Deelwaarneming - Vastleggen zorgactiviteit ICC voor anesthesist als ondersteuner (N0754)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0754
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Deelwaarneming - Steekproef (R06430)

Ziekenhuizen over Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2021 - Complexe Zorgactiviteiten
  2. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020 - Complexe Zorgactiviteiten
Samenvatting

In deze norm worden alle intercollegiale consulten (ICC) geselecteerd die zijn uitgevoerd door het specialisme anesthesie binnen een ICC subtraject (zorgtype 13). Vanuit dit bestand moet een deelwaarneming worden uitgevoerd waarin op basis van dossieronderzoek wordt vastgesteld dat er sprake is van pijnbestrijding én de aanwezigheid van face-to-face contact.

Regelgeving / beleid
2021
Openen zorgtraject bij intercollegiaal consult (icc) (met subtraject ZT13)

Een zorgtraject met subtraject ZT13 wordt door de medisch specialist (of arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant) die de poortfunctie uitvoert geopend bij een intercollegiaal consult (icc) voor een patiënt die klinisch is opgenomen waarbij één of meer verpleegdagen, klinische zorgdagen in de thuissituatie, ic-dagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd.

Een specialisme opent per klinische opname van een ander specialisme maximaal één icc zorg/subtraject (dat uit meerdere contacten kan bestaan) voor een intercollegiaal consult.

Wanneer na een icc de behandeling van de patiënt wordt overgenomen of resulteert in een medebehandeling, wordt geen (icc) zorg/subtraject geopend. Het zorgtype van het subtraject wordt omgezet van ZT13 naar ZT11 en de icc-diagnosecode naar de diagnosecode die hoort bij de te behandelen zorgvraag.

Wanneer een specialisme dat de patiënt al onder behandeling heeft, een verzoek krijgt van een ander specialisme voor een intercollegiaal consult, dan opent het eerstgenoemde specialisme een icczorg/subtraject naast het reeds lopende zorgtraject voor de eigen reguliere behandeling. De diagnosecombinatietabel is niet van toepassing op icc-zorg/subtrajecten.

Bij een dagverpleging en langdurige observatie zonder overnachting (zorgactiviteit 190091) wordt geen icc-zorg/subtraject geopend.

2021: NR/REG-2103a art. 7


Klinisch intercollegiaal consult (icc) (190009)
Een diagnostisch of screenend face-to-face contact van een medisch specialist (of arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant) die de poortfunctie uitvoert op verzoek van de hoofdbehandelaar met een patiënt tijdens een klinische opname voor een ander specialisme.

2021: NR/REG-2103a art. 24 lid 19

2020
Een zorgtraject met subtraject ZT13 wordt door de medisch specialist (of arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant) die de poortfunctie uitvoert geopend bij een intercollegiaal consult (icc) voor een patiënt die klinisch is opgenomen waarbij één of meer verpleegdagen, klinische zorgdagen in de thuissituatie, ic-dagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd.

Een specialisme opent per klinische opname van een ander specialisme maximaal één icc zorg/subtraject (dat uit meerdere contacten kan bestaan) voor een intercollegiaal consult.

Wanneer na een icc de behandeling van de patiënt wordt overgenomen of resulteert in een medebehandeling, wordt geen (icc) zorg/subtraject geopend. Het zorgtype van het subtraject wordt omgezet van ZT13 naar ZT11 en de icc-diagnosecode naar de diagnosecode die hoort bij de te behandelen zorgvraag.

Wanneer een specialisme dat de patiënt al onder behandeling heeft, een verzoek krijgt van een ander specialisme voor een intercollegiaal consult, dan opent het eerstgenoemde specialisme een icczorg/subtraject naast het reeds lopende zorgtraject voor de eigen reguliere behandeling. De diagnosecombinatietabel is niet van toepassing op icc-zorg/subtrajecten.

Bij een dagverpleging en langdurige observatie zonder overnachting (zorgactiviteit 190091) wordt geen icc-zorg/subtraject geopend.

2020: NR/REG-2001a art. 7


Klinisch intercollegiaal consult (icc) (190009)
Een diagnostisch of screenend contact van een medisch specialist (of arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant) die de poortfunctie uitvoert op verzoek van de hoofdbehandelaar met een patiënt tijdens een klinische opname voor een ander specialismen.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 19

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Intensivisten kunnen ook onder agb 89 werken. ICC's uitgevoerd door een intensivist worden niet meegenomen binnen deze norm.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Deelwaarneming - Vastleggen zorgactiviteit ICC voor anesthesist als ondersteuner (N0754)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle subtrajecten met zorgtype 13 waaraan een zorgactiviteit 190009 gekoppeld is

Blauwepijl.png

2) Het subtraject valt in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Tijdens een klinische opname (ZA 190200, 190218, 194804, 190150, 190151, 190157 en 190158, vanaf 2021: 190159 en 190160) of verpleegdag kaakchirurgie (231902) van een ander specialisme

Blauwepijl.png

4) Tijdens de klinische opname vindt een OK zorgactiviteit (o.b.v. sluitregel 0.0000.2) plaats

Blauwepijl.png

5) Uitvoerend specialisme is Anesthesie (agb 89)

Blauwepijl.png

6) Deelwaarneming uitvoeren met check op sprake pijnbestrijding én face-to-face contact

Logica: 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en 6

Berekening financiële impact

De waarde van het onterecht subtraject. Zie Berekening financiële impact - Waarde subtraject

ValueCareLogo2.png