Deelwaarneming - Post IC-High Care dossiercontrole (N0300-HR2017)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0300-HR2017
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2017 MSZ - Controlepunt 6.10

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2017 - Het onterecht vastleggen van een complexe zorgactiviteit

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017Deelwaarnemingen / Steekproeven
Samenvatting

Het is niet toegestaan om een zorgactiviteit toeslag post IC-high care vast te leggen indien er geen sprake is van een noodzaak tot intensieve behandeling en bewaking na een opname op de neonatale intensive care.

Regelgeving / beleid

Toeslag post IC-high care (190152)

Er is sprake van post-IC High care als aansluitend aan een opname op de neonatale intensive care (NICU) noodzaak bestaat tot intensieve behandeling en bewaking. Dit is het geval indien sprake is van:

  1. een gewicht vanaf 1000 tot 1200 gram, en/of;
  2. een leeftijd van het kind, inclusief zwangerschapsduur, vanaf 30 tot 32 weken, en/of;
  3. ten minste twee van de volgende behandelingen en/of vormen van bewaking: CPAP/ low flow, continue parenterale medicatie ter ondersteuning van één of meer vitale functies, meervoudige medicamenteuze therapie (exclusief vitaminen en andere voedingssupplementen), centrale lijn voor parenterale voeding, invasieve bloeddrukmeting en blaascatheter.

De post-IC high care bedden kunnen zich ook bevinden buiten het perinatologisch centrum.

2017: NR/REG-1732, Artikel 26.4b

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar. Indien een ziekenhuis heeft aangegeven specifieke codes voor behandeling/bewaking te hanteren, dan wordt optie A gehanteerd, anders optie B.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuze is gemaakt:

Deze controle kan enkel door middel van dossiercontrole volledig uitgevoerd worden gezien de eisen voor leeftijd en gewicht. In deze analyse is uitgesloten:

  • Post IC-High care met op dezelfde dag een NICU-verpleegdag (190150)
  • Post IC-High Care is niet aansluitend op NICU opname

Dit omdat Post-IC high care dat niet voldoet aan bovenstaande eisen reeds gesignaleerd wordt op norm N0684-HR2017 (data analyse).

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Deelwaarneming - Post IC-High Care dossiercontrole (N0300-HR2017)” als aan de volgende selectie is voldaan: 

1Alle Post IC-high care (190152)

Blauwepijl.png

2) Zorgactiviteit uitgevoerd in scope controlejaar of handreikingjaar

Blauwepijl.png

3) De zorgactiviteit bij deze patiënt komt niet voor op norm N0684

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

4) Er is sprake van het gebruik van eigen registratiecodes voor behandelingen en/of vormen van bewaking ten behoeve
van de Post IC-high care

6) Er is geen sprake van het gebruik
van eigen registratiecodes voor behandelingen en/of vormen van bewaking ten behoeve van
de Post IC-high care

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

5) Stel vast of de leeftijd (inclusief zwangerschapsduur) en gewicht
conform de eisen zijn

7) Stel vast of de leeftijd (inclusief zwangerschapsduur) en gewicht
conform de eisen zijn

en

voldaan wordt aan de eisen van ten minste twee behandelingen en/of
vormen van bewaking

Logica: 1 en 2 en 3 en ((4 en 5) of (6 en 7))
Berekening financiële impact

De Post-IC High Care (190152) wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Waarde add-on/OZP 

ValueCareLogo2.png