Deelwaarneming - Vastleggen wondbehandeling (N0464-HR2017)

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0464-HR2017
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2017 MSZ - Controlepunt 6.15

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2017 - Het onterecht vastleggen van een complexe zorgactiviteit

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017
Samenvatting

Het is niet toegestaan om de zorgactiviteitcodes 038944 of 038945 vast te leggen indien er niet voldaan is aan de (actuele) omschrijving zoals opgenomen bij de zorgactiviteit.

Regelgeving / beleid

Per 1 januari 2016 zijn de zorgactiviteiten voor wondbehandeling herzien. Zorgactiviteiten 038941 en 038943 zijn beëindigd en er zijn in overleg met de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) twee nieuwe zorgactiviteiten aangemaakt waarbij het verschil in zwaarte van de wondbehandeling beter tot zijn recht komt.

038944: Wondbehandeling van een wond kleiner of gelijk aan 5 cm zonder wondrandexcisie.

038945: Wondbehandeling van een wond met wondrandexcisie of wondbehandeling van een wond groter dan 5 cm zonder wondrand-excisie (o.a. necrotomie, debridement).

2017: NR/REG-1732, Artikel 24

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Deelwaarneming - Vastleggen wondbehandeling (N0464-HR2017)” als aan de volgende selectie is voldaan: 1) Alle zorgactiviteiten wondbehandeling (038944 en 038945)
 

Blauwepijl.png


2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd scope in controlejaar of handreikingjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of handreikingsjaar
 

Blauwepijl.png


3) Deelwaarneming om vast te stellen dat er voldaan is aan de voorwaarden.

Bij zorgactiviteit 038944, is de wond kleiner of gelijk aan 5 cm zonder wondrandexcisie

Bij zorgactiviteit 038945, is de wond met wondrandexcisie of wondbehandeling van een wond groter dan 5 cm zonder wondrandexcisie (o.a. necrtomie en debridement)
 
Logica: 1 en 2 en 3 

Berekening financiële impact

De zorgactiviteit wondbehandeling wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit


ValueCareLogo2.png