Deelwaarnemingen

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deelwaarnemingen testen en accorderen

De uitkomsten van de deelwaarnemingen worden door het ziekenhuis getest en geaccordeerd. Hierbij kan het ziekenhuis testen op zowel de juistheid als de volledigheid van de gemelde fouten. Ook de financiële impact van de gemelde fouten wordt beoordeeld.

Voordat een ziekenhuis kan beginnen met een deelwaarneming moet deze in productie staan. Deelwaarnemingen die in test staan worden elke dag opnieuw getrokken, dus elke dag worden de posten van de deelwaarneming weer opnieuw random klaargezet.

Indien een deelwaarneming in productie staat, maar toch moet er nog iets worden gewijzigd aan de deelwaarneming of het ziekenhuis wilt zelf dat de deelwaarneming opnieuw getrokken moet worden, dan kan dit via een aanvraag bij ValueCare worden aangegeven.

De posten van de deelwaarnemingen worden door ValueCare geautomatiseerd in aselecte volgorde klaargezet. Het ziekenhuis kan van boven naar beneden het aantal posten trekken wat behoort tot die steekproef. Hiermee wordt een aselecte steekproef gegarandeerd. Er zijn een aantal uitzonderingen op deze manier van selecteren (zoals bij de N0674 en N0319), waar de steekproef aan aanvullende voorwaarden moet voldoen.

Per deelwaarneming wordt het aantal te trekken posten door het ziekenhuis bepaald aan de hand van de beslisboom uit het Handreikingsdocument.

HT-stimuleringsregeling

Het ziekenhuis kan via een aanvraag doorgeven welke normen wel en niet uitgevoerd dienen te worden voor de Handreiking. Wij verwerken dit en zorgen ervoor dat er geen acties worden getoond op de deelwaarnemingen (van de Handreiking) die niet uitgevoerd hoeven te worden.

Post vervallen

Het is mogelijk dat bij de deelwaarnemingen bij de kolom ‘Registratie gecrediteerd’ de status ‘Post vervallen’ voorkomt (zie onderstaand plaatje). Dit kan voorkomen als er iets is aangepast in de query of in de referentiegegevens waardoor de actie nu buiten de deelwaarneming valt. Omdat de regels van de deelwaarneming technisch zijn vastgezet, kan de regel niet zomaar verdwijnen uit de deelwaarneming.

De vervallen regels worden niet (meer) meegenomen in de rapportages van de Handreiking. Indien het ziekenhuis dergelijke regels tegen komt, dan kan dit het beste via een aanvraag worden gemeld bij ValueCare, zodat ValueCare kan meekijken met de oorzaak en deze regels kan verwijderen. Dit zou kunnen betekenen dat er door het ziekenhuis posten moeten worden bijgetrokken.

Resultaten deelwaarnemingen invullen in portaal (uitleg kolommen)

HR Deelwaarnemingen.png

De volgende kolommen dienen gevuld te worden:

 • Behoort tot steekproef
  • JA = Meenemen als gestoken post
  • NEE = Niet meenemen als gestoken post
 • Registratie terecht
  • JA = post is goedgekeurd
  • NEE = post is afgekeurd en moet opgenomen worden als fout in de rapportages
 • ImpactBerekend
  • Vul hier de eigen berekende impact in
 • Opmerking
  • Deze kan gevuld worden om de reden aan te geven dat een post onterecht of terechte registratie bevat
 • Credit faktuurnrs en Debet faktuurnrs
  • Door deze gegevens in te vullen, worden deze toegevoegd aan de excel ‘Handreiking – afloop’. Vulling van deze kolommen is optioneel.

Indien het vervelend is om van links naar rechts te scrollen om alle informatie te zien, dan kan op het I-tje (vooraan op het plaatje) geklikt worden om alle informatie onder elkaar te zien van één actie.

Actiepunten Deelwaarnemingen - ziekenhuizen

 1. Test de normen van de Handreiking (in ieder geval de normen die nog in test staan).
 2. Controleer of alle deelwaarnemingen in productie staan (zie overzicht Handreiking - Referentie Gegevens). Als een deelwaarneming in productie staat op de peildatum, dan worden de actie-lijsten automatisch bevroren.
 3. Testen en accorderen van de impact bepaling.
 4. Voer de deelwaarnemingen uit en vul de resultaten in de portaal van ValueCare in.
 5. Vul zelf kolom impact_berekend in, indien de (door het ziekenhuis) berekende impact afwijkt van de impact die ValueCare heeft berekend.
 6. Doorgeven aan ValueCare welke normen wel/niet behoren tot de HT-stimuleringsregeling.
 7. Indien de status ‘Post vervallen’ voorkomt bij één of meerdere deelwaarnemingen, dan dient dit via een aanvraag aan ValueCare doorgegeven te worden.
 8. Geef door aan ValueCare hoe de steekproef van controlepunt 8 uitgevoerd moet worden (conform opties uit het handboek).
 9. Vul eventueel kolom ‘credit faktuurnrs’ en ‘debet faktuurnrs’, zodat deze informatie wordt opgenomen in het afloopdocument (fase 3 Handreiking).
 10. Geef het door aan ValueCare wanneer een deelwaarneming op controlepunt 10 integraal is uitgevoerd.