Dermatologie - Registratie operatieve verrichting wijst op gemiste pathologieverrichting (N4173)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4173
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

 1. Ziekenhuizen Volledigheid - Diagnosebepaling - Diagnostiek
Samenvatting

Deze norm signaleert acties wanneer een operatieve verrichting gekoppeld is aan een dermatologie DBC maar er geen pathologieverrichting geregistreerd is. Dit duidt erop dat er een pathologieverrichting gemist is in de registratie.

Regelgeving / beleid
2018
Poortspecialist

De medisch specialist van het poortspecialisme waarnaar een patiënt wordt verwezen voor medischspecialistische zorg. Als poortspecialismen worden de volgende specialismen onderscheiden: oogheelkunde (0301), KNO (0302), heelkunde/chirurgie (0303), plastische chirurgie (0304), orthopedie (0305), urologie (0306), gynaecologie (0307), neurochirurgie (0308), dermatologie (0310), inwendige geneeskunde (0313), kindergeneeskunde/neonatologie (0316), gastro-enterologie/mdl (0318), cardiologie (0320), longgeneeskunde (0322), reumatologie (0324), allergologie (0326), revalidatie (0327), cardio-pulmonale chirurgie (0328), consultatieve psychiatrie (0329), neurologie (0330), klinische geriatrie (0335), radiotherapie (0361) en sportgeneeskunde.

2018: NR/REG-1816 art. 1 lid cc

Pathologie (050516 t/m 050523)
Onder een pathologie onderzoek wordt verstaan het onderzoek van alle daartoe in aanmerking komende weefsels (histologie) of celmateriaal en vochten (cytologie) die binnen één zitting worden verwijderd in verband met één zorgvraag. Per type histologisch of cytologisch onderzoek, dat uit meerdere inzendingen kan bestaan, geldt één specifieke declaratiecode. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen aanvragers uit de eerste en tweede lijn. In afwijking tot bovenstaande geldt voor huidpreparaten één code per inzending, met uitzondering van MOH's en neoplasie met schildwachtklier (waarvoor de algemene regel van één declaratiecode per onderzoek geldt).

De declaratiecode wordt bepaald door de combinatie aard materiaal en ingreep, zoals vastgesteld in bijlage 6 van deze regeling. Deze basis declaratiecodes zijn gebaseerd op een indeling in zes zwaartecategorieën. Hierbij geldt:

 • Declaratiecode 050516 = zwaarteklasse 1
 • Declaratiecode 050517 = zwaarteklasse 2
 • Declaratiecode 050518 = zwaarteklasse 3
 • Declaratiecode 050519 = zwaarteklasse 4
 • Declaratiecode 050520 = zwaarteklasse 5
 • Declaratiecode 050521 = zwaarteklasse 6

Bij een inzending met een vriescoupe wordt, naast de basisdeclaratiecode voor de zwaartecategorie, een extra aparte code voor vriescoupe geregistreerd.

2018: NR/REG-1816 art. 27 lid 1c

2019
Poortspecialist

De medisch specialist van het poortspecialisme waarnaar een patiënt wordt verwezen voor medischspecialistische zorg. Als poortspecialismen worden de volgende specialismen onderscheiden: oogheelkunde (0301), KNO (0302), heelkunde/chirurgie (0303), plastische chirurgie (0304), orthopedie (0305), urologie (0306), gynaecologie (0307), neurochirurgie (0308), dermatologie (0310), inwendige geneeskunde (0313), kindergeneeskunde/neonatologie (0316), gastro-enterologie/mdl (0318), cardiologie (0320), longgeneeskunde (0322), reumatologie (0324), allergologie (0326), revalidatie (0327), cardio-pulmonale chirurgie (0328), consultatieve psychiatrie (0329), neurologie (0330), klinische geriatrie (0335), radiotherapie (0361) en sportgeneeskunde.

2019"NR/REG-1907a art. 1 lid dd

Pathologie (050516 t/m 050523)
Onder een pathologie onderzoek wordt verstaan het onderzoek van alle daartoe in aanmerking komende weefsels (histologie) of celmateriaal en vochten (cytologie) die binnen één zitting worden verwijderd in verband met één zorgvraag. Per type histologisch of cytologisch onderzoek, dat uit meerdere inzendingen kan bestaan, geldt één specifieke declaratiecode. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen aanvragers uit de eerste en tweede lijn. In afwijking tot bovenstaande geldt voor huidpreparaten één code per inzending, met uitzondering van MOH’s en neoplasie met schildwachtklier (waarvoor de algemene regel van één declaratiecode per onderzoek geldt).

De declaratiecode wordt bepaald door de combinatie aard materiaal en ingreep, zoals vastgesteld in bijlage 6 van deze regeling. Deze basis declaratiecodes zijn gebaseerd op een indeling in zes zwaartecategorieën. Hierbij geldt:

 • Declaratiecode 050516 = zwaarteklasse 1
 • Declaratiecode 050517 = zwaarteklasse 2
 • Declaratiecode 050518 = zwaarteklasse 3
 • Declaratiecode 050519 = zwaarteklasse 4
 • Declaratiecode 050520 = zwaarteklasse 5
 • Declaratiecode 050521 = zwaarteklasse 6

Bij een inzending met een vriescoupe wordt, naast de basisdeclaratiecode voor de zwaartecategorie, een extra aparte code voor vriescoupe geregistreerd.

