017: BR/REG-17124, art. 4.4.2

2018
Zorgverzekeringswet'

De zorgverzekering eindigt van rechtswege met ingang van de dag volgende op de dag waarop de verzekerde overlijdt.

2018: Zorgverzekeringswet 2018 art. 6.1.c

Einde van het behandelplan
Het behandeltraject wordt afgesloten als de behandeling van de patiënt eindigt. Daarvan is sprake als: de behandeling is afgerond, vermoeden van DSM-stoornis niet bevestigd, patiëntprofiel patiënt te zwaar voor generalistische basis-ggz, voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van patiënt en/of behandelaar, overlijden van de patiënt, na 365 dagen of ingeval van overgang naar een andere bekostiging. 

2018: BR/REG-18120 art. 4.4.2

2019
Zorgverzekeringswet

De zorgverzekering eindigt van rechtswege met ingang van de dag volgende op de dag waarop de verzekerde overlijdt.

2019: Zorgverzekeringswet 2019 art. 6.1.c

Einde van het behandelplan
Het behandeltraject wordt afgesloten als de behandeling van de patiënt eindigt. Daarvan is sprake als: de behandeling is afgerond, vermoeden van DSM-stoornis niet bevestigd, patiëntprofiel patiënt te zwaar voor generalistische basis-ggz, voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van patiënt en/of behandelaar, overlijden van de patiënt, na 365 dagen of ingeval van overgang naar een andere bekostiging. 

2019: BR/REG-18120 art. 4.4.2

2020
Zorgverzekeringswet

De zorgverzekering eindigt van rechtswege met ingang van de dag volgende op de dag waarop de verzekerde overlijdt.

2020: Zorgverzekeringswet 2020 art. 6.1.c.

Einde van het behandelplan
Het behandeltraject wordt afgesloten als de behandeling van de patiënt eindigt. Daarvan is sprake als: de behandeling is afgerond, vermoeden van DSM-stoornis niet bevestigd, patiëntprofiel patiënt te zwaar voor generalistische basis-ggz, voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van patiënt en/of behandelaar, overlijden van de patiënt, na 365 dagen of ingeval van overgang naar een andere bekostiging.

2020: BR/REG-20143 art. 4.4.2

2021
Zorgverzekeringswet

De zorgverzekering eindigt van rechtswege met ingang van de dag volgende op de dag waarop de verzekerde overlijdt.

2021: Zorgverzekeringswet 2021 art. 6.1.c.

Einde van het behandelplan
Het behandeltraject wordt afgesloten als de behandeling van de patiënt eindigt. Daarvan is sprake als: de behandeling is afgerond, vermoeden van DSM-stoornis niet bevestigd, patiëntprofiel patiënt te zwaar voor generalistische basis-ggz, voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van patiënt en/of behandelaar, overlijden van de patiënt, na 365 dagen of ingeval van overgang naar een andere bekostiging.

2021: BR/REG-21143a art. 4.4.2

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Einddatum prestatie na overlijdensdatum cliënt (N1408)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Prestaties geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Einddatum prestatie na overlijdensdatum cliënt
 Controlemassa bepaald door data-analyse

 Uitkomst data-analyse

Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png