Deelwaarneming - Vastleggen zorgactiviteit ICC voor anesthesist als ondersteuner (N0754-HR2019)

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0754-HR2019
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2019 MSZ - Controlepunt 2

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

 1. Circa 300 gecertificeerde controles - Normenkader - Deelwaarneming - Steekproef (R06430)

Ziekenhuizen Handreiking

 1. Ziekenhuizen Handreiking 2019 - Onterecht vastleggen van een Intercollegiaal consult

Opvolger van Handreikingsnorm N0753

Samenvatting

In deze norm worden alle intercollegiale consulten (ICC) geselecteerd die zijn uitgevoerd door het specialisme anesthesie binnen een ICC subtraject (zorgtype 13). Vanuit dit bestand moet een deelwaarneming worden uitgevoerd waarin op basis van dossieronderzoek wordt vastgesteld dat er sprake is van pijnbestrijding én de aanwezigheid van face-to-face contact.

Regelgeving / beleid
2019
Een zorgtraject met subtraject ZT13 wordt door de medisch specialist (of arts-assistent) die de poortfunctie1 uitvoert geopend bij een intercollegiaal consult (ICC) voor een patiënt die klinisch is opgenomen en waarbij één of meerdere verpleegdagen (190021, 190200, 190218, 194804, 231902) en/of IC-behandeldagen (190150, 190151 en 190157 en 190158) of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK (8.8.01 t/m 8.8.07 en 8.9.01) zijn geregistreerd.
 • Een specialisme mag per klinische opname maximaal één ICC zorg/subtraject (dat uit meerdere contacten kan bestaan) voor een intercollegiaal consult registreren.
 • Wanneer na een ICC de behandeling van de patiënt wordt overgenomen (of resulteert in een medebehandeling), mag geen (ICC) zorg/subtraject worden geopend. Het zorgtype van het subtraject moet worden omgezet van ZT13 naar ZT11 en de ICC-diagnosecode naar de diagnosecode die hoort bij de te behandelen zorgvraag.
 • Wanneer een specialisme dat de patiënt reeds onder behandeling heeft, een verzoek krijgt van een ander specialisme voor een intercollegiaal consult, dan mag het eerstgenoemde specialisme een ICC zorg/subtraject openen naast het reeds lopende zorgtraject voor de eigen reguliere behandeling. De diagnose-combinatietabel is niet van toepassing op ICC zorg/subtrajecten.
 • Bij een dagverpleging (190030 en 190090) en langdurige observatie zonder overnachting (zorgactiviteit 190091) mag geen ICC zorg/subtraject worden geopend.

1Een ICC-anesthesist is toegestaan in de rol van poortspecialist als pijnbestrijder.


Klinisch intercollegiaal consult (icc) (190009)
Een diagnostisch of screenend contact van een medisch specialist (of arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant) die de poortfunctie uitvoert op verzoek van de hoofdbehandelaar met een patiënt tijdens een klinische opname voor een ander specialismen.


2019: NR/REG-1907a art. 7 & art. 24 lid 19

2018
Een zorgtraject met subtraject ZT13 wordt door de medisch specialist (of arts-assistent) die de poortfunctie1 uitvoert geopend bij een intercollegiaal consult (ICC) voor een patiënt die klinisch is opgenomen en waarbij één of meerdere verpleegdagen (190021, 190200, 190218, 194804, 231902) en/of IC-behandeldagen (190150, 190151 en 190157 en 190158) of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK (8.8.01 t/m 8.8.07 en 8.9.01) zijn geregistreerd.
 • Een specialisme mag per klinische opname maximaal één ICC zorg/subtraject (dat uit meerdere contacten kan bestaan) voor een intercollegiaal consult registreren.
 • Wanneer na een ICC de behandeling van de patiënt wordt overgenomen (of resulteert in een medebehandeling), mag geen (ICC) zorg/subtraject worden geopend. Het zorgtype van het subtraject moet worden omgezet van ZT13 naar ZT11 en de ICC-diagnosecode naar de diagnosecode die hoort bij de te behandelen zorgvraag.
 • Wanneer een specialisme dat de patiënt reeds onder behandeling heeft, een verzoek krijgt van een ander specialisme voor een intercollegiaal consult, dan mag het eerstgenoemde specialisme een ICC zorg/subtraject openen naast het reeds lopende zorgtraject voor de eigen reguliere behandeling. De diagnose-combinatietabel is niet van toepassing op ICC zorg/subtrajecten.
 • Bij een dagverpleging (190030 en 190090) en langdurige observatie zonder overnachting (zorgactiviteit 190091) mag geen ICC zorg/subtraject worden geopend.

1Een ICC-anesthesist is toegestaan in de rol van poortspecialist als pijnbestrijder.


Klinisch intercollegiaal consult (icc) (190009)
Een diagnostisch of screenend contact van een medisch specialist (of arts-assistent) die de poortfunctie uitvoert op verzoek van de hoofdbehandelaar met een patiënt tijdens een klinische opname voor een ander specialisme.


2018: NR/REG-1816 art. 7 & art. 24 lid 47

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

De N0754 is de opvolger van de N0753. De nieuwe norm controleert op dezelfde fouten in de registratie, alleen worden de acties gesignaleerd op DBC niveau in plaats van op zorgactiviteit niveau.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Intensivisten kunnen ook onder agb 89 werken. ICC's uitgevoerd door een intensivist worden niet meegenomen binnen deze norm.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Deelwaarneming - Vastleggen van ICC voor anesthesist als ondersteuner is niet toegestaan (N0754-HR2016)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle subtrajecten met zorgtype 13 waaraan een zorgactiviteit 190009 gekoppeld is

Blauwepijl.png

2) Het subtraject valt in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Tijdens een klinische opname (ZA 190200, 190218, 194804, 190150, 190151, 190157 en 190158) of verpleegdag kaakchirurgie (231902) van een ander specialisme

Blauwepijl.png

4) Tijdens de klinische opname vindt een OK zorgactiviteit (o.b.v. sluitregel 0.0000.2) plaats

Blauwepijl.png

5) Uitvoerend specialisme is Anesthesie (agb 89)

Blauwepijl.png

6) Deelwaarneming uitvoeren met check op sprake pijnbestrijding én face-to-face contact

Logica: 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en 6
Financiële impact

De waarde van het onterecht subtraject. Zie Berekening financiële impact - Waarde subtraject

ValueCareLogo2.png