Dermatologie - Registratie operatieve verrichting wijst op gemiste pathologieverrichting (N4173): verschil tussen versies

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken
 
(Een tussenliggende revisie door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 98: Regel 98:
 
De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:
 
De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:
  
#Een pathologische zorgactiviteit (Zorgprofielklasse 10) vindt alleen plaats na het wegnemen van weefsel. Het wegnemen van weefsel gebeurt doorgaans middels een operatieve zorgactiviteiten uit zorgprofielklasse 5. Wanneer een subtraject voor dermatologie een operatieve zorgactiviteit bevat, wordt daarom ook een pathologische zorgactiviteit (Zorgprofielklasse 10) verwacht.
+
#Een pathologische zorgactiviteit (zorgprofielklasse 10) vindt alleen plaats na het wegnemen van weefsel. Het wegnemen van weefsel gebeurt doorgaans middels een operatieve zorgactiviteiten uit zorgprofielklasse 5. Wanneer een subtraject van Dermatologie een operatieve zorgactiviteit bevat, wordt er daarom ook een pathologische zorgactiviteit (zorgprofielklasse 10) binnen dit subtraject verwacht.
#Middels een klantspecifieke parameter kan het aantal dagen waarbinnen het script zoekt naar een geregistreerde ZPK10 verrichting (zie voorwaarde 3) aangepast worden. Default staat deze op 0.
+
#Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kan het aantal dagen rondom de operatieve verrichting waarin gezocht wordt naar een geregistreerde zorgactiviteit uit zorgprofielklasse 10 (zie voorwaarde 3 uit het functioneel ontwerp) aangepast worden. Default staat deze op 0 dagen (zoeken op dezelfde dag).
#Middels een klantspecifieke parameter kan de range van ZPK5 verrichtingen (zie voorwaarde 1) verder uitgebreid worden naar CTG codes binnen andere ZPK's.
+
#Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kan de range van zorgactiviteiten (zie voorwaarde 1 in het functioneel ontwerp) uitgebreid worden naar CTG codes binnen andere zorgprofielklasses. Default tonen we alleen zorgactiviteiten uit zorgprofielklasse 5.
  
 
===== Programmeerbare norm =====
 
===== Programmeerbare norm =====
Regel 126: Regel 126:
  
 
===== Berekening financiële impact =====
 
===== Berekening financiële impact =====
 +
 +
Het verschil in waarde van het subtraject na het toevoegen van de pathologieverrichting en het opnieuw grouperen van het subtraject.
 
<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p>
 
<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p>

Huidige versie van 31 jul 2020 om 16:20

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4173
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

 1. Ziekenhuizen Volledigheid - Complexe zorg
Samenvatting

Deze norm signaleert subtrajecten waarbij er een operatieve verrichting aanwezig is binnen een dermatologie DBC, maar er geen pathologieverrichting geregistreerd is. Dit duidt erop dat er een pathologieverrichting gemist is in de registratie.

Regelgeving / beleid
2018
Poortspecialist

De medisch specialist van het poortspecialisme waarnaar een patiënt wordt verwezen voor medischspecialistische zorg. Als poortspecialismen worden de volgende specialismen onderscheiden: oogheelkunde (0301), KNO (0302), heelkunde/chirurgie (0303), plastische chirurgie (0304), orthopedie (0305), urologie (0306), gynaecologie (0307), neurochirurgie (0308), dermatologie (0310), inwendige geneeskunde (0313), kindergeneeskunde/neonatologie (0316), gastro-enterologie/mdl (0318), cardiologie (0320), longgeneeskunde (0322), reumatologie (0324), allergologie (0326), revalidatie (0327), cardio-pulmonale chirurgie (0328), consultatieve psychiatrie (0329), neurologie (0330), klinische geriatrie (0335), radiotherapie (0361) en sportgeneeskunde.

