Deelwaarneming - Onterecht meermaals declareren van een onderzoek pathologie (N0220-HR2019)

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0220-HR2019
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2019 MSZ - Controlepunt 7

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

 1. Circa 300 gecertificeerde controles - Normenkader - Deelwaarneming - Steekproef (R06430)

Ziekenhuizen Handreiking

 1. Ziekenhuizen Handreiking 2019 - Meermaals vastleggen van een onderzoek – Radiologie, Pathologie
Samenvatting

Het vastleggen van meerdere zorgactiviteiten voor één onderzoek pathologie binnen een of meerdere zorgproducten. Het ziekenhuis dient bij zorgproducten uit de deelmassa  een deelwaarneming uit te voeren of de registratie conform richtlijn is.

Regelgeving / beleid
2019
Pathologie (050516 t/m 050523)

Onder een pathologie onderzoek wordt verstaan het onderzoek van alle daartoe in aanmerking komende weefsels (histologie) of celmateriaal en vochten (cytologie) die binnen één zitting worden verwijderd in verband met één zorgvraag. Per type histologisch of cytologisch onderzoek, dat uit meerdere inzendingen kan bestaan, geldt één specifieke declaratiecode. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen aanvragers uit de eerste en tweede lijn. In afwijking tot bovenstaande geldt voor huidpreparaten één code per inzending, met uitzondering van MOH’s en neoplasie met schildwachtklier (waarvoor de algemene regel van één declaratiecode per onderzoek geldt).

De declaratiecode wordt bepaald door de combinatie aard materiaal en ingreep, zoals vastgesteld in bijlage 6 van deze regeling. Deze basis declaratiecodes zijn gebaseerd op een indeling in zes zwaartecategorieën.

Hierbij geldt:

 • Declaratiecode 050516 = zwaarteklasse 1
 • Declaratiecode 050517 = zwaarteklasse 2
 • Declaratiecode 050518 = zwaarteklasse 3
 • Declaratiecode 050519 = zwaarteklasse 4
 • Declaratiecode 050520 = zwaarteklasse 5
 • Declaratiecode 050521 = zwaarteklasse 6

Bij een inzending met een vriescoupe wordt, naast de basisdeclaratiecode voor de zwaartecategorie, een extra aparte code voor vriescoupe geregistreerd.

2019: NR/REG-1907a art. 27 lid 1c

2018
Pathologie (050516 t/m 050523)

Onder een pathologie onderzoek wordt verstaan het onderzoek van alle daartoe in aanmerking komende weefsels (histologie) of celmateriaal en vochten (cytologie) die binnen één zitting worden verwijderd in verband met één zorgvraag. Per type histologisch of cytologisch onderzoek, dat uit meerdere inzendingen kan bestaan, geldt één specifieke declaratiecode. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen aanvragers uit de eerste en tweede lijn. In afwijking tot bovenstaande geldt voor huidpreparaten één code per inzending, met uitzondering van MOH’s en neoplasie met schildwachtklier (waarvoor de algemene regel van één declaratiecode per onderzoek geldt).

De declaratiecode wordt bepaald door de combinatie aard materiaal en ingreep, zoals vastgesteld in bijlage 6 van deze regeling. Deze basis declaratiecodes zijn gebaseerd op een indeling in zes zwaartecategorieën.

Hierbij geldt:

 • Declaratiecode 050516 = zwaarteklasse 1
 • Declaratiecode 050517 = zwaarteklasse 2
 • Declaratiecode 050518 = zwaarteklasse 3
 • Declaratiecode 050519 = zwaarteklasse 4
 • Declaratiecode 050520 = zwaarteklasse 5
 • Declaratiecode 050521 = zwaarteklasse 6

Bij een inzending met een vriescoupe wordt, naast de basisdeclaratiecode voor de zwaartecategorie, een extra aparte code voor vriescoupe geregistreerd.

2018: NR/REG-1816 art. 27 lid 1c

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Deelwaarneming - Onterecht meermaals declareren van een onderzoek pathologie (N0220-HR2019)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle zorgactiviteiten pathologie (050516 t/m 050523)

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit uitgevoerd scope in controlejaar of handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject dat gesloten wordt scope in controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) De combinatie van zorgactiviteit, kalenderdag en patiëntnummer komt vaker dan 1x voor en minimaal één van beide betreft een OZP

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Bij los te factureren zorgactiviteiten betreft het de waarde van de zorgactiviteit. Zie Berekening financiële impact - Waarde zorgactiviteit


ValueCareLogo2.png