Einddatum DBC na overlijdensdatum patiënt (N1296)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1296
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Horizontaal Toezicht

  1. GGZ Horizontaal Toezicht

GGZ Zelfonderzoek

  1. GGZ Zelfonderzoek 2014 - Controlepunt 2a

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

  1. SGGZ 2020 - Overig
  2. SGGZ 2019 - Overig
  3. SGGZ 2018 - Overig
  4. SGGZ 2017 - Overig
Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat er op dagen nadat de patiënt is overleden, geen patiëntgebonden activiteiten (inclusief deelprestaties en verrichtingen) zijn geregistreerd op de betreffende DBC(‘s). Stel tevens vast dat indien er sprake is van verblijf de patiënt de nacht volgend op de laatst geregistreerde verblijfsdag heeft verbleven in de instelling (na 24:00 uur overlijden wordt gedefinieerd als een verbleven nacht, voor 24:00 overlijden wordt niet gedefinieerd als een verbleven nacht).

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Wet- en regelgeving
2017
Zorgverzekeringswet
Artikel 6.1.c: De zorgverzekering eindigt van rechtswege met ingang van de dag volgende op de dag waarop de verzekerde overlijdt

NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 en NR/CU-554
2.6 Sluiten
3. In de volgende gevallen moet de DBC gesloten worden:

b. als de patiënt:
i. is overleden. In dit geval moet de DBC gesloten worden op de dag van overlijden. Het is niet toegestaan om nog patiëntgebonden activiteiten te registreren na de overlijdensdatum.
2018
5.1.5.3 Afsluitredenen voor een dbc
b. als de patiënt:
i. is overleden. In dit geval moet de DBC gesloten worden op de dag van overlijden. Het is niet toegestaan om nog patiëntgebonden activiteiten te registreren na de overlijdensdatum.

Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg - NR/REG-1803a

2019
5.1.5.3 Afsluitredenen voor een dbc
b. als de patiënt:
i. is overleden. In dit geval moet de DBC gesloten worden op de dag van overlijden. Het is niet toegestaan om nog patiëntgebonden activiteiten te registreren na de overlijdensdatum.

2019: NR/REG-1927 art. 5.1.5.3 (p.71)

2020
5.1.5.3 Afsluitredenen voor een dbc
b. als de patiënt:
i. is overleden. In dit geval moet de DBC gesloten worden op de dag van overlijden. Het is niet toegestaan om nog patiëntgebonden activiteiten te registreren na de overlijdensdatum.

2020: NR/REG-2021 art. 5.1.5.3 (p.70)

Controlemassa
  • Alle DBC's waarvan de einddatum na de overlijdensdatum van de patiënt ligt.
Onderzoeksmethodiek

Data-analyse

Toetsingskader

Indien activiteiten op de DBC geregistreerd zijn na de overlijdensdatum van de patiënt dan zijn deze onrechtmatig.

De data-analyse richt zich op die DBC’s waarvan de einddatum na de overlijdensdatum van de patiënt ligt.

Definities relevante terminologie
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Einddatum DBC na overlijdensdatum patiënt (N1296)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) DBC’s geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Einddatum DBC ligt na overlijdensdatum patiënt OF
Er is een verblijfsdag geregistreerd op overlijdensdatum client met activiteitcode (act_8.8) 


 Controlemassa bepaald door data-analyse

 Uitkomst data-analyse

Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact
  • De financiële impact is de eventuele waardevermindering van de DBC die ontstaat na het verwijderen van alle patiëntgebonden activiteiten die na de overlijdensdatum zijn geregistreerd, alsmede verblijfsdagen en verrichtingen.
  • Financiële consequenties worden gecorrigeerd op microniveau.

ValueCareLogo2.png