Deelwaarneming - Medebehandeling zonder eigen behandeling (N0118-HR2020)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0118-HR2020
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2020 MSZ - Controlepunt 3

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Deelwaarneming - Steekproef (R06430)

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2020 - Onterecht vastleggen van Medebehandeling
Samenvatting

Het is niet toegestaan een medebehandeling te registreren zonder eigen zorgvraag, diagnosestelling, behandeling en face-to-face contact, bij een opname van een ander specialisme.

Regelgeving / beleid
2020
Medebehandeling (190017)

Er is sprake van medebehandeling wanneer een medisch specialist (of arts assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant) die de poortfunctie uitvoert een patiënt, op verzoek van een ander poortspecialisme tijdens een klinische opname waarbij één of meer verpleegdagen, klinische zorgdagen in de thuissituatie, ic-dagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd, voor een eigen zorgvraag gaat behandelen.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 20


Tijdelijke versoepeling NZa-regelgeving voor de msz in verband met het coronavirus
Een klinisch intercollegiaal consult (ICC; 190009) of medebehandeling (190017) mag geregistreerd worden voor zorg op afstand wanneer u als medisch specialist, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant contact heeft met een patiënt. Hiermee wordt voor ICC en medebehandeling buiten de coronacrisis om een face-to-face contact bedoeld. Een ICC/medebehandeling mag niet worden geregistreerd als u als zorgverlener overleg voert met een andere zorgverlener (interdisciplinair overleg).

2019
Er is sprake van medebehandeling wanneer een medisch specialist (of arts assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant) die de poortfunctie uitvoert een patiënt, op verzoek van een ander poortspecialisme tijdens een klinische opname waarbij één of meer verpleegdagen en/of ic-dagen of verblijfsdagen ggz op een PAAZ of PUK zijn geregistreerd, voor een eigen zorgvraag gaat behandelen.

Deze zorgactiviteit wordt per consult in het kader van medebehandeling vastgelegd.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 20

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Er zijn geen wijzigingen aan deze norm ten opzichte van vorig Handreiking jaar.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Medebehandelingen die op de data-analyse (N0057) reeds als fout zijn beoordeeld, worden in deze deelwaarneming uitgesloten. Immers, het gaat hier om de resterende risicomassa waarvan nog niet vaststaat of deze correct of nog niet correct is geregistreerd.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Deelwaarneming - Medebehandeling zonder eigen behandeling (N0118-HR2020)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle subtrajecten met gekoppeld een zorgactiviteit medebehandeling (190017)

Blauwepijl.png

2) Het subtraject valt in scope controlejaar of handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) In hetzelfde subtraject waaraan de medebehandeling (190017) is gekoppeld, is:
- géén sprake van een behandeling (zorgactiviteit met zorgprofielklasse 5, 6, 13, 14, 15, 16, zorgprofielklasse 20, 21, 22 (t/m uitvoerdatum 2016)
en
- geen ZI codes uit de add-on hist tabel (vanaf uitvoerdatum 2017))


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Het medebehandeling consult wordt verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit

Het is mogelijk dat geen medebehandeling had moeten worden geregistreerd, maar een ICC-subtraject. Omdat niet uit de data af te leiden is of er inderdaad een ICC subtraject geopend had kunnen worden, wordt enkel de opbrengst bepaald door het verwijderen van de medebehandeling.

ValueCareLogo2.png