Deelwaarneming - Onterecht meermaals declareren van een onderzoek radiologie (N0210-HR2018)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0210-HR2018
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2018 MSZ - Controlepunt 7

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2018 - Meermaals vastleggen van een onderzoek – Radiologie, Pathologie
Samenvatting

Het is niet toegestaan meerdere zorgactiviteiten voor één onderzoek afzonderlijk vast te leggen.

Regelgeving / beleid

Radiologie (beeldvormende diagnostiek): 080002 t/m 089879

Niet het begrip foto, maar het begrip onderzoek is hierbij het uitgangspunt. Onder onderzoek dient te worden verstaan al die zorgactiviteiten van de radiodiagnostiek (zowel doorlichten als foto's) die nodig zijn om voor een onderzoek tot een conclusie of diagnose te komen.

2018: NR/REG-1816, artikel 271a en c

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

Zorgactiviteiten uit een zorgtype 51 subtraject worden tot het bijbehorende reguliere subtraject gerekend op basis van het verwijzende zorgtraject. Hierdoor zullen meer zorgactiviteiten tot hetzelfde subtraject gerekend worden hetgeen in minder signaleringen resulteert.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Deelwaarneming - Onterecht meermaals declareren van een onderzoek radiologie (N0210-HR2018)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle zorgactiviteiten radiologie (080001 t/m 089879) M.u.v. ZPK5 en ZPK6

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd in scope controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) De combinatie van zorgactiviteit, kalenderdag en patiëntnummer komt vaker dan 1x voor in de dataset

en

vallen binnen verschillende subtrajecten of minimaal één van beide betreft een OZP

Blauwepijl.png

4) Als het verwijderen van deze zorgactiviteit niet waarde bepalend is voor de afleiding naar het zorgproduct hoeft deze niet beoordeeld te worden
Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

De onterechte dubbele zorgactiviteiten worden verwijderd uit het subtraject. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten bij onterecht dubbele zorgactiviteit

Bij los te factureren zorgactiviteiten betreft het de waarde van de zorgactiviteit. Zie Berekening financiële impact - Waarde zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png