Deelwaarneming - Meerdere consulten op een dag, starttijd minder dan een uur (N0165-HR2018)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0165-HR2018
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2018 MSZ - Controlepunt 1.2

Behoort tot Normenkaderzorg ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2018 - Registreren van zorgactiviteiten
Samenvatting

Het is (in het algemeen) niet toegestaan meer dan één polikliniekbezoek per specialisme te registreren op één kalenderdag.

Regelgeving / beleid

Een polikliniekbezoek is één bezoek, ongeacht de tijdsduur van het bezoek en ongeacht de inhoud van het bezoek. Bij meerdere polikliniekbezoeken op één kalenderdag dient er sprake te zijn van afzonderlijke (niet aansluitende) polikliniekbezoeken. Als er meerdere zorgvragen tijdens één polikliniekbezoek worden besproken, mag slechts één polikliniekbezoek worden vastgelegd.

2018: NR/REG-1816, artikel 24.1

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Aan deze norm zijn de volgende ZA codes toegevoegd vanaf 2018: 190065, 190067, 190161, 190162 en 190163. Zorgactiviteiten 190063, 090613 en 090614 hebben een einddatum gekregen.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Gelijke starttijden worden op deze norm niet meegenomen. Deze zijn onderdeel van de N0162.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Deelwaarneming - Meerdere consulten op een dag, starttijd minder dan een uur (N0165-HR2018)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1)  Alle polikliniekbezoeken 

2017: 190007, 190008, 190013, 190060, 190063, 090613 en 090614  

2018: 190007, 190008, 190013, 190060, 190065, 190067, 190161, 190162, 190163

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of Handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) De combinatie van patiëntnummer, uitvoerend hoofdspecialisme, uitvoeringsdatum
van de zorgactiviteit komt meer dan 1x voor in de dataset

EN

Er zijn voor het uitvoerend hoofdspecialisme minimaal twee afspraken met een arts die consulten kan registreren, met starttijden die niet gelijk zijn en minder dan 60 minuten uit elkaar liggen (>=1 minuut en <60 minuten)


Logica: 1 en 2 en 3
Berekening financiële impact

Het aantal onterechte consulten wordt gelijkgesteld aan het aantal consulten op een dag minus het aantal afspraken die de patiënt heeft gehad op die dag. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde bij onterecht dubbele zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png