Einddatum prestatie na overlijdensdatum cliënt (N1408)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1408
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2016
  2. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2017
  3. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2018
  4. GGZ Rechtmatigheid (gbGGZ) 2019
Samenvatting

De controle signaleert prestaties waarvan de einddatum na de overlijdensdatum van de cliënt ligt. Het behandeltraject wordt afgesloten als de cliënt is overleden. 

Regelgeving / beleid
2016
2017

Zorgverzekeringswet 
Artikel 6.1.c: De zorgverzekering eindigt van rechtswege met ingang van de dag volgende op de dag waarop de verzekerde overlijdt

4.4 Begin en einde van het behandeltraject 

4.4.2 Einde

Het behandeltraject wordt afgesloten als de behandeling van de patiënt eindigt. Daarvan is sprake als: de behandeling is afgerond, vermoeden van DSM-stoornis niet bevestigd, patiëntprofiel patiënt te zwaar voor generalistische basis-ggz, voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van patiënt en/of behandelaar, overlijden van de patiënt, na 365 dagen of ingeval van overgang naar een andere bekostiging. 

(Bron 2017: BR/REG-17124, p. 6; Bron 2018: BR/REG-18120, p. 13)

2018

Zorgverzekeringswet 
Artikel 6.1.c: De zorgverzekering eindigt van rechtswege met ingang van de dag volgende op de dag waarop de verzekerde overlijdt

4.4 Begin en einde van het behandeltraject 

4.4.2 Einde

Het behandeltraject wordt afgesloten als de behandeling van de patiënt eindigt. Daarvan is sprake als: de behandeling is afgerond, vermoeden van DSM-stoornis niet bevestigd, patiëntprofiel patiënt te zwaar voor generalistische basis-ggz, voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van patiënt en/of behandelaar, overlijden van de patiënt, na 365 dagen of ingeval van overgang naar een andere bekostiging. 

(Bron 2017: BR/REG-17124, p. 6; Bron 2018: BR/REG-18120, p. 13)

2019
Interpretaties

Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Einddatum prestatie na overlijdensdatum cliënt (N1408)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Prestaties geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Einddatum prestatie na overlijdensdatum cliënt
 Controlemassa bepaald door data-analyse

 Uitkomst data-analyse

Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png