2018: NR/REG-1816 art. 1 lid cc

Pathologie (050516 t/m 050523)
Onder een pathologie onderzoek wordt verstaan het onderzoek van alle daartoe in aanmerking komende weefsels (histologie) of celmateriaal en vochten (cytologie) die binnen één zitting worden verwijderd in verband met één zorgvraag. Per type histologisch of cytologisch onderzoek, dat uit meerdere inzendingen kan bestaan, geldt één specifieke declaratiecode. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen aanvragers uit de eerste en tweede lijn. In afwijking tot bovenstaande geldt voor huidpreparaten één code per inzending, met uitzondering van MOH's en neoplasie met schildwachtklier (waarvoor de algemene regel van één declaratiecode per onderzoek geldt).

De declaratiecode wordt bepaald door de combinatie aard materiaal en ingreep, zoals vastgesteld in bijlage 6 van deze regeling. Deze basis declaratiecodes zijn gebaseerd op een indeling in zes zwaartecategorieën. Hierbij geldt:

 • Declaratiecode 050516 = zwaarteklasse 1
 • Declaratiecode 050517 = zwaarteklasse 2
 • Declaratiecode 050518 = zwaarteklasse 3
 • Declaratiecode 050519 = zwaarteklasse 4
 • Declaratiecode 050520 = zwaarteklasse 5
 • Declaratiecode 050521 = zwaarteklasse 6

Bij een inzending met een vriescoupe wordt, naast de basisdeclaratiecode voor de zwaartecategorie, een extra aparte code voor vriescoupe geregistreerd.

2018: NR/REG-1816 art. 27 lid 1c

2019
Poortspecialist

De medisch specialist van het poortspecialisme waarnaar een patiënt wordt verwezen voor medischspecialistische zorg. Als poortspecialismen worden de volgende specialismen onderscheiden: oogheelkunde (0301), KNO (0302), heelkunde/chirurgie (0303), plastische chirurgie (0304), orthopedie (0305), urologie (0306), gynaecologie (0307), neurochirurgie (0308), dermatologie (0310), inwendige geneeskunde (0313), kindergeneeskunde/neonatologie (0316), gastro-enterologie/mdl (0318), cardiologie (0320), longgeneeskunde (0322), reumatologie (0324), allergologie (0326), revalidatie (0327), cardio-pulmonale chirurgie (0328), consultatieve psychiatrie (0329), neurologie (0330), klinische geriatrie (0335), radiotherapie (0361) en sportgeneeskunde.

2019"NR/REG-1907a art. 1 lid dd

Pathologie (050516 t/m 050523)
Onder een pathologie onderzoek wordt verstaan het onderzoek van alle daartoe in aanmerking komende weefsels (histologie) of celmateriaal en vochten (cytologie) die binnen één zitting worden verwijderd in verband met één zorgvraag. Per type histologisch of cytologisch onderzoek, dat uit meerdere inzendingen kan bestaan, geldt één specifieke declaratiecode. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen aanvragers uit de eerste en tweede lijn. In afwijking tot bovenstaande geldt voor huidpreparaten één code per inzending, met uitzondering van MOH’s en neoplasie met schildwachtklier (waarvoor de algemene regel van één declaratiecode per onderzoek geldt).

De declaratiecode wordt bepaald door de combinatie aard materiaal en ingreep, zoals vastgesteld in bijlage 6 van deze regeling. Deze basis declaratiecodes zijn gebaseerd op een indeling in zes zwaartecategorieën. Hierbij geldt:

 • Declaratiecode 050516 = zwaarteklasse 1
 • Declaratiecode 050517 = zwaarteklasse 2
 • Declaratiecode 050518 = zwaarteklasse 3
 • Declaratiecode 050519 = zwaarteklasse 4
 • Declaratiecode 050520 = zwaarteklasse 5
 • Declaratiecode 050521 = zwaarteklasse 6

Bij een inzending met een vriescoupe wordt, naast de basisdeclaratiecode voor de zwaartecategorie, een extra aparte code voor vriescoupe geregistreerd.

2019: NR/REG-1907a art. 27 lid 1c

2020
Poortspecialist

De medisch specialist van het poortspecialisme waarnaar een patiënt wordt verwezen voor medischspecialistische zorg. Als poortspecialismen worden de volgende specialismen onderscheiden: oogheelkunde (0301), KNO (0302), heelkunde/chirurgie (0303), plastische chirurgie (0304), orthopedie (0305), urologie (0306), gynaecologie (0307), neurochirurgie (0308), dermatologie (0310), inwendige geneeskunde (0313), kindergeneeskunde/neonatologie (0316), gastro-enterologie/mdl (0318), cardiologie (0320), longgeneeskunde (0322), reumatologie (0324), allergologie (0326), revalidatie (0327), cardio-pulmonale chirurgie (0328), consultatieve psychiatrie (0329), neurologie (0330), klinische geriatrie (0335), radiotherapie (0361) en sportgeneeskunde.

