Deelwaarneming - Vastleggen wondbehandeling (N0464-HR2019)

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0464-HR2019
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2019 MSZ - Controlepunt 6.15

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Circa 300 gecertificeerde controles - Normenkader - Deelwaarneming - Steekproef (R06430)

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2019 - Het onterecht vastleggen van een complexe zorgactiviteit
Samenvatting

Het is niet toegestaan om de zorgactiviteitcode 038945 vast te leggen indien er niet voldaan is aan de (actuele) omschrijving zoals opgenomen bij de zorgactiviteit.

Regelgeving / beleid
2019
In de Nadere Regel is de omschrijving van de zorgactiviteit wondbehandeling (038945) niet meer specifiek benoemd. De omschrijving is terug te vinden in de zorgactiviteitentabel.

038945
Behandeling wond met wondrandexcisie (o.a. necrotomie, debridement) of wond > 5 cm lengte zonder wondrandexcisie. Incl. onderzoek en schoonmaken en evt. hechten of lijmen. Incl. evt. plaats. verdoven.

2018
In de Nadere Regel is de omschrijving van de zorgactiviteit wondbehandeling (038945) niet meer specifiek benoemd. De omschrijving is terug te vinden in de zorgactiviteitentabel.

038945
Behandeling wond met wondrandexcisie (o.a. necrotomie, debridement) of wond > 5 cm lengte zonder wondrandexcisie. Incl. onderzoek en schoonmaken en evt. hechten of lijmen. Incl. evt. plaats. verdoven.

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Deelwaarneming - Vastleggen wondbehandeling (N0464-HR2019)” als aan de volgende selectie is voldaan: 1) Alle zorgactiviteiten wondbehandeling (038945)
 

Blauwepijl.png


2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd scope in controlejaar of handreikingjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of handreikingsjaar
 

Blauwepijl.png


3) Deelwaarneming om vast te stellen dat er voldaan is aan de voorwaarden.

Stel vast dat uit het medisch dossier blijkt dat er sprake is geweest van een wondbehandeling van een wond groter dan 5 centimeter of van een wondbehandeling met wondrandexcisie (necrotomie, debridement).

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

De zorgactiviteit wondbehandeling wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit


ValueCareLogo2.png