Deelwaarneming - Onverzekerde zorg declareren als verzekerde zorg - Trombolyse (N0782-HR2020)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0782-HR2020
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2020 MSZ - Controlepunt 12

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Deelwaarneming - Steekproef (R06430)

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2020 - Het vastleggen van een andere zorgactiviteit, die wel als verzekerde zorg wordt vergoed
Samenvatting

Het is niet toegestaan om zorgactiviteiten die onverzekerde zorg zijn te declareren als verzekerde zorg.

Regelgeving / beleid
2020
Aan elke dbc-zorgproductcode wordt een declaratiecode verbonden die binnen het gereguleerde segment aangeeft welk maximumtarief in rekening mag worden gebracht. De declaratiecode bestaat uit zes posities waarbij de eerste twee posities aangeven:
  • of er sprake is van zorg binnen het gereguleerde of vrije segment;
  • of aanspraak vanuit de Zvw-basisverzekering van toepassing is.

2020: BR/REG-20114a art. 5 lid 8

2019
Aan elke dbc-zorgproductcode wordt een declaratiecode verbonden die binnen het gereguleerde segment aangeeft welk maximumtarief in rekening mag worden gebracht. De declaratiecode bestaat uit zes posities waarbij de eerste twee posities aangeven:
  • of er sprake is van zorg binnen het gereguleerde of vrije segment;
  • of aanspraak vanuit de Zvw-basisverzekering van toepassing is.

2019: BR/REG-19122a art. 5 lid 8

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Deelwaarneming - Onverzekerde zorg declareren als verzekerde zorg - Trombolyse (N0782-HR2020)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Subtrajecten met bijbehorende diagnosen voor specialismen Neurochirurgie, Cardiologie, Neurologie en Radiologie m.b.t. Trombolyse, en met daaraan gekoppeld de geregistreerde (oranje) zorgactiviteit uit Bijlage 8

Blauwepijl.png

2) Het subtraject valt in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Gekoppeld aan een gedeclareerd subtraject met declaratiecode 14xxxx of 15xxxx

(aanspraak vanuit de basisverzekering) 


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact

Impact is waarde subtraject.

ValueCareLogo2.png