Eigen begroting gebruiken

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Valuecare logo 2024.png

Eigen begroting gebruiken

ValueCare biedt dagelijks actiegerichte stuurinformatie op begroting. Hiervoor bestaat een set aan stuurpunten waarbij de realisatie wordt afgezet tegen de begroting.

Als het ziekenhuis geen begroting heeft aangeleverd bevat deze ‘begroting’ de aantallen/waardes van een referentiejaar. Hierbij corrigeert ValueCare de begroting voor het aantal werkbare dagen per maand in het huidige jaar tov het referentiejaar.

Het is echter ook mogelijk om zelf een begroting aan te leveren.

Aanleveringen

De twee meest gebruikelijke aanleveringen voor begrotingen zijn:

  • Zorgproduct/DBC’s
    • Levering per diagnose/zorgproduct en specialisme
  • Zorgactiviteiten/verrichtingen
    • Aanlevering per verrichtingscode en specialisme

Mocht een detailniveau ontbreken, maar wel gewenst zijn, dan kunt u de vulling naar rato bespreken met ValueCare.

Seizoenspatroon

Als de aangeleverde begroting zelf geen seizoenspatroon bevat, dan voegt ValueCare dat desgewenst toe. ValueCare gebruikt een referentiejaar om een realistisch seizoenspatroon te creëren. Hierbij corrigeert ValueCare de begroting voor het aantal werkbare dagen per maand in het huidige jaar tov het referentiejaar.

Dagelijks bijgewerkt

ValueCare toont de realisatie t/m vandaag, ten opzichte van de begroting t/m vandaag. In deze update wordt, net als de realisatie, ook de begroting dagelijks geüpdatet, zo ziet u hoe u er nu voor staat.

Detail voor actiegerichte sturing

Voor actiegerichte stuurinformatie is detail onontbeerlijk. Waar lopen we precies uit de pas met de begroting: bij welke collega, bij welke patiënten, op welke plek?

Meestal is daar niet op begroot. Om toch de realisatie van een bepaalde arts bij een bepaalde diagnose te zien ten opzichte van begroting, voegt ValueCare desgewenst dit detail aan in de begroting. Dat gebeurt op basis van de ratio’s uit het referentiejaar. Zo kunt u toch ook op detailniveau zien waar er de grote verschillen zitten om daarop bij te sturen.

Voorbeeld begroting vullen naar rato waar DBC diagnose niet is aangeleverd maar wel gewenst is

Een aangeleverde begroting zegt dat zorgproduct A voor specialisme X 100 keer voor gaat komen. We zien dat in het 2019 zorgproduct A met specialisme X 20% van de tijd DBC Diagnose Y bevatte, en 80% DBC diagnose Z. Dan begroten we 20 keer diagnose Y en 80 keer diagnose Z voor het aangeleverde jaar. Hierdoor blijven aantallen exact gelijk aan aanlevering, maar is de verdeling over diagnoses wel gebaseerd op het referentiejaar, in dit voorbeeld 2019.

Valuecare logo 2024.png