Deelwaarneming - Vastleggen zorgactiviteit ICC voor anesthesist als ondersteuner (N0753-HR2018)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0753-HR2018
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2018 MSZ - Controlepunt 2

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2018 - Onterecht vastleggen van een Intercollegiaal consult
Samenvatting

In deze norm worden alle intercollegiale consulten (ICC) geselecteerd die zijn uitgevoerd door het specialisme anesthesie binnen een ICC subtraject (zorgtype 13). Vanuit dit bestand moet een deelwaarneming worden uitgevoerd waarin op basis van dossieronderzoek wordt vastgesteld dat er sprake is van pijnbestrijding én de aanwezigheid van face-to-face contact.

Regelgeving / beleid

Wanneer een anesthesist ondersteuner is bij de behandeling mag er geen ICC in rekening worden gebracht. Een ICC anesthesist is toegestaan in de rol van pijnbestrijder.

Definitief concept Handreiking Rechtmatigheidscontroles MSZ 2018

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Vanaf 2018 zijn de IC dagen 190157 en 190158 toegevoegd.

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Deelwaarneming - Vastleggen van ICC voor anesthesist als ondersteuner is niet toegestaan (N0753-HR2016)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle zorgactiviteiten 190009 gekoppeld aan een zorgtype 13

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in scope controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten is in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Tijdens een klinische opname (ZA 190200, 190218, 194804, 190150, 190151 en 190153 t/m 190155, vanaf 2018: IC dagen 190157 en 190158) of verpleegdag kaakchirurgie (231902)) van een ander specialisme

Blauwepijl.png

4) Tijdens de klinische opname vindt een OK zorgactiviteit (o.b.v. sluitregel 0.0000.2) plaats

Blauwepijl.png

5) Uitvoerend specialisme is Anesthesie

Blauwepijl.png

6) Deelwaarneming uitvoeren met check op sprake pijnbestrijding én face-to-face contact


Logica: 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en 6

Financiële impact

De waarde van het onterecht subtraject. Zie Berekening financiële impact - Waarde subtraject

ValueCareLogo2.png