2020: NR/REG-2001a art. 1 lid ee

Pathologie (050516 t/m 050523 en 050540)
Onder een pathologie onderzoek wordt verstaan het onderzoek van alle daartoe in aanmerking komende weefsels (histologie) of celmateriaal en vochten (cytologie) die binnen één zitting worden verwijderd in verband met één zorgvraag. Per type histologisch of cytologisch onderzoek, dat uit meerdere inzendingen kan bestaan, geldt één specifieke declaratiecode. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen aanvragers uit de eerste en tweede lijn. In afwijking tot bovenstaande geldt voor huidpreparaten één code per inzending, met uitzondering van MOH’s en neoplasie met schildwachtklier (waarvoor de algemene regel van één declaratiecode per onderzoek geldt).

De declaratiecode wordt bepaald door de combinatie aard materiaal en ingreep.. Deze basis declaratiecodes zijn gebaseerd op een indeling in zes zwaartecategorieën. Hierbij geldt:

 • Declaratiecode 050516 = zwaarteklasse 1
 • Declaratiecode 050517 = zwaarteklasse 2
 • Declaratiecode 050518 = zwaarteklasse 3
 • Declaratiecode 050519 = zwaarteklasse 4
 • Declaratiecode 050520 = zwaarteklasse 5
 • Declaratiecode 050521 = zwaarteklasse 6

Bij een inzending met een vriescoupe wordt, naast de basisdeclaratiecode voor de zwaartecategorie, een extra aparte code voor vriescoupe geregistreerd.

Voor moleculaire diagnostiek op verzoek van de eerste lijn of een niet dbc-registrerend specialisme geldt de declaratiecode 'Pathologisch onderzoek - moleculaire diagnostiek op weefsels en/of cellen op genen en/of micro-organismen op verzoek van eerste lijn of niet dbcregistrerend specialisme (exclusief 50513 -  bepalingen op de aanwezigheid van HPV) (050540).

2020: NR/REG-2001a art. 27 lid 1c

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Een pathologische zorgactiviteit (zorgprofielklasse 10) vindt alleen plaats na het wegnemen van weefsel. Het wegnemen van weefsel gebeurt doorgaans middels een operatieve zorgactiviteiten uit zorgprofielklasse 5. Wanneer een subtraject van Dermatologie een operatieve zorgactiviteit bevat, wordt er daarom ook een pathologische zorgactiviteit (zorgprofielklasse 10) binnen dit subtraject verwacht.
 2. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kan het aantal dagen rondom de operatieve verrichting waarin gezocht wordt naar een geregistreerde zorgactiviteit uit zorgprofielklasse 10 (zie voorwaarde 3 uit het functioneel ontwerp) aangepast worden. Default staat deze op 0 dagen (zoeken op dezelfde dag).
 3. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kan de range van zorgactiviteiten (zie voorwaarde 1 in het functioneel ontwerp) uitgebreid worden naar CTG codes binnen andere zorgprofielklasses. Default tonen we alleen zorgactiviteiten uit zorgprofielklasse 5.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Dermatologie - Registratie operatieve verrichting wijst op gemiste pathologieverrichting (N4173)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle subtrajecten voor dermatologie met daaraan gekoppeld een operatieve verrichting (zorgprofielklasse 5)

Blauwepijl.png

2) Er is geen pathologieverrichting (zorgprofielklasse 10) vastgelegd op dezelfde kalenderdag als de operatieve verrichting (zorgprofielklasse 5) in het subtraject

Logica: 1 en 2

Te nemen actie

Registreer een pathologische verrichting

Berekening financiële impact

Het verschil in waarde van het subtraject na het toevoegen van de pathologieverrichting en het opnieuw grouperen van het subtraject.

ValueCareLogo2.png