Deelwaarneming - Vastleggen wondbehandeling (N0464-HR2020)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0464-HR2020
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2020 MSZ - Controlepunt 6.15

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Deelwaarneming - Steekproef (R06430)

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2020 - Het onterecht vastleggen van een complexe zorgactiviteit
Samenvatting

Het is niet toegestaan om de zorgactiviteitcode 038945 vast te leggen indien er niet voldaan is aan de (actuele) omschrijving zoals opgenomen bij de zorgactiviteit.

Regelgeving / beleid
2020
In de Nadere Regel is de omschrijving van de zorgactiviteit wondbehandeling (038945) niet meer specifiek benoemd. De omschrijving is terug te vinden in de zorgactiviteitentabel.

038945
Behandeling wond met wondrandexcisie (o.a. necrotomie, debridement) of wond > 5 cm lengte zonder wondrandexcisie. Incl. onderzoek en schoonmaken en evt. hechten of lijmen. Incl. evt. plaats. verdoven.

2019
In de Nadere Regel is de omschrijving van de zorgactiviteit wondbehandeling (038945) niet meer specifiek benoemd. De omschrijving is terug te vinden in de zorgactiviteitentabel.

038945
Behandeling wond met wondrandexcisie (o.a. necrotomie, debridement) of wond > 5 cm lengte zonder wondrandexcisie. Incl. onderzoek en schoonmaken en evt. hechten of lijmen. Incl. evt. plaats. verdoven.

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Deelwaarneming - Vastleggen wondbehandeling (N0464-HR2020)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle zorgactiviteiten wondbehandeling (038945)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd scope in controlejaar of handreikingjaar
of
zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Deelwaarneming om vast te stellen dat er voldaan is aan de voorwaarden
Stel vast dat uit het medisch dossier blijkt dat er sprake is geweest van een wondbehandeling van een wond groter dan 5 centimeter of van een wondbehandeling met wondrandexcisie (necrotomie, debridement).


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

De zorgactiviteit wondbehandeling wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png