Deelwaarneming - Verpleegdagen zijn onterecht gekoppeld aan een subtraject - Klinische periode verdeeld over meerdere subtrajecten over meerdere specialismen (N0674)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0674
Link naar Handreiking MSZ
  1. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 - Controlepunt 5.5
  2. Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 - Controlepunt 5.3
Behoort tot Normenkader

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2015 - Onterecht vastleggen van een zorgactiviteit in een klinische setting
  2. Ziekenhuizen Handreiking 2014 - Onterecht vastleggen van een verpleegdag of IC-behandeldag

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2015 - D.S.A.99.92 Serieel declareren van verpleegdag

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2015 - Verpleegdagen
  2. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2014 - Verpleegdagen
  3. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2012 & 2013 - Verpleegdagen
Samenvatting

Het is bij parallelliteit tijdens een klinische periode niet toegestaan om de verpleegdagen aan subtrajecten van verschillende specialismen te koppelen, tenzij er sprake is van definitieve overname door het andere specialisme. Vanuit dit bestand moet een deelwaarneming worden uitgevoerd op ondergenoemde deelmassa. Wanneer deze verdeeld is over twee (of meer) specialismes moet er gekeken worden of er sprake is van(definitieve) overname door het tweede (of volgende) specialisme.

Regelgeving / beleid

Bij parallelliteit tijdens een klinische periode moeten de verpleegdagen aan één subtraject worden gekoppeld. Verpleegdagen worden gekoppeld aan het subtraject van de specialist die verantwoordelijk is voor deze opname. Het verdelen van verpleegdagen is niet toegestaan.
2014: NR/CU-240 art. 7.1c; NR/CU-247, NR/CU-257 art. 8.1c

Bij parallelliteit tijdens een klinische periode moeten de verpleegdagen aan één subtraject worden gekoppeld. Verpleegdagen worden gekoppeld aan het subtraject van de specialist die verantwoordelijk is voor deze opname. Het verdelen van verpleegdagen tussen subtrajecten is niet toegestaan.
2013: NR/CU-222, NR/CU-227, NR/CU-228 art. 6.1c.

Bij een overname door een ander specialisme (hoofdbehandelaar) is het toegestaan om vanaf dat moment de verpleegdagen aan het overnemende specialisme toe te wijzen. Het verdelen van verpleegdagen van een verpleegperiode binnen één specialisme (parallelliteit) over de verschillende DBC’s van dat specialisme is nadrukkelijk niet toegestaan. NB: sub specialismen binnen bijvoorbeeld kindergeneeskunde of chirurgie gelden niet als afzonderlijke specialismen. (punt 49: Verboden-toegestaan-lijst 16 juli 2014)

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Deelwaarneming - Verpleegdagen zijn onterecht gekoppeld aan een subtraject - Klinische periode verdeeld over meerdere subtrajecten over meerdere specialismen (N0674)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) Alle verpleegdagen

2013: Verpleegdag (190200 t/m 190207, 190211 t/m 190217, 194804)

2014: Verpleegdag (190200, 190207, 190218 en 194804)

2015: Verpleegdag (190200, 190218, 194804, 231902)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png
3) Verpleegdagen verdeeld over meerdere subtrajecten van specifieke specialismen

o Longgeneeskunde — Interne Geneeskunde

o Neurologie — Neurochirurgie

o Orthopedie — Heelkunde

o Cardiologie — Cardiochirurgie

o MDL— Interne Geneeskunde

 

Blauwepijl.png
4)  Deelwaarneming om te controleren of sprake is van (definitieve) overname door het tweede (of volgende) specialisme
Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Te nemen actie

Macro correctie en micro correctie van in deelwaarneming gevonden fouten.

Berekening financiële impact

De financiële impact wordt bepaald door de verpleegdagen om te hangen van het subtraject met de minste verpleegdagen naar het subtraject van het specialisme waar de meeste verpleegdagen aan gekoppeld zijn. Indien het aantal dagen gelijk verdeeld is, dan worden de verpleegdagen van de patiënt toebedeeld aan het specialisme waar de patiënt als eerste is opgenomen. De resulterende subtrajecten worden opnieuw gegrouperd. De financiële impact is het verschil in de som van de waarde van beide subtrajecten vóór en ná het omhangen van de verpleegdagen. Zie Berekening financiële impact - Impact bij verdelen van verpleegdagenValueCareLogo2.png