Deelwaarneming - Onverzekerde zorg declareren als verzekerde zorg - Trombolyse (N0775-HR2017)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0775-HR2017
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2017 MSZ - Controlepunt 12b

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2017 - Het vastleggen van een andere zorgactiviteit, die wel als verzekerde zorg wordt vergoed

Ziekenhuizen Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen Rechtmatigheid 2017 - Deelwaarnemingen / Steekproeven
Samenvatting

Het is niet toegestaan om zorgactiviteiten die onverzekerde zorg zijn te declareren als verzekerde zorg.

Regelgeving / beleid

Aan elke DBC-zorgproductcode wordt een declaratiecode verbonden die binnen het gereguleerde segment aangeeft welk maximumtarief in rekening mag worden gebracht. De declaratiecode bestaat uit zes posities waarbij de eerste twee posities aangeven:

- of er sprake is van zorg binnen het gereguleerde of vrije segment;

- of aanspraak vanuit de Zvw-basisverzekering van toepassing is.

2017: BR/REG-17156, Artikel 5.8

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Dit is ten opzichte van vorige Handreiking een nieuwe deelwaarneming norm. Voor de zes deelmassa’s uit bijlage 8 worden zes nieuwe normen gedefinieerd. Daarmee vervalt norm N0780.

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Deelwaarneming - Onverzekerde zorg declareren als verzekerde zorg - Trombolyse (N0775-HR2017)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) De geregistreerde (oranje) zorgactiviteiten en bijbehorende diagnosen voor specialismen Neurochirurgie, Cardiologie, Neurologie en Radiologie m.b.t. Trombolyse uit bijlage 8

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in scope controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten is in scope controlejaar of handreikingsjaar


Blauwepijl.png

3) Gekoppeld aan een gedeclareerd subtraject met declaratiecode 14xxxx of 15xxxx

(aanspraak vanuit de basisverzekering) Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png