Deelwaarneming - Onterecht meermaals declareren van een onderzoek pathologie (N0220-HR2020)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0220-HR2020
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2020 MSZ - Controlepunt 7

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

 1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Deelwaarneming - Steekproef (R06430)

Ziekenhuizen Handreiking

 1. Ziekenhuizen Handreiking 2020 - Meermaals vastleggen van een onderzoek – Radiologie, Pathologie
Samenvatting

Het vastleggen van meerdere zorgactiviteiten voor één onderzoek pathologie binnen een of meerdere zorgproducten. Het ziekenhuis dient bij zorgproducten uit de deelmassa  een deelwaarneming uit te voeren of de registratie conform richtlijn is.

Regelgeving / beleid
2020
Pathologie(050516 t/m 050523 en 050540)

Onder een pathologie onderzoek wordt verstaan het onderzoek van alle daartoe in aanmerking komende weefsels (histologie) of celmateriaal en vochten (cytologie) die binnen één zitting worden verwijderd in verband met één zorgvraag. Per type histologisch of cytologisch onderzoek, dat uit meerdere inzendingen kan bestaan, geldt één specifieke declaratiecode. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen aanvragers uit de eerste en tweede lijn. In afwijking tot bovenstaande geldt voor huidpreparaten één code per inzending, met uitzondering van MOH’s en neoplasie met schildwachtklier (waarvoor de algemene regel van één declaratiecode per onderzoek geldt).

De declaratiecode wordt bepaald door de combinatie aard materiaal en ingreep.. Deze basis declaratiecodes zijn gebaseerd op een indeling in zes zwaartecategorieën. Hierbij geldt:

 • Declaratiecode 050516 = zwaarteklasse 1
 • Declaratiecode 050517 = zwaarteklasse 2
 • Declaratiecode 050518 = zwaarteklasse 3
 • Declaratiecode 050519 = zwaarteklasse 4
 • Declaratiecode 050520 = zwaarteklasse 5
 • Declaratiecode 050521 = zwaarteklasse 6

Bij een inzending met een vriescoupe wordt, naast de basisdeclaratiecode voor de zwaartecategorie, een extra aparte code voor vriescoupe geregistreerd.

Voor moleculaire diagnostiek op verzoek van de eerste lijn of een niet dbc-registrerend specialisme geldt de declaratiecode 'Pathologisch onderzoek - moleculaire diagnostiek op weefsels en/of cellen op genen en/of micro-organismen op verzoek van eerste lijn of niet dbc-registrerend specialisme (exclusief 50513 - bepalingen op de aanwezigheid van HPV) (050540).

2020: NR/REG-2001a art. 27 lid 1c

2019
Pathologie (050516 t/m 050523)

Onder een pathologie onderzoek wordt verstaan het onderzoek van alle daartoe in aanmerking komende weefsels (histologie) of celmateriaal en vochten (cytologie) die binnen één zitting worden verwijderd in verband met één zorgvraag. Per type histologisch of cytologisch onderzoek, dat uit meerdere inzendingen kan bestaan, geldt één specifieke declaratiecode. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen aanvragers uit de eerste en tweede lijn. In afwijking tot bovenstaande geldt voor huidpreparaten één code per inzending, met uitzondering van MOH’s en neoplasie met schildwachtklier (waarvoor de algemene regel van één declaratiecode per onderzoek geldt).

De declaratiecode wordt bepaald door de combinatie aard materiaal en ingreep, zoals vastgesteld in bijlage 6 van deze regeling. Deze basis declaratiecodes zijn gebaseerd op een indeling in zes zwaartecategorieën.

Hierbij geldt:

 • Declaratiecode 050516 = zwaarteklasse 1
 • Declaratiecode 050517 = zwaarteklasse 2
 • Declaratiecode 050518 = zwaarteklasse 3
 • Declaratiecode 050519 = zwaarteklasse 4
 • Declaratiecode 050520 = zwaarteklasse 5
 • Declaratiecode 050521 = zwaarteklasse 6

Bij een inzending met een vriescoupe wordt, naast de basisdeclaratiecode voor de zwaartecategorie, een extra aparte code voor vriescoupe geregistreerd.

2019: NR/REG-1907a art. 27 lid 1c

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Verrichtingen 050541 tm 050545 zijn per 2020 toegevoegd aan de scope.

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Deelwaarneming - Onterecht meermaals declareren van een onderzoek pathologie (N0220-HR2020)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle zorgactiviteiten pathologie (050516 t/m 050523 en 050541 t/m 050545)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd scope in controlejaar of handreikingsjaar
of
zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt scope in controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) De combinatie van zorgactiviteit, kalenderdag en patiëntnummer komt vaker dan 1x voor en minimaal één van beide betreft een OZP


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Bij los te factureren zorgactiviteiten betreft het de waarde van de zorgactiviteit. Zie Berekening financiële impact - Waarde zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png