Einddatum DBC na overlijdensdatum patiënt (N1296)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1296

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controle GGZ 2014: 2a.

Behoort tot Normenkader

GGZ Zelfonderzoek

  1. GGZ Zelfonderzoek 2014

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid 2017
  2. GGZ Rechtmatigheid 2018
  3. GGZ Rechtmatigheid 2019
Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat er op dagen nadat de patiënt is overleden, geen patiëntgebonden activiteiten (inclusief deelprestaties en verrichtingen) zijn geregistreerd op de betreffende DBC(‘s). Stel tevens vast dat indien er sprake is van verblijf de patiënt de nacht volgend op de laatst geregistreerde verblijfsdag heeft verbleven in de instelling (na 24:00 uur overlijden wordt gedefinieerd als een verbleven nacht, voor 24:00 overlijden wordt niet gedefinieerd als een verbleven nacht).

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving
2017

Zorgverzekeringswet
Artikel 6.1.c: De zorgverzekering eindigt van rechtswege met ingang van de dag volgende op de dag waarop de verzekerde overlijdt


NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 en NR/CU-554
2.6 Sluiten
3. In de volgende gevallen moet de DBC gesloten worden:

b. als de patiënt:
i. is overleden. In dit geval moet de DBC gesloten worden op de dag van overlijden. Het is niet toegestaan om nog patiëntgebonden activiteiten te registreren na de overlijdensdatum.
2018
2019
Controlemassa
  • Alle DBC's waarvan de einddatum na de overlijdensdatum van de patiënt ligt.
Onderzoeksmethodiek

Data-analyse

Toetsingskader

Indien activiteiten op de DBC geregistreerd zijn na de overlijdensdatum van de patiënt dan zijn deze onrechtmatig.

De data-analyse richt zich op die DBC’s waarvan de einddatum na de overlijdensdatum van de patiënt ligt.

Definities relevante terminologie
  • Laatste verblijfsdag bij overlijden
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Einddatum DBC na overlijdensdatum patiënt (N1296)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) DBC’s geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Einddatum DBC na overlijdensdatum patiënt


 Controlemassa bepaald door data-analyse

 Uitkomst data-analyse

Logica: 1 en 2

Financiële afwikkeling resultaten
  • De financiële impact is de eventuele waardevermindering van de DBC die ontstaat na het verwijderen van alle patiëntgebonden activiteiten die na de overlijdensdatum zijn geregistreerd, alsmede verblijfsdagen en verrichtingen.
  • Financiële consequenties worden gecorrigeerd op microniveau.

ValueCareLogo2.png