Gewijzigd op 3 mei 2018 om 07:43

Deelwaarneming - alle add-on geneesmiddelen en/of stollingsfactoren met indicatie ID, en met dummycode 99999997 gedeclareerd t/m prestatiedatum 30 juni 2017 (N0312-HR2017)

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0312-HR2017
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2017 - Het onterecht registreren en declareren van add-ons voor dure en weesgeneesmiddelen en stollingsfactoren (indicatievoorwaarden en gebruikte hoeveelheid)

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017 - OZP - Duur en weesgeneesmiddel add on
Samenvatting
Regelgeving / beleid
Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Norm N0312 is een nieuw ontwikkelde norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

1) Het vaststellen of er later in 2017 of 2018 voor dezelfde patient een indicatie ID ongelijk aan de dummy-codes is geregistreerd, geldt per zi-nummer. Ter illustratie: zodra op 15 juli 2017 zi-nummer x met indicatie 99999997 is gedeclareerd en op 15 augustus 2017 voor dezelfde patiënt zi-nummer x met indicatie 12, worden beide declaraties toegevoegd aan deelmassa 3.

2) Een patiënt kan meerdere geneesmiddelen voorgeschreven krijgen, vandaar dat alleen hetzelfde zi-nummer overgeheveld mogen worden naar deelmassa 3.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Deelwaarneming - alle add-on geneesmiddelen en/of stollingsfactoren met indicatie ID, en met dummycode 99999997 gedeclareerd t/m prestatiedatum 30 juni 2017 (N0312-HR2017)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle add-on geneesmiddelen en/of stollingsfactoren gedeclareerd met indicatie ID, uitgezonderd de stollingsfactoren die zijn onderzocht in deelmassa 1

Blauwepijl.png

2) Alle add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren met prestatiedatum tussen

1-1-2017 en 30-6-2017 met dummycode 99999997 

Blauwepijl.png

3) Alle add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren met prestatiedatum

vanaf 1-7-2017 met dummycode 99999997 waarvoor geldt dat er later in 2017 of 2018 voor dezelfde patiënt een indicatie ID ongelijk aan de dummy-codes is geregistreerd

Blauwepijl.png

4) Add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren uitgevoerd

en gedeclareerd in Handreiking jaar 

Blauwepijl.png

5) Deelwaarneming 25 patiënten o.b.v. voldoende spreiding van werkzame stof en indicatie

Toon voor deze patiënten middels het medisch dossier aan dat de juiste indicatie ID in combinatie met de stofnaam gebruikt is. Of in het geval van de dummycode 99999997 dat er sprake is van een indicatie met aanspraakstatus.Logica: 1 en 2 en 3 en 4 en 5

Berekening financiële impact

De add-on wordt verwijderd, zie Berekening financiële impact - Waarde add-on.


ValueCareLogo2.png