Deelwaarneming - kaakverrichting niet uitgevoerd door kaakchirurg (N0918-HR2017)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0918-HR2017
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2017 MSZ - Controlepunt 6.12

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2017 - Het onterecht vastleggen van een complexe zorgactiviteit

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017 - Kaakchirurgie
Samenvatting

Deelwaarneming op de juiste uitvoerder/eindverantwoordelijk van kaakverrichtingen.

Regelgeving / beleid

Taakdelegatie

Bij sommige kaakchirurgische zorgvragen kan een deel van de behandeling uitgevoerd worden door een andere beroepsbeoefenaar (bijv. mondhygiënist). Hiervoor kunnen kaakchirurgische prestaties worden gedeclareerd onder de voorwaarde dat een kaakchirurg hoofdbehandelaar is en slechts een deel van de behandeling wordt uitgevoerd door een andere beroepsbeoefenaar dan de kaakchirurg.

Als algemene regel geldt dat het maximumtarief de volledige behandeling van die aandoening omvat, dat wil zeggen:

  • de voorbehandeling;
  • de verrichting, ongeacht of die in één of meer zittingen plaatsvindt;
  • de nabehandeling totdat de patiënt voor de desbetreffende aandoening, waarvoor de prestatie gedeclareerd wordt, genezen is verklaard, danwel uit de behandeling ontslagen is. 

2016: NR/CU-266

2017: NR/REG-1732, Artikel 34d & 29.4

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuze is gemaakt:

  1. Tot kaakchirurgische prestaties behoren alle zorgactiviteiten kaakchirurgie (230000 t/m 239962).
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Deelwaarneming - kaakverrichting niet uitgevoerd door kaakchirurg (N0918-HR2017)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle zorgactiviteiten kaakchirurgie (230000 t/m 239962)

Blauwepijl.png

2) Geregistreerd in controlejaar of handreikingjaar en gedeclareerd als OZP

Blauwepijl.png

3) Zorgactiviteit is niet uitgevoerd door een kaakchirurg

Blauwepijl.png

4) Deelwaarneming waarbij wordt vastgesteld dat de kaakchirurg de
hoofdbehandelaar is en dat hij/zij een deel van de behandeling heeft uitgevoerd
Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

De financiele wordt berekend door de waarde te nemen van de gesignaleerde kaakverrichting.

ValueCareLogo2.png