Deelwaarneming - OZP i.c.m. Zorgproduct (N0959)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0959
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid

 1. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2021 - OZP - Overig Zorgproduct
 2. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020 - OZP - Overig Zorgproduct
 3. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2019 - OZP - Overig Zorgproduct
Samenvatting

Deze deelwaarneming is aanvullend op de data analyses N0955 en N0962. N0955 signaleert OZP’s waarvoor de begindatum van een OZP gelijk is aan de begindatum van een Zorgproduct en de combinatie komt voor op de relatietabel. N0962 signaleert OZP’s uitgevoerd door specialisme verloskunde in combinatie met een zorgproduct van specialisme gynaecologie, niet zijnde diagnose K23.

In deze deelwaarneming worden alle overige OZP’s getoond om te beoordelen of deze inderdaad los gedeclareerd mogen worden naast een zorgproduct.

Regelgeving / beleid
2019
Een zorgtraject met een subtraject met ZT 41 wordt niet los gedeclareerd als op dezelfde dag een zorg/subtraject wordt geopend voor dezelfde zorgvraag. De zorgactiviteit maakt in dat geval deel uit van het zorg/subtraject met ZT11.

2019: NR/REG-1907a art. 9 lid 2

Een overig zorgproduct uit de categorieën eerstelijnsdiagnostiek en paramedische behandeling en onderzoek, mag alleen in rekening worden gebracht als er sprake is van:

 • Een verzoek voor het uitvoeren van dit overige zorgproduct van de eerste lijn, waarbij dit overige zorgproduct niet op dezelfde dag leidt tot opening van een zorgtraject voor dezelfde zorgvraag; of
 • Een verzoek voor het uitvoeren van dit overige zorgproduct van een specialisme waarvoor de dbcsystematiek niet geldt; of
 • Paramedische zorg, waarbij de betreffende zorgactiviteiten niet uitgevoerd worden in het kader van een dbc-zorgproduct.

Hierbij gaat het om:

 • Paramedische zorg voor een andere zorgvraag dan de zorgvraag waarvoor een zorgtraject loopt; of
 • Paramedische zorg die uitgevoerd wordt en waarbij tegelijkertijd geen dbc-zorgproduct wordt gedeclareerd.

2019: NR/REG-1907a art. 34 lid 3

Een overig zorgproduct uit de categorie supplementaire producten mag naast een dbc-zorgproduct worden gedeclareerd.

2019: NR/REG-1907a art. 34a lid 1

Declaratiebepalingen voor overige zorgproducten uit de categorie paramedische behandeling en onderzoek
Indien er sprake is van poliklinische fysiotherapie mogen de betreffende zorgactiviteiten, ook wanneer deze niet op verzoek van de eerste lijn worden uitgevoerd, naast de dbc-zorgproducten gedeclareerd worden. Deze uitzondering geldt niet voor revalidatiegeneeskunde en geriatrische revalidatiezorg.

2019: NR/REG-1907a art. 34c

Een overig zorgproduct uit de categorie overige verrichtingen wordt los gedeclareerd en maakt geen onderdeel uit van het profiel van een dbc-zorgproduct.

2019: NR/REG-1907a art. 34d lid 1

2020
Een zorgtraject met een subtraject met ZT 41 wordt niet los gedeclareerd als op dezelfde dag een zorg/ subtraject wordt geopend voor dezelfde zorgvraag. De zorgactiviteit maakt in dat geval deel uit van het zorg/subtraject met ZT11.

2020: NR/REG-2001a art. 9 lid 2

Een overig zorgproduct uit de categorieën eerstelijnsdiagnostiek en paramedische behandeling en onderzoek, mag alleen in rekening worden gebracht als er sprake is van:

 • Een verzoek voor het uitvoeren van dit overige zorgproduct van de eerste lijn, waarbij dit overige zorgproduct niet op dezelfde dag leidt tot opening van een zorgtraject voor dezelfde zorgvraag; of
 • Een verzoek voor het uitvoeren van een overig zorgproduct uit de categorie eerstelijnsdiagnostiek van een Wlz-behandelaar. Waarbij de beoordeling van de diagnostiek in de tweede lijn plaatsvindt en waarbij dit overig zorgproduct niet op dezelfde dag leidt tot opening van een zorgtraject voor dezelfde zorgvraag; of
 • Een verzoek voor het uitvoeren van dit overige zorgproduct van een specialisme waarvoor de dbcsystematiek niet geldt; of
 • Paramedische zorg die geen onderdeel uitmaakt van een medisch specialistische behandeling; of
 • Paramedische zorg die wel onderdeel uitmaakt van een medisch specialistische  behandeling, maar waarvoor geen dbc-zorgproduct gedeclareerd kan worden.

2020: NR/REG-2001a art. 34 lid 3

Een overig zorgproduct uit de categorie supplementaire producten mag naast een dbc-zorgproduct worden gedeclareerd.

2020: NR/REG-2001a art. 34a lid 1

Declaratiebepalingen voor overige zorgproducten uit de categorie paramedische behandeling en onderzoek
Indien er sprake is van poliklinische fysiotherapie mogen de betreffende zorgactiviteiten, ook wanneer deze niet op verzoek van de eerste lijn worden uitgevoerd, naast de dbc-zorgproducten gedeclareerd worden. Deze uitzondering geldt niet voor revalidatiegeneeskunde en geriatrische revalidatiezorg.

2020: NR/REG-2001a art. 34c

Een overig zorgproduct uit de categorie overige verrichtingen wordt los gedeclareerd en maakt geen onderdeel uit van het profiel van een dbc-zorgproduct.

2020: NR/REG-2001a art. 34d lid 1

2021
Een zorgtraject met een subtraject met ZT 41 wordt niet los gedeclareerd als op dezelfde dag een zorg/ subtraject wordt geopend voor dezelfde zorgvraag. De zorgactiviteit maakt in dat geval deel uit van het zorg/subtraject met ZT11.

2021: NR/REG-2103a art. 9 lid 2

Een overig zorgproduct uit de categorieën eerstelijnsdiagnostiek en paramedische behandeling en onderzoek, mag alleen in rekening worden gebracht als er sprake is van:

 • Een verzoek voor het uitvoeren van dit overige zorgproduct van de eerste lijn, waarbij dit overige zorgproduct niet op dezelfde dag leidt tot opening van een zorgtraject voor dezelfde zorgvraag; of
 • Een verzoek voor het uitvoeren van een overig zorgproduct uit de categorie eerstelijnsdiagnostiek van een Wlz-behandelaar. Waarbij de beoordeling van de diagnostiek in de tweede lijn plaatsvindt en waarbij dit overig zorgproduct niet op dezelfde dag leidt tot opening van een zorgtraject voor dezelfde zorgvraag; of
 • Een verzoek voor het uitvoeren van dit overige zorgproduct van een specialisme waarvoor de dbcsystematiek niet geldt; of
 • Paramedische zorg die geen onderdeel uitmaakt van een medisch specialistische behandeling; of
 • Paramedische zorg die wel onderdeel uitmaakt van een medisch specialistische behandeling, maar waarvoor geen dbc-zorgproduct gedeclareerd kan worden.

2021: NR/REG-2103a art. 34 lid 3

Een overig zorgproduct uit de categorie supplementaire producten mag naast een dbc-zorgproduct worden gedeclareerd.

2021: NR/REG-2103a art. 34a lid 1

Declaratiebepalingen voor overige zorgproducten uit de categorie paramedische behandeling en onderzoek
Indien er sprake is van poliklinische fysiotherapie mogen de betreffende zorgactiviteiten, ook wanneer deze niet op verzoek van de eerste lijn worden uitgevoerd, naast de dbc-zorgproducten gedeclareerd worden. Deze uitzondering geldt niet voor revalidatiegeneeskunde en geriatrische revalidatiezorg.

2021: NR/REG-2103a art. 34c

Een overig zorgproduct uit de categorie overige verrichtingen wordt los gedeclareerd en maakt geen onderdeel uit van het profiel van een dbc-zorgproduct.

2021: NR/REG-2103a art. 34d lid 1

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Deelwaarneming - OZP i.c.m. Zorgproduct (N0959)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle los te factureren zorgactiviteiten niet zijnde poliklinische fysiotherapie (uitzondering in geval van revalidatiegeneeskunde en geriatrische revalidatiezorg) en niet zijnde tarieftype 12, 13, 14, 15, 16 en 17

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteiten in controlejaar en gedeclareerd of te declareren als OZP (dus geen WDS productie)

Blauwepijl.png

3) Begindatum van de los te factureren zorgactiviteit is gelijk aan de begindatum van het subtraject ZT11

Blauwepijl.png

4) De los te factureren zorgactiviteit wordt niet op de N0955 of N0962 gesignaleerd

Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na toevoegen verrichting verminderd met de waarde van de OZP

ValueCareLogo2.png