2019: NR/REG-1907a art. 27 lid 1c

2020
Poortspecialist

De medisch specialist van het poortspecialisme waarnaar een patiënt wordt verwezen voor medischspecialistische zorg. Als poortspecialismen worden de volgende specialismen onderscheiden: oogheelkunde (0301), KNO (0302), heelkunde/chirurgie (0303), plastische chirurgie (0304), orthopedie (0305), urologie (0306), gynaecologie (0307), neurochirurgie (0308), dermatologie (0310), inwendige geneeskunde (0313), kindergeneeskunde/neonatologie (0316), gastro-enterologie/mdl (0318), cardiologie (0320), longgeneeskunde (0322), reumatologie (0324), allergologie (0326), revalidatie (0327), cardio-pulmonale chirurgie (0328), consultatieve psychiatrie (0329), neurologie (0330), klinische geriatrie (0335), radiotherapie (0361) en sportgeneeskunde.

2020: NR/REG-2001a art. 1 lid ee

Pathologie (050516 t/m 050523 en 050540)
Onder een pathologie onderzoek wordt verstaan het onderzoek van alle daartoe in aanmerking komende weefsels (histologie) of celmateriaal en vochten (cytologie) die binnen één zitting worden verwijderd in verband met één zorgvraag. Per type histologisch of cytologisch onderzoek, dat uit meerdere inzendingen kan bestaan, geldt één specifieke declaratiecode. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen aanvragers uit de eerste en tweede lijn. In afwijking tot bovenstaande geldt voor huidpreparaten één code per inzending, met uitzondering van MOH’s en neoplasie met schildwachtklier (waarvoor de algemene regel van één declaratiecode per onderzoek geldt).

De declaratiecode wordt bepaald door de combinatie aard materiaal en ingreep.. Deze basis declaratiecodes zijn gebaseerd op een indeling in zes zwaartecategorieën. Hierbij geldt:

 • Declaratiecode 050516 = zwaarteklasse 1
 • Declaratiecode 050517 = zwaarteklasse 2
 • Declaratiecode 050518 = zwaarteklasse 3
 • Declaratiecode 050519 = zwaarteklasse 4
 • Declaratiecode 050520 = zwaarteklasse 5
 • Declaratiecode 050521 = zwaarteklasse 6

Bij een inzending met een vriescoupe wordt, naast de basisdeclaratiecode voor de zwaartecategorie, een extra aparte code voor vriescoupe geregistreerd.

Voor moleculaire diagnostiek op verzoek van de eerste lijn of een niet dbc-registrerend specialisme geldt de declaratiecode 'Pathologisch onderzoek - moleculaire diagnostiek op weefsels en/of cellen op genen en/of micro-organismen op verzoek van eerste lijn of niet dbcregistrerend specialisme (exclusief 50513 -  bepalingen op de aanwezigheid van HPV) (050540).

2020: NR/REG-2001a art. 27 lid 1c

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Een pathologische zorgactiviteit (zorgprofielklasse 10) vindt alleen plaats na het wegnemen van weefsel. Het wegnemen van weefsel gebeurt doorgaans middels een operatieve zorgactiviteiten uit zorgprofielklasse 5. Wanneer een subtraject van dermatologie een operatieve zorgactiviteit bevat, wordt er daarom ook een pathologische zorgactiviteit (zorgprofielklasse 10) binnen dit subtraject verwacht.
 2. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kan het aantal dagen rondom de operatieve verrichting waarin gezocht wordt naar een geregistreerde zorgactiviteit uit zorgprofielklasse 10 (zie voorwaarde 3 uit het functioneel ontwerp) aangepast worden. Default staat deze op 0 dagen (zoeken op dezelfde dag).
 3. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kan de range van zorgactiviteiten (zie voorwaarde 1 in het functioneel ontwerp) uitgebreid worden naar CTG codes binnen andere zorgprofielklasses. Default tonen we alleen zorgactiviteiten uit zorgprofielklasse 5.
 4. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kunnen zorgactiviteiten uitgesloten worden van signalering. Standaard worden 039604 'Cryotherapie, diathermienaald-hyfrecator, eenvoudige behandeling van bijvoorbeeld een naevus of wrat, per zitting.', 035011 'Electro-coagulatie of cryochirurgische behandeling rectumcarcinoom, de eerste behandeling', 038945 'Behandeling wond met wondrandexcisie', 035012 'Electro-coagulatie of cryochirurgische behandeling rectumcarcinoom' en 039067 'Coagulatie maligne uitwendige tumoren' uitgesloten.
 5. Voor het bepalen van de impact zal de verrichting met verrichtingscode 050517 (Pathologisch onderzoek van een biopt, matig complexe cytologie) worden toegevoegd aan de DBC. Deze keuze is gebaseerd op dat deze verrichting het meest geregistreerd is binnen ons netwerk. Deze keuze kan leiden tot een onderschatting van de daadwerkelijke impact.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Dermatologie - Registratie operatieve verrichting wijst op gemiste pathologieverrichting (N4173)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle subtrajecten voor dermatologie met daaraan gekoppeld een operatieve verrichting (zorgprofielklasse 5)

Blauwepijl.png

2) Er is geen pathologieverrichting (zorgprofielklasse 10) vastgelegd op dezelfde kalenderdag als de operatieve verrichting (zorgprofielklasse 5) in het subtraject

Logica: 1 en 2

Te nemen actie

Controleer registratie en registreer een pathologische verrichting.

Berekening financiële impact

Het waardeverschil van het subtraject na het toevoegen van zorgactiviteit 'Pathologisch onderzoek van een biopt' (50517) wordt getoond als financiële impact.

ValueCareLogo2.png