Deelwaarneming - Vastleggen van ICC zonder face-to-face contact (N0759-HR2018)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0759-HR2018
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2018 MSZ - Controlepunt 2

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2018 - Onterecht vastleggen van een Intercollegiaal consult
Samenvatting

Het is niet toegestaan om een zorgactiviteit ICC (190009) te registreren als er geen face-to-face contact heeft plaatsgevonden tussen patiënt en in consult geroepen poortspecialist.

Regelgeving / beleid

Het is niet toegestaan om een zorgactiviteit ICC (190009) te registreren als er geen face-to-face contact heeft plaatsgevonden tussen patiënt en in consult geroepen poortspecialist.

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. In norm N0753-HR2018 wordt al gekeken naar de rechtmatigheid van een ICC (190009) door de anesthesist in het kader van pijnbestrijding. Daarbij wordt reeds gekeken of er daadwerkelijk face-to-face contact heeft plaatsgevonden. Daarom wordt in deze deelwaarneming Anesthesie uitgesloten.
  2. ICC's die op de data-analyse (N0581) reeds als fout zijn beoordeeld, worden in deze deelwaarneming niet getoond. Immers, het gaat hier om de resterende risicomassa waarvan nog niet vaststaat of deze correct of nog niet correct is geregistreerd.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Deelwaarneming - Vastleggen van ICC zonder face-to-face contact (N0759-HR2018)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle zorgactiviteiten 190009 gekoppeld aan een zorgtype 13, exclusief uitvoerend specialisme Anesthesie

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in scope controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten is in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Tijdens een klinische opname (ZA 190200, 190218, 194804, 190150, 190151 en 190153 t/m 190155, vanaf 2018: IC dagen 190157 en 190158, verpleegdag kaakchirurgie (231902) van een ander specialisme


Logica: 1 en 2 en 3 
Berekening financiële impact

Het onterechte consult wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png

</div>