Deelwaarneming - Postoperatief op de IC i.p.v. op de recovery-afdeling (N0538-HR2017)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png


Referentienummer: N0538-HR2017
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2017 MSZ - Controlepunt 5.10

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2017 - Onterecht vastleggen van een klinische zorgactiviteit

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017 - IC's
Samenvatting

Het is niet toegestaan een IC-behandeldag te registreren bij opname postoperatief op de IC voor recovery i.p.v. op de recovery-afdeling zelf. Dit geldt ook voor opname op de Post Anesthesia Care Unit (PACU).

Regelgeving / beleid

IC-behandeldag licht, middel of zwaar (190153, 190154 en 190155)

Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een IC patiënt, ingedeeld in behandeldag licht, middel of zwaar.

Niet als behandeldag wordt geteld het post-operatief onderbrengen van een patiënt zonder IC-indicatie op de IC, in plaats van op de verkoeverafdeling , voorafgaand aan overplaatsing naar de gewone verpleegafdeling. Het betreft dan een reguliere post-operatieve bewaking en geen IC-behandeldag.

Ook voor de Post Anesthesia Care Unit (PACU) geldt dat het post-operatief onderbrengen van een patiënt zonder IC-indicatie op de IC, in plaats van op de verkoeverafdeling, voorafgaand aan overplaatsing naar de gewone verpleegafdeling niet als behandeldag wordt geteld.

2017: NR/REG-1732, Artikel 26.2d

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

In de Handreiking wordt de keuze open gelaten om OK-activiteiten te detecteren ofwel uit het OK-deelsysteem, of op basis van zorgactiviteiten bij de 42-dagenregel. ValueCare heeft voor de eerste optie gekozen. 

Interpretaties
  • Wanneer de operatie van de patient is afgerond en de patient komt direct daarna op de IC terecht, dan wordt deze gesignaleerd wanneer deze korter ligt dan 24 uur. De tijd wordt berekend vanaf moment dat de patient op de IC komt tot het eind van de IC.
  • Er is een parameter (N0538_MINUTEN_TOT_IC ) ingebouwd die per ziekenhuis het aantal minuten weergeeft waarin het aannemelijk is dat de patient van de OK naar de IC is overgeplaatst (tijd tussen eindtijd OK en begintijd IC). De standaard instelling van deze parameter is nul minuten.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Deelwaarneming - Postoperatief op de IC i.p.v. op de recovery-afdeling (N0538-HR2017)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1) IC-behandeldagen (190153, 190154 en 190155)

Blauwepijl.png

2) Zorgactiviteit in scope controlejaar of handreikingjaar

Blauwepijl.png


3) Er is sprake van een IC opname op dezelfde kalenderdag als de OK sessie (uit het OK deelsysteem)

Indien de IC opname korter is dan 24 uur, worden alle IC-behandeldagen binnen die opname getoond

Blauwepijl.png

4) Indien voor de OK-sessie ook een IC-behandeldag voor de patiënt is opgenomen, worden deze uitgesloten. Indien een patiënt na afloop van de OK langer dan 24 uur op
de IC aanwezig is, wordt deze ook uitgesloten.

Logica: 1 en 2 en 3 en 4
Berekening financiële impact

De add-on wordt verwijderd, zie Berekening financiële impact - Waarde add-on.

ValueCareLogo2.png