Deelwaarneming - Onterecht vastleggen van een consult Kaakchirugie (N0421-HR2019)

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0421-HR2019
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2019 MSZ - Controlepunt 6.11

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

 1. Circa 300 gecertificeerde controles - Normenkader - Deelwaarneming - Steekproef (R06430)

Ziekenhuizen Handreiking

 1. Ziekenhuizen Handreiking 2019 - Het onterecht vastleggen van een complexe zorgactiviteit
Samenvatting

Het is niet toegestaan een consult bij kaakchirurgie vast te leggen:

 • Als er in dezelfde zitting een behandeling uit productgroep 3 t/m 8 plaatsvindt.
 • Gedurende 30 dagen na een consult, indien er geen sprake is van een nieuw ziektegeval.
 • Gedurende 30 dagen na een behandeling productgroep 3 t/m 8.
 • Als er geen uitgebreid onderzoek wordt verricht zoals vermeld in de beleidsregel van de NZa.
 • Als er geen sprake is van een face-to-face contact met de kaakchirurg.
Regelgeving / beleid
2019
Consult (234003)
Een face-to-face consult met de kaakchirurg, inclusief een uitgebreid onderzoek. Het opnemen van een eenvoudige anamnese over aard en duur van de klachten, behalve informatie naar de algemene gezondheid, dienen als een geheel met de daaropvolgende behandeling en behorende bij de behandeling te worden beschouwd. In die situatie wordt geen consult vastgelegd.

In de verrichtingen zoals vermeld in productgroep 3 t/m 8 zijn begrepen de controlebezoeken, voor zover deze binnen 30 dagen na de ingreep plaatsvinden.

Als algemene regel geldt dat het maximumtarief de volledige behandeling van die aandoening omvat, dat wil zeggen:

 • de voorbehandeling;
 • de verrichting, ongeacht of die in één of meer zittingen plaatsvindt;
 • de nabehandeling totdat de patiënt voor de desbetreffende aandoening, waarvoor de prestatie gedeclareerd wordt, genezen is verklaard, danwel uit de behandeling ontslagen is.

2019: NR/REG-1907a art. 29 lid 3a t/m 3c


Indien een consult kaakchirurgie (234003) in dezelfde zitting wordt gevolgd door een verrichting uit productgroep 3 t/m 8, wordt het consult niet in rekening gebracht.

Voor het maximumtarief van het consult verleent de kaakchirurg gedurende 30 dagen na de datum waarop de patiënt zich voor het eerst bij de kaakchirurg meldt, consultatieve poliklinische hulp betreffende hetzelfde ziektegeval.

2019: NR/REG-1907a art. 34d lid 4a

2018
Consult (234003)
Een face-to-face consult met de kaakchirurg, inclusief een uitgebreid onderzoek. Het opnemen van een eenvoudige anamnese over aard en duur van de klachten, behalve informatie naar de algemene gezondheid, dienen als een geheel met de daaropvolgende behandeling en behorende bij de behandeling te worden beschouwd. In die situatie wordt geen consult vastgelegd.

In de verrichtingen zoals vermeld in productgroep 3 t/m 8 zijn begrepen de controlebezoeken, voor zover deze binnen 30 dagen na de ingreep plaatsvinden.

Als algemene regel geldt dat het maximumtarief de volledige behandeling van die aandoening omvat, dat wil zeggen:

 • de voorbehandeling;
 • de verrichting, ongeacht of die in één of meer zittingen plaatsvindt;
 • de nabehandeling totdat de patiënt voor de desbetreffende aandoening, waarvoor de prestatie gedeclareerd wordt, genezen is verklaard, danwel uit de behandeling ontslagen is.

2018: NR/REG-1816 art. 29 lid 3a t/m 3c


Indien een consult kaakchirurgie (234003) in dezelfde zitting wordt gevolgd door een verrichting uit productgroep 3 t/m 8, wordt het consult niet in rekening gebracht.

Voor het maximumtarief van het consult verleent de kaakchirurg gedurende 30 dagen na de datum waarop de patiënt zich voor het eerst bij de kaakchirurg meldt, consultatieve poliklinische hulp betreffende hetzelfde ziektegeval.

2018: NR/REG-1816 art. 34d lid 4a

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuze is gemaakt:

 1. Indien binnen 30 dagen voor of na een consult nog een consult is gedeclareerd, wordt deze voorwaarde ondervangen met behulp van data-analyse. Vanuit verschillende ziekenhuizen is aangegeven, dat in de meeste gevallen sprake is van een onterechte registratie, indien 2 consulten binnen 30 dagen worden vastgelegd. Het gaat hierbij slechts zelden om een nieuwe zorgvraag, vandaar dat deze registraties allen op microniveau worden beoordeeld via een data-analyse. Indien uit de beoordeling blijkt dat sprake is van een nieuw ziektegeval, dan vindt er geen correctie plaats.
  Dankzij deze interpretatie wordt hiervoor geen deelwaarneming uitgevoerd, zoals beschreven in de Handreiking.  
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Deelwaarneming - Onterecht vastleggen van een consult Kaakchirugie (N0421-HR2019)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Consult kaakchirurgie met code 234003 die niet op de N0420 voorkomen

Blauwepijl.png

2) Geregistreerd in controlejaar of handreikingjaar en gedeclareerd als OZP

Blauwepijl.png

3) Deelwaarneming uitvoeren op: is er sprake van een uitgebreid onderzoek (uitgevoerd door een kaakchirurg waardoor het face-to-face contact wordt aangetoond)?

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

De zorgactiviteit wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Waarde zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png