Deelwaarneming - Onverzekerde zorg declareren als verzekerde zorg - Trombolyse (N0782-HR2019)

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0782-HR2019
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2019 MSZ - Controlepunt 12

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Circa 300 gecertificeerde controles - Normenkader - Deelwaarneming - Steekproef (R06430)

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2019 - Het vastleggen van een andere zorgactiviteit, die wel als verzekerde zorg wordt vergoed

Opvolger van Handreikingsnorm N0775

Samenvatting

Het is niet toegestaan om zorgactiviteiten die onverzekerde zorg zijn te declareren als verzekerde zorg.

Regelgeving / beleid
2019
Aan elke dbc-zorgproductcode wordt een declaratiecode verbonden die binnen het gereguleerde segment aangeeft welk maximumtarief in rekening mag worden gebracht. De declaratiecode bestaat uit zes posities waarbij de eerste twee posities aangeven:
  • of er sprake is van zorg binnen het gereguleerde of vrije segment;
  • of aanspraak vanuit de Zvw-basisverzekering van toepassing is.

2019: BR/REG-19122a art. 5 lid 8

2018
Aan elke dbc-zorgproductcode wordt een declaratiecode verbonden die binnen het gereguleerde segment aangeeft welk maximumtarief in rekening mag worden gebracht. De declaratiecode bestaat uit zes posities waarbij de eerste twee posities aangeven:
  • of er sprake is van zorg binnen het gereguleerde of vrije segment;
  • of aanspraak vanuit de Zvw-basisverzekering van toepassing is.

2018: BR/REG-18154 art. 5 lid 8

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

De N0782 is de opvolger van de N0775. De nieuwe norm controleert op dezelfde fouten in de registratie, alleen worden de acties gesignaleerd op DBC niveau in plaats van op zorgactiviteit niveau.

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Deelwaarneming - Onverzekerde zorg declareren als verzekerde zorg - Trombolyse (N0782-HR2019)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Subtrajecten met bijbehorende diagnosen voor specialismen Neurochirurgie, Cardiologie, Neurologie en Radiologie m.b.t. Trombolyse, en met daaraan gekoppeld de geregistreerde (oranje) zorgactiviteit uit Bijlage 8

Blauwepijl.png

2) Het subtraject valt in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Gekoppeld aan een gedeclareerd subtraject met declaratiecode 14xxxx of 15xxxx

(aanspraak vanuit de basisverzekering) 


Logica: 1 en 2 en 3
Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact

Impact is waarde subtraject.

ValueCareLogo2.png