Dermatologie - Pathologieverrichting (ZPK10) wijst op gemist biopt (ZPK5) (N4170)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4170
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

 1. Ziekenhuizen Volledigheid - Behandelen - OK
Samenvatting

Deze norm signaleert subtrajecten waarbij een pathologische zorgactiviteit aanwezig is, maar een biopt ontbreekt. Dit duidt erop dat er een biopt geregistreerd mag worden.

Regelgeving / beleid
2019
Pathologie(050516 t/m 050523)

Onder een pathologie onderzoek wordt verstaan het onderzoek van alle daartoe in aanmerking komende weefsels (histologie) of celmateriaal en vochten (cytologie) die binnen één zitting worden verwijderd in verband met één zorgvraag. Per type histologisch of cytologisch onderzoek, dat uit meerdere inzendingen kan bestaan, geldt één specifieke declaratiecode. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen aanvragers uit de eerste en tweede lijn. In afwijking tot bovenstaande geldt voor huidpreparaten één code per inzending, met uitzondering van MOH’s en neoplasie met schildwachtklier (waarvoor de algemene regel van één declaratiecode per onderzoek geldt).
De declaratiecode wordt bepaald door de combinatie aard materiaal en ingreep, zoals vastgesteld in bijlage 6 van deze regeling. Deze basis declaratiecodes zijn gebaseerd op een indeling in zes zwaartecategorieën. Hierbij geldt:

 • Declaratiecode 050516 = zwaarteklasse 1
 • Declaratiecode 050517 = zwaarteklasse 2
 • Declaratiecode 050518 = zwaarteklasse 3
 • Declaratiecode 050519 = zwaarteklasse 4
 • Declaratiecode 050520 = zwaarteklasse 5
 • Declaratiecode 050521 = zwaarteklasse 6

Bij een inzending met een vriescoupe wordt, naast de basisdeclaratiecode voor de zwaartecategorie, een extra aparte code voor vriescoupe geregistreerd.

2019: NR/REG-1907a art. 27 lid c

2020
Pathologie(050516 t/m 050523 en 050540)

Onder een pathologie onderzoek wordt verstaan het onderzoek van alle daartoe in aanmerking komende weefsels (histologie) of celmateriaal en vochten (cytologie) die binnen één zitting worden verwijderd in verband met één zorgvraag. Per type histologisch of cytologisch onderzoek, dat uit meerdere inzendingen kan bestaan, geldt één specifieke declaratiecode. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen aanvragers uit de eerste en tweede lijn. In afwijking tot bovenstaande geldt voor huidpreparaten één code per inzending, met uitzondering van MOH’s en neoplasie met schildwachtklier (waarvoor de algemene regel van één declaratiecode per onderzoek geldt).
De declaratiecode wordt bepaald door de combinatie aard materiaal en ingreep.. Deze basis declaratiecodes zijn gebaseerd op een indeling in zes zwaartecategorieën. Hierbij geldt:

 • Declaratiecode 050516 = zwaarteklasse 1
 • Declaratiecode 050517 = zwaarteklasse 2
 • Declaratiecode 050518 = zwaarteklasse 3
 • Declaratiecode 050519 = zwaarteklasse 4
 • Declaratiecode 050520 = zwaarteklasse 5
 • Declaratiecode 050521 = zwaarteklasse 6

Bij een inzending met een vriescoupe wordt, naast de basisdeclaratiecode voor de zwaartecategorie, een extra aparte code voor vriescoupe geregistreerd.
Voor moleculaire diagnostiek op verzoek van de eerste lijn of een niet dbc-registrerend specialisme geldt de declaratiecode 'Pathologisch onderzoek - moleculaire diagnostiek op weefsels en/of cellen op genen en/of micro-organismen op verzoek van eerste lijn of niet dbcregistrerend specialisme (exclusief 50513 - bepalingen op de aanwezigheid van HPV) (050540).

2020: NR/REG-2001a art. 27 lid c

2021
Pathologie(050516 t/m 050523 en 050540)

Onder een pathologie onderzoek wordt verstaan het onderzoek van alle daartoe in aanmerking komende weefsels (histologie) of celmateriaal en vochten (cytologie) die binnen één zitting worden verwijderd in verband met één zorgvraag. Per type histologisch of cytologisch onderzoek, dat uit meerdere inzendingen kan bestaan, geldt één specifieke declaratiecode. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen aanvragers uit de eerste en tweede lijn. In afwijking tot bovenstaande geldt voor huidpreparaten één code per inzending, met uitzondering van MOH's en neoplasie met schildwachtklier (waarvoor de algemene regel van één declaratiecode per onderzoek geldt).
De declaratiecode wordt bepaald door de combinatie aard materiaal en ingreep.. Deze basis declaratiecodes zijn gebaseerd op een indeling in zes zwaartecategorieën. Hierbij geldt:

 • Declaratiecode 050516 = zwaarteklasse 1
 • Declaratiecode 050517 = zwaarteklasse 2
 • Declaratiecode 050518 = zwaarteklasse 3
 • Declaratiecode 050519 = zwaarteklasse 4
 • Declaratiecode 050520 = zwaarteklasse 5
 • Declaratiecode 050521 = zwaarteklasse 6

Bij een inzending met een vriescoupe wordt, naast de basisdeclaratiecode voor de zwaartecategorie, een extra aparte code voor vriescoupe geregistreerd. Voor moleculaire diagnostiek op verzoek van de eerste lijn of een niet dbc-registrerend specialisme geldt de declaratiecode 'Pathologisch onderzoek - moleculaire diagnostiek op weefsels en/of cellen op genen en/of micro-organismen op verzoek van eerste lijn of niet dbc-registrerend specialisme (exclusief 50513 - bepalingen op de aanwezigheid van HPV) (050540).

2021: NR/REG-2103a art. 27 lid c

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kan het aantal dagen waarbinnen het script zoekt naar een geregistreerde zorgprofielklasse 5 verrichting (zie voorwaarde 3) aangepast worden. Default staat deze op 0 dagen.
 2. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kan de range van zorgprofielklasse 5 verrichtingen (zie voorwaarde 3) verder uitgebreid worden naar CTG codes binnen andere zorgprofielklassen.
 3. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kan de voorwaarde van een biopt binnen het subtraject (zie voorwaarde 2) worden verwijderd. Standaard wordt wel gekeken of een biopt aanwezig is binnen het subtraject.
 4. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kunnen combinaties van afdelingscode en zorgactiviteit uitgesloten worden van signalering.
 5. Een pathologische zorgactiviteit (zorgprofielklasse 10) vindt alleen plaats na het wegnemen van weefsel. Het wegnemen van weefsel gebeurt doorgaans middels een van onderstaande operatieve zorgactiviteiten (zorgprofielklasse 5):
  1. 038907 - Operatieve verwijdering van gezwel door middel van Moh's chirurgie
  2. 038913 - Proefexcisie (stans of mes), al of niet met coagulatie met de hyfrecator exclusief het pathologisch onderzoek
   Wanneer een subtraject voor dermatologie een pathologische zorgactiviteit bevat, wordt daarom ook één van bovenstaande zorgactiviteiten verwacht of een andere zorgprofielklasse 5 (operatieve) verrichting.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Dermatologie - Pathologieverrichting (ZPK10) wijst op gemist biopt (ZPK5) (N4170)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle subtrajecten voor dermatologie (AGB-code 10) mét een pathologiezorgactiviteit (ZPK10) daaraan gekoppeld

Blauwepijl.png

2) Er is geen zorgactiviteit 038913 (Proefexcisie (stants of mes)) of zorgactiviteit 038907 (Operatieve verwijdering gezwel d.m.v. Moh's chirurgie) binnen het subtraject vastgelegd

Blauwepijl.png

3) Er is geen ZPK5 zorgactiviteit op dezelfde dag als de pathologieverrichting (ZPK10) vastgelegd


Logica: 1 en 2 en 3

Te nemen actie

Registreer een biopt

Berekening financiële impact

Het waardeverschil van het subtraject na het toevoegen van zorgactiviteit 038913 (Proefexcisie (stans of mes), al of niet met coagulatie met de hyfrecator exclusief het pathologisch onderzoek) wordt getoond als financiële impact.

ValueCareLogo2.png