Deelwaarneming - Vastleggen van ICC zonder face-to-face contact (N0752-HR2020)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0752-HR2020
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2020 MSZ - Controlepunt 2

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Deelwaarneming - Steekproef (R06430)

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2020 - Onterecht vastleggen van een Intercollegiaal consult
Samenvatting

Het is niet toegestaan om een zorgactiviteit ICC (190009) te registreren als er geen face-to-face contact heeft plaatsgevonden tussen patiënt en in consult geroepen poortspecialist.

Regelgeving / beleid
2020
Klinisch intercollegiaal consult (icc) (190009)

Een diagnostisch of screenend contact van een medisch specialist (of arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant) die de poortfunctie uitvoert op verzoek van de hoofdbehandelaar met een patiënt tijdens een klinische opname voor een ander specialismen.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 19


Tijdelijke versoepeling NZa-regelgeving voor de msz in verband met het coronavirus
Een klinisch intercollegiaal consult (ICC; 190009) of medebehandeling (190017) mag geregistreerd worden voor zorg op afstand wanneer u als medisch specialist, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant contact heeft met een patiënt. Hiermee wordt voor ICC en medebehandeling buiten de coronacrisis om een face-to-face contact bedoeld. Een ICC/medebehandeling mag niet worden geregistreerd als u als zorgverlener overleg voert met een andere zorgverlener (interdisciplinair overleg).

2019
Klinisch intercollegiaal consult (icc) (190009)

Een diagnostisch of screenend contact van een medisch specialist (of arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant) die de poortfunctie uitvoert op verzoek van de hoofdbehandelaar met een patiënt tijdens een klinische opname voor een ander specialismen.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 19

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Het specialisme anesthesie (agb89) wordt niet langer uitgesloten op de N0752. Bij de Handreiking van vorig jaar werden deze acties uitgesloten op de N0752 om overlap tussen de N0754 en de N0752 te voorkomen, en alleen op de N0754 getoond. De N0754 behoort vanaf 2020 niet meer tot de Handreiking. De acties zijn daarom weer toegevoegd aan de N0752.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. ICC's die op de data-analyse (N0581) reeds als fout zijn beoordeeld, worden in deze deelwaarneming niet getoond. Immers, het gaat hier om de resterende risicomassa waarvan nog niet vaststaat of deze correct of nog niet correct is geregistreerd.
  2. Intensivisten kunnen ook onder agb 89 werken. ICC's uitgevoerd door een intensivist worden wel meegenomen binnen deze norm.
  3. IC dagen 190159 en 190160 zijn per 1-1-2021 toegevoegd aan de scope.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Deelwaarneming - Vastleggen van ICC zonder face-to-face contact (N0752-HR2020)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle subtrajecten met zorgtype 13 waaraan een zorgactiviteit 190009 gekoppeld is

Blauwepijl.png

2) Het subtraject valt in scope controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Tijdens een klinische opname (ZA 190200, 190218, 194804, 190150, 190151, 190157, 190158) of verpleegdag kaakchirurgie (231902) van een ander specialisme

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Het onterechte consult wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png