Deelwaarneming - Vastleggen van ICC zonder face-to-face contact (N0752-HR2019)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0752-HR2019
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2019 MSZ - Controlepunt 2

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Deelwaarneming - Steekproef (R06430)

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2019 - Onterecht vastleggen van een Intercollegiaal consult

Opvolger van Handreikingsnorm N0759

Samenvatting

Het is niet toegestaan om een zorgactiviteit ICC (190009) te registreren als er geen face-to-face contact heeft plaatsgevonden tussen patiënt en in consult geroepen poortspecialist.

Regelgeving / beleid
2019
Klinisch intercollegiaal consult (icc) (190009)

Een diagnostisch of screenend contact van een medisch specialist (of arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant) die de poortfunctie uitvoert op verzoek van de hoofdbehandelaar met een patiënt tijdens een klinische opname voor een ander specialismen.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 19

2018
Klinisch intercollegiaal consult (icc) (190009)

Een diagnostisch of screenend contact van een medisch specialist (of arts-assistent) die de poortfunctie uitvoert op verzoek van de hoofdbehandelaar met een patiënt tijdens een klinische opname voor een ander specialisme.

2018: NR/REG-1816 art. 24 lid 47

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

De N0752 is de opvolger van de N0759. De nieuwe norm controleert op dezelfde fouten in de registratie, alleen worden de acties gesignaleerd op DBC niveau in plaats van op zorgactiviteit niveau.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. In norm N0754-HR2019 wordt al gekeken naar de rechtmatigheid van een ICC (190009) door de anesthesist in het kader van pijnbestrijding. Daarbij wordt reeds gekeken of er daadwerkelijk face-to-face contact heeft plaatsgevonden. Daarom wordt in deze deelwaarneming Anesthesie uitgesloten.
  2. ICC's die op de data-analyse (N0581) reeds als fout zijn beoordeeld, worden in deze deelwaarneming niet getoond. Immers, het gaat hier om de resterende risicomassa waarvan nog niet vaststaat of deze correct of nog niet correct is geregistreerd.
  3. Intensivisten kunnen ook onder agb 89 werken. ICC's uitgevoerd door een intensivist worden wel meegenomen binnen deze norm.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Deelwaarneming - Vastleggen van ICC zonder face-to-face contact (N0752-HR2019)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle subtrajecten met zorgtype 13 waaraan een zorgactiviteit 190009 gekoppeld is, exclusief uitvoerend specialisme Anesthesie (agb 89)

Blauwepijl.png

2) Het subtraject valt in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Tijdens een klinische opname (ZA 190200, 190218, 194804, 190150, 190151, 190157, 190158) of verpleegdag kaakchirurgie (231902) van een ander specialisme


Logica: 1 en 2 en 3
Berekening financiële impact

Het onterechte consult wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png