Eerste polikliniekbezoek niet eerste consult binnen zorgtraject (N0001)

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0001
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020 - Polikliniek
  2. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2019 - Polikliniek
Samenvatting

Een verrichting 'eerste consult' dient het eerste consult binnen een zorgtraject te zijn.

Regelgeving / beleid
2019
Eerste polikliniekbezoek (190007 en 190060)

Een polikliniekbezoek waarbij een patiënt voor de eerste keer voor een nieuwe zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant consulteert. Dit houdt in dat eenmaal per zorgtraject een eerste polikliniekbezoek mag worden vastgelegd. Deze raadpleging is gericht op het vaststellen van een diagnose en het geheel van maatregelen dat moet worden genomen om een veronderstelde of bestaande ziekte en de bijbehorende gezondheidsklacht(en) te behandelen.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 2

2020
Eerste polikliniekbezoek (190007 en 190060)

Een polikliniekbezoek waarbij een patiënt voor de eerste keer voor een nieuwe zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist, physician assistant of klinisch technoloog consulteert. Dit houdt in dat eenmaal per zorgtraject een eerste polikliniekbezoek mag worden vastgelegd. Deze raadpleging is gericht op het vaststellen van een diagnose en het geheel van maatregelen dat moet worden genomen om een veronderstelde of bestaande ziekte en de bijbehorende gezondheidsklacht(en) te behandelen.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 2

2021
Eerste polikliniekbezoek (190007 en 190060)

Een polikliniekbezoek waarbij een patiënt voor de eerste keer voor een nieuwe zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist, physician assistant of klinisch technoloog consulteert. Deze raadpleging is gericht op het vaststellen van een diagnose en het geheel van maatregelen dat moet worden genomen om een veronderstelde of bestaande ziekte en de bijbehorende gezondheidsklacht(en) te behandelen. Een zorgtraject bevat maximaal één eerste polikliniekbezoek, tenzij tijdens een lopend zorgtraject een nieuwe (separate) zorgvraag besproken wordt, waarvoor – op grond van andere (registratie)bepalingen uit deze regeling – het openen van een parallel zorgtraject niet mogelijk of toegestaan is. In dat geval kan een zorgtraject meerdere eerste polikliniekbezoeken bevatten.

2021: NR/REG-2103a art. 24 lid 2

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Eerste polikliniekbezoek niet eerste consult binnen zorgtraject (N0001)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle eerste polikliniekbezoeken (190007 en 190060)

Blauwepijl.png

2) Zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar

Blauwepijl.png

3) Het eerste polikliniekbezoek is niet het eerste consult binnen het zorgtraject


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Het onterechte consult wordt verwijderd en een herhaalconsult (ZA 190013) wordt toegevoegd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte verrichting en terugplaatsen andere verrichting.

ValueCareLogo